Logo

061 1-3-åringers risikofylte lek i barnehagen

FREDAG

13.30-15.30Åpent for alleSted: Litteraturhuset, sal Wergeland

Rasmus Kleppe

Dette kurset handler om hvordan barn under tre år engasjerer seg i lek med litt spenning og fare, såkalt risikolek. Dette er et kjent fenomen både fra praksis og fra tidligere forskning, men da stort sett med fokus på eldre barn. Kurset tar derfor for seg hvordan aspekter som spenning, fare og risiko har betydning for 1-3åringers lek. Videre vil kurset fokusere på hvordan denne leken arter seg i barnehagen, med tanke på hvordan barnehageansatte kan støtte leken på en hensiktsmessig måte og hvordan barnehagen generelt kan tilrettelegge for slike aspekter i lek, ved å både gi tilstrekkelige utfordringer og samtidig ivareta sikkerheten til barna.

Rasmus Kleppe er barnehagelærer med master i pedagogikk og doktorgrad fra fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, OsloMet. Han jobber nå i delt stilling mellom praksis og akademia, det vil si som førsteamanuensis på barnehagelærerutdanningen ved OsloMet, og som forsker og fagkonsulent i Stiftelsen Kanvas.