Logo

33 1-3-åringers risikofylte lek i barnehagen

FREDAG

10.00-12.00Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

Dette kurset handler om hvordan barn under tre år engasjerer seg i lek med litt spenning og fare, såkalt risikofylt lek. Dette er et kjent fenomen både fra praksis og fra tidligere forskning, men da stort sett med fokus på eldre barn. Kurset tar derfor for seg hvordan aspekter som spenning, fare, risiko og mestring har betydning for 1-3 åringers lek. Videre vil kurset fokusere på hvordan denne leken arter seg i barnehagen, med tanke på hvordan barnehageansatte kan støtte leken på en hensiktsmessig måte og hvordan barnehagen generelt kan tilrettelegge for slike aspekter i lek, ved å både gi tilstrekkelige utfordringer og samtidig ivareta sikkerheten til barna.

Rasmus Kleppe er barnehagelærer med master og doktorgrad i pedagogikk. Han jobber som førsteamanuensis på barnehagelærerutdanningen, OsloMet; som forsker på Dronning Maud Høgskole for barnehagelærerutdanning og rådgiver i barnehagestiftelsen Kanvas.