Logo

39 Å skape rom for lek

FREDAG

13.00-15.30Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

Rammeplanen presiserer at barnehagens viktigste sosialiseringsarena er leken. Det betyr at vi må jobbe særlig målrettet og systematisk med nettopp leken for å skape gode og inkluderende miljøer for barna. Hva er egentlig viktig å vite om lekens betydning for barn? Og hvordan kan vi helt konkret skape rom og lekemiljøer som kan ivareta barns behov i de ulike aldersgruppene? Hva blir de ansattes rolle og ansvar i dette arbeidet? Å la leken og fantasien gi pleie og næring til barns relasjoner, er en anerkjennelse av barns liv og barndom.

Velkommen til en praksisnær og inspirerende forelesning.

Lene-Marie Monrad-Hole er fagformidler og fagansvarlig i STYD. Hun er barnehagelærer med 20 års erfaring fra barnehage, har fordypning i småbarnspedagogikk og videreutdanning i et pedagogisk utviklingsarbeid som omhandlet estetikk og danning. Hun har også vært praksislærer og veileder for en rekke studenter fra barnehagelæreutdanningen. Lene-Marie leder prosesser tilknyttet prosjektarbeid, lek og lekemiljøer og var også med i prosjektgruppa for forskningsprosjektet «Psykisk helsefremmende barnehager»

Lene-Marie har vært medforfatter i bøkene «Samarbeid til barnets beste», «Barn er budbringere – en veiviser til psykisk helsefremmende barnehager» og «Livsmestring i barnehagen, å bære sin egen bagasje».

Lene Holte er fagformidler og markedsansvarlig i STYD kommunikasjon AS. Hun er barnehagelærer, og har over 20 års erfaring med barnehage. Lene har skrevet boken «Pedagogikkens hjerte – en inspirasjonsbok om barns medvirkning, prosjektarbeid og pedagogisk dokumentasjon», og har vært medforfatter i bøkene «Samarbeid til barnets beste», «Barn er budbringere – en veiviser til psykisk helsefremmende barnehager», «Bli berørt, Bli Helstøpt» og «Livsmestring i barnehagen, å bære sin egen bagasje».