Logo

006 Arbeid med begreper

FREDAG

09.00-12.00Åpent for alleSted: OsloMet - Storbyuniversitetet

Solveig Nyborg

«Barn trenger ikke bare å lære ord, de trenger også å lære begreper»

De grunnleggende begrepene spiller en nøkkelrolle i læringen i alle fag. I dette kurset vil vi legge hovedvekten på begynneropplæringen i norsk og matematikk, men også ta eksempler fra andre fag som naturfag, kunst og håndverk og mat og helse.

Gjennom konkrete og praktiske undervisningsopplegg får elevene hjelp til bedre å forstå grunnleggende begreper knyttet til farge, form, antall, størrelse, plass, retning, funksjon, verdi, tid, lukt, smak, stoffart osv. Dette er viktige begreper blant annet ved beskrivelse, forklaring og innlæring av nytt fagstoff, ved instruksjon og øving av ferdigheter og i alle læringsstrategier.

Kurset gir en kort og praktisk innføring i fremgangsmåten ved begrepsundervisning, og hvordan begrepene deretter kan brukes av elevene til å lære, forstå og huske bedre det som skal læres i fagene.

Metoden er forskningsbasert og har gitt gode resultater over mange år, spesielt overfor barn som trenger ekstra oppfølging.

Solveig Nyborg er lektor i realfag og fullfører nå spesialpedagogikkutdannelse på masternivå. Hun har mange års erfaring som faglærer og spesialpedagog i grunnskolen og er spesielt opptatt av de grunnleggende begrepenes integrasjon i, og betydning for all videre faglæring.

Kurset arrangeres i samarbeid med GAN Aschehoug.