Logo

15 «Assistentveiledning» – Trygge voksne skaper tryggere barn

FREDAG

13.00-16.00Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

Uansett om du jobber som assistent/ elevveileder for enkeltelever, er støtte i klasserommet eller jobber på SFO/AKS, gjør du en utrolig viktig jobb for mange elever og lærere.

Med dette kurset vil du som assistent få større forståelse for de barna du arbeider med. Denne kunnskapen vil kunne gi deg større trygghet til å stå i situasjoner du møter i skolen. Kurset er lagt opp som en kombinasjon av forelesning og praktisk arbeid med refleksjonsoppgaver og praktiske verktøy du kan ta med tilbake til skolen du jobber på. 

Målet er at økt forståelse og kunnskap hos de voksne vil kunne legge til rette for bedre skoledager for alle elever – også de som strever.

Anita Juveli er allmennlærer og har master i spesialpedagogikk, psykososiale lærevansker. Hun har jobbet i skoleverket i over 20 år, bl.a som kontaktlærer, spesialpedagog og sosiallærer. De siste 8 årene har hun jobbet ved Nordre Aker skole, som er institusjonsskolen for Barneseksjonen for psykisk helse. Nå jobber hun utadrettet og veileder skoler (ledere, lærere og assistenter) i hvordan håndtere utfordrende situasjoner med elever med en uforståelig atferd. Anita Juveli er også en erfaren foredragsholder og har gitt ut tre bøker.