Logo

033 Autisme/Asperger syndrom: Det syns ikke, men det merkes!

FREDAG

09.00-12.00Åpent for alleSted: Seb Coe salen, Bislet stadion, Inngang Sofies gt 34

Ellen Gjesti

De fleste lærere i barnehage og skole vil i løpet av sin karriere møte elever med autisme/Asperger syndrom. Disse elevene både overrasker og forvirrer: De kan være skoleflinke og samvittighetsfulle, men kan også ha uvanlige reaksjoner og påfallende atferd.

Kursinnhold:
– Hva er autisme/Asperger syndrom og hvordan kan det arte seg?
– Behov for aksept, tilrettelegging og særbehandling
– Viktige metoder og hjelpemidler

Mange eksempler fra skolehverdagen.

Ellen Gjesti er barnehagelærer, spesialpedagog og pensjonist etter mange år på Nordvoll skole og autismesenter. Hun jobber nå frilans med kurs og veiledning. Arbeidsoppgavene er, og har vært, blant annet:

– Veiledning til skoler med elever med autisme/Asperger syndrom
– Kartlegging, veiledning og informasjon til elever med diagnosen
– Kursvirksomhet