Logo

136 Barn, litteratur og livsmestring – den skjønnlitterære fortellingens betydning for barns utvikling

LØRDAG

09.00-12.00Åpent for alleSted: OsloMet - Storbyuniversitetet

Signy Stoltenberg

Har du lagt merke til den årvåkne oppmerksomhet som kan vekkes hos barn i møte med en skjønnlitterær fortelling? Hvordan barnet kan fange inn fortellingen, leke med den, utvide den, gjenskape den og gjøre den til sin egen? Har du erfart hvordan fortellingen kan bli større enn seg selv når den deles i barnehage eller klasserom?

Foredraget kaster lys over de utviklingspsykologiske mulighetene som finnes i barnets møte med skjønnlitteraturen. Det dreier seg om mulighet for både innsikt og utsikt. Skjønnlitteraturen gir barnet mulighet til å bli kjent med egne tanker og følelser. Den kan gi næring til og utvide de fortellingene barnet bærer om seg selv. Og den lar barnet få øye på andres livshistorier. Den utfordrer forestillingsevnen og er egnet til å utvikle empati og demokratiforståelse.

Signy Stoltenberg er psykologspesialist. Hun arbeider ved Nic Waals Institutt ved Lovisenberg Diakonale Sykehus. Hun har lang erfaring i arbeid med barn og familier i spesialisthelsetjeneste og ulike kommunale tjenester.

Kurset arrangeres i samarbeid med Kommuneforlaget.