Logo

29 Barn med sammensatte lærevansker i barnehage og skole

FREDAG

09.00-11.30Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

Kurset vil ta for seg hvordan man kan identifisere og følge opp barn og elever med sammensatte lærevansker i barnehage og skole både på individ- og systemnivå.

Det er stor variasjon i gruppen og det er viktig å planlegge for individuell tilpasning i lek og læring. Forelesere vil videre informere om nettressurser som ligger tilgjengelig på Statped.no.

Carola Nilsson og Ena Bolognese Heimdahl er seniorrådgivere i Statped. Carola jobber på avdeling for sammensatte lærevansker barnetrinn og Ena på avdeling for sammensatte lærevansker på barnehage. 

Kurset arrangeres i samarbeid med Statped.