Logo

60 Barn og unge med ADHD, Tourettes syndrom, autisme og ufrivillig skolefravær

LØRDAG

09.30-12.00Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

Et økende antall barn og unge med nevroutviklingsforstyrrelser, slik som ADHD, Tourettes syndrom og autisme, strever med å møte opp og å være på skolen. Dette er barn som ofte også har strevd i barnehagen. I dette innlegget vil vi se på hvordan vi kan forebygge, forstå, komme i posisjon for å kartlegge, og tilrettelegge for disse elevene.

Vi vil ta utgangspunkt i elevens interesser og sterke sider, og se på hvordan skolen og laget rundt eleven kan tilrettelegge for læring og inkludering. 

Hedda Gjesti Tjäder og Kristine Damsgaard er seniorrådgivere i Statped, avdeling sammensatte lærevansker. De har begge jobbet i flere år med veiledning, rådgivning og kurs til PP-tjenester, skoler og kommuner knyttet til barn og unge med nevroutviklingsforstyrrelser og ufrivillig skolefravær. Hedda er spesialpedagog og har mange års erfaring med barn og unge med autismespekterforstyrrelser i skolen. Kristine er tidligere barnehagelærer, har embetseksamen i spesialpedagogikk, og har bl.a. vært 19 år i ulike PP-tjenester før hun startet i Statped. 

Kurset arrangeres i samarbeid med Statped.