Logo

48 Barnehjernevernet – hvordan møte og oppdage barn som opplever omsorgssvikt, vold og overgrep

FREDAG

14.00-16.00Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

Opplæringen i Barnehjernevernet består av temaer som:

  • hvilket barneperspektiv har vi i møte med barn
  • hvordan forstår vi tilknytning og traumer opp imot barns smerteuttrykk
  • hvilken handlingskompetanse og selvrefleksjon trenger ansatte for å oppdage utsatte barn og unge tidlig.

Monica Hoen Island og Ruzzel Solberg er ansatt på Kompetansesenter rus – Oslo. Island er fagkoordinator for tidlig intervensjonssatsningene ved senteret og Solberg er konsulent med erfaringskompetanse. De jobber begge med opplæringen og implementeringen av Barnehjernevernet ut i bydelene i Oslo.

Kurset arrangeres i samarbeid med Kompetansesenter rus Oslo.