Logo

090 Barns seksuelle helse og forebygging av overgrep

FREDAG

13.30-15.30Åpent for alleSted: Pilestredet 50, Rom G418

Pia Friis

Kurset gir kunnskaper om barns seksualitet og seksuelle leker. Det gir innsikt i hvordan personalet kan møte leken og hvordan de kan forholde seg til foreldrene. Kursholder vil komme inn på hvordan dette bidrar til å forebygge overgrep. Tekniske tiltak og rutiner er ikke nok for å forebygge overgrep.
Dette forplikter barnehagene til å gi barn gode vilkår for å utvikle et godt og sunt forhold til egen kropp. Slik vil barn også lære å sette egne grenser.
Mange er usikre på den seksuelle leken og reagerer personlig, ikke profesjonelt. De voksnes usikkerhet gjør barna usikre. Kunnskaper gi trygghet.

Pia Friis er fagkonsulent i Kanvas. Hun har holdt foredrag blant annet om barns seksualitet i en årrekke. Hun er utdannet barnehagelærer og har jobbet som daglig leder i 26 år og kjenner godt til utfordringene og usikkerheten som mange kan oppleve når barn leker seksuelle leker.