Logo

46 Barns seksuelle helse og forebygging av overgrep

FREDAG

09.30-11.30Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

Kurset tar for seg hvordan voksne rundt barn kan forholde seg til barns seksualitet og seksuelle leker. Hva er forskjellen på normal seksualitet og den leken som skal vekke bekymring? Når og hvordan skal vi bidra til at barn kan sette grenser for seg selv og respektere andres grenser som det står i rammeplanen? Hvordan kan man best samarbeide med foreldrene? Hvordan har barns naturlige seksualitet, og hvordan vi forholder oss til den, sammenheng med forebygging av seksuelle overgrep? Hva gjør vi når et barn forteller om overgrep?

Å vite hvordan vi forebygger overgrep er en forpliktelse i rammeplanen og da er det nødvendig å ta tak i egne fordommer og tabuer. Verktøyet «Snakk med barn», et metodisk verktøy for barns seksuelle helse og forebygging av overgrep, blir vist.

Pia Friis Pia Friis er utdannet barnehagelærer og har 40 års erfaring i arbeide med barn. Hun har jobbet med hvordan barnehageansatte kan forholde seg til barns seksuelle leker i over 20 år og knytter dette opp mot forebygging av seksuelle overgrep. I foredraget kommer hun med mange praktiske eksempler fra hverdagen i barnehagen og viser hvordan en barnehage kan arbeide med temaet barns seksualitet og forebygging av overgrep. Pia Friis engasjerer og gir kunnskap og klokskap om temaet.