Logo

24 Barns selvfølelse – voksnes ansvar

FREDAG

13.30-15.30Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

Ulike innfallsvinkler er viktig for å hjelpe barna til å danne en god selvfølelse og en egen identitet.
Har barnehage, SFO/AKS og skole en spesiell utfordring her?

Tone Strømøy er universitetslektor ved OsloMet – storbyuniversitetet.
Hun er forfatter av boken; «Oppdragelse mellom frihet og grenser. Barns selvfølelse – voksnes ansvar» og er mye benyttet i mediene om temaet barneoppdragelse. Hun er cand.polit. fra Universitetet i Oslo, med hovedfag i pedagogikk, og har også videreutdanning fra Samlivssenteret ved Modum Bad og barnevern.