Logo

071 Begynneropplæringen i matematikk

FREDAG

13.00-16.00Åpent for alleSted: OsloMet - Storbyuniversitetet

Hanne Hafnor Dahl og May Else Nohr

KURSINNHOLD
• Utforskende og dialogbasert matematikkundervisning
• Tallforståelse, tellekompetanse og utvikling av fleksible hoderegningsstrategier
• Modeller som tankeredskap: tom tallinje, tier-rammer, blokkmetoden, sirkelmetoden
• Åpne problemløsningsoppgaver med lavt gulv og høyt tak (LIST-listoppgaver)

Hanne Hafnor Dahl og May Else Nohr har bakgrunn som allmennlærere og arbeider nå som spesialkonsulenter i matematikk for Utdanningsetaten i Oslo. De har ledet ulike utviklingsprosjekter innen matematikkdidaktikk, og er ressurspersoner og kursholdere for Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen. De er forfattere av læreverket Radius 1.-4.trinn og Matematikk fra Cappelen Damm 1.-4.trinn