Logo

07 Bekymringsfullt skolefravær – hvordan kan skolen jobbe systematisk med fravær på flere nivå?

FREDAG

09.30-12.00Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

I dette kurset får du vite mer om hvordan skolen kan jobbe systematisk med skolefravær, fra forebygging på universelt nivå til tverrfaglig samarbeid ved høyt og komplekst fravær.
Kurset tar utgangspunkt i den nye nærværsveilederen for Osloskolene (2022), som er utarbeidet i tverrfaglig samarbeid mellom Oslo PPT/Fagteam for fravær og nærvær i skolen, grunnskoleledere- og lærere, skolehelsetjenesten, BUP og barnevernstjenesten. 

I kurset vil du få vite mer om bekymringsfullt fravær, slik som
• definisjon av begrepet bekymringsfullt fravær.
• gjennomgang av forhold som kan påvirke skolefravær.
• diagnoser og sårbarheter knyttet til skolefravær.

Kurset inneholder også workshop der deltakerne jobber med et reelt fraværscase, og får tilgang til verktøy som skolene kan benytte i arbeidet med fravær og nærvær.
Du vil også få vite mer om hva et nærværsteam er, og hvordan etablere et slikt tverrfaglig team på din skole.

Alle kursholderne jobber i Fagteam for fravær og nærvær i skolen (Oslo PPT): 
Anne Grøsfjell har tidligere jobbet som spesialpedagog og sosiallærer i grunnskolen. 
Sólrún Scheving Egeberg er autorisert psykolog, og har i PPT jobbet både med barnehagebarn og skoleelever fra 1.-10. trinn.
Helene Grønvold har lang erfaring i PPT, også som kursholder. Hun har vært med i fagteamet siden det startet opp i 2009.
Therese Majdall Nilsen har jobbet som kontaktlærer og spesialpedagog.
Lise Sæhle har jobbet som spesialpedagog og kontaktlærer i grunnskolen. Hun har ledet fagteamet siden 2020

Kurset arrangeres i samarbeid med PPT Oslo kommune.