Logo

004 Betydningen av språkferdigheter i barnehagen for senere leseforståelse

FREDAG

13.00-15.30Åpent for alleSted: OsloMet - Storbyuniversitetet

Hanne Næss Hjetland

Kurset vil handle om sammenhengen mellom språkferdigheter i barnehagen og leseferdigheter i skolen. Her er et par temaer og spørsmål som kurset vil dekke:

Et enkelt syn på hva lesing er sier at det kan forklares av våre ordavkodingsferdigheter og vår språkforståelse. Hva består disse to sentrale komponentene av på ulike tidspunkter i utviklingen?

I barnehagealder er variasjonen mellom barns språkutvikling stor, f.eks. hvor mange ord barn kan. Når vi vet hvor viktig barns ordforråd er for leseforståelsen i skolen, læring i fag på skolen og videre i arbeidslivet, hva kan vi da gjøre for å støtte barns utvikling? Kurset vil gi et oppdatert kunnskapsgrunnlag for arbeid med enspråklige barn og for flerspråklige barn.

Hanne Næss Hjetland har doktorgrad i spesialpedagogikk fra Universitet i Oslo. Temaet for avhandlingen var språkferdigheter i barnehagen og senere leseforståelse. Hun arbeider nå som postdoktor ved institutt for spesialpedagikk ved UiO. Hjetland sine faglige interesser er forebygging av vansker, utvikling og utprøving av tiltak, oppsummering av tidligere forskning og barns språk- og leseutvikling.

Kurset går også på lørdag.