KATALOG2023

Last ned kurskatalog

KURS2023

#AKS#BARNEHAGE#Barnehage 3-5#bhg 1-3#digital læring#dokumentasjon og vurdering#foreldresamarbeid#fysisk og psykisk helse#helse#inkludering#interkulturell kompetanse#ledelse#Ledere#lek og læring#Livsmestring#mangfold#motivasjon#musikk#natur#norsk#realfag#relasjonskompetanse#sfo#skole#skolefravær#skolemiljø#sosial#sosial kompetanse#spesialpedagogikk#språk#språk og kommunikasjon#tilknytning#trygghet

Fredag

 Milas AS

Milas er en norskeid totalleverandør til skoler og barnehager. Firmaet ble startet i 2000 og er en av landets største aktører. MILAS AS har hovedkontor på Spikkestad i Asker kommune. Vi har som mål å

Fredag

 Playuba PRO

Vi trenger kreativ tenkning i alle fag! Læringsspillet Playuba PRO og Playuba FUN brukes til å trene kreativitet, kritisk tenkning, samhandling og utforskertrang. Det er gøy, raskt og enkelt å tilpasse til ulike fag og

Tirsdag

 HOPPIN

Hoppin designer og produserer klær for og med voksne som er mye utendørs med små barn. Vi setter kvalitet og funksjonalitet i fokus når vi utvikler nye produkter, og er derfor stolte av å kunne

 Salaby

Salaby er et digitalt læringsunivers for barnehage og barnetrinnet. På Salaby.no finner du en mengde ressurser i alle fag på alle trinn i grunnskolen. Salabyredaksjonen utgjør et kreativt miljø i Gyldendal. Her jobber pedagoger, designere,

 Kompetansia

Et nytt kartleggingsverktøy innenfor leseutvikling. Du sender ut oppgaver, som elevene kan gjøre i sin app, hjemme eller på skolen. Hvert svar blir en lydfil som du enkelt kan skåre, i din lærerapp. Dette gir

 Livsglede for eldre

Gjennom generasjonsmøter får deltakerne mulighet til å skape gjensidig forståelse for hverandre, og utveksle kunnskap og erfaringer. Ved å gi barn og eldre mulighet til å bli bedre kjent med hverandre, kan det skapes sterke

 Redd Barna – undervisningsmateriell for barnehager og skoler

Redd Barna kjemper for barns rettigheter, og for at alle barn skal leve et verdig liv – uansett hvem de er og hvor de bor. Redd Barna jobber i 122 land over hele verden, også

Fredag

 Kompetanseutvikling i samarbeid med OsloMet

Seksjon for oppdrag administrer samarbeid som Fakultet for lærerutdanning har med banrehager og skoler. Vi administrer statlige kompetansehevingsprogram, og skreddersyr kompetanseutvikling for den enkelte barnehage- og skoleeier. 

 LEKOLAR

«Vi vil vekke lysten til å lære gjennom å utvikle gode læringsmiljøer for barn og unge». Lekolar er markedsledende leverandør av inventar/innredning, møbler, pedagogiske produkter/utdanningsmateriell, utemøbler/utelekeapparater, leker, spill, formings- og kontormateriell til skole, SFO, barnehage

 Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning

Å jobbe med barn er å jobbe med fremtiden! I barnehagen kan du bidra til å skape en god barndom. En god barndom er viktig. Den skapes ikke av tilfeldigheter, men av gode og trygge