KATALOG2021

Last ned kurskatalog

KURS2021

Torsdag

 Anno Norsk skogmuseum

Anno Norsk skogmuseum er et av Norges største museum med over 100 000 besøkende i året. Vi har en egen naturskole med opplegg for barnehage og grunnskole. Over 15 000 elever besøker naturskolen hvert år.

Søndag

 Milas AS

Om Milas Milas er en norskeid totalleverandør til skoler og barnehager. Firmaet ble startet i 2000 og er allerede en av landets største aktører. MILAS AS har hovedkontor på Spikkestad i Asker kommune. Vi har

Onsdag

 Utdanningsforbundet

Med over 180.000 medlemmer er Utdanningsforbundet Norges nest største fagorganisasjon og den desidert største i utdanningssystemet.

 GAN

GAN Aschehoug er et undervisningsforlag som tilbyr bøker, apper og materiell for barnehage, grunnskole og SFO/Aktivitetsskolen. Vi er en del av Aschehoug forlag. GAN utvikler nyttig og praksisnært undervisningsmateriell av høy kvalitet, hvor hovedfokuset er

 Fagforbundet Barn og oppvekst, Oslo

Har du lyst å være en del av et engasjert felleskap med fokus på hele barnehagen og skolen, både faglig og yrkespolitisk, samtidig som du får Norges største og sterkeste fagforbund med 370 000 medlemmer i

 OSLO EPILEPSI

Mange barn med epilepsi opplever en god skolehverdag, med god mestring. Samtidig viser forskning at barn med epilepsi oftere opplever læringsvansker og andre skolerelaterte vansker enn andre barn. Mange har derfor behov for ekstra støtte

 Opp til meg

«Opp til meg» er et undervisningsmateriell om rusmidler, helse og livsmestring for 8.-10. trinn. Materiellet er utviklet av Juvente. Vi har troen på å gi ungdom kunnskap og å oppfordre dem til å ta selvstendige

 KULTURTANKEN

Kulturtanken – Den kulturelle skolesekken (DKS) er Kulturdepartementets egen etat for kunst og kultur til barn og unge i skolen. DKS er kjernen i regjeringens politikk for kulturformidling til barn og unge.

 HVEM BLIR NORGESMESTER?

Organisasjonen Juba tilbyr et engasjerende og morsomt undervisningsopplegg for 6. og 7. trinn gjennom kunnskapskonkurransen «Hvem blir Norgesmester?». Konkurransen er en del av modningsprogrammet Trygg Oppvekst, og er støttet av Helsedirektoratet. Deltakelse er gratis. Se

 REDD BARNA

Her finner du materiell for å lære barn om barns rettigheter og involvere elevene i å bygge godt læringsmiljø. Bestill gratis undervisningsmateriell nå!