KATALOG2023

Last ned kurskatalog

KURS2023

#AKS#BARNEHAGE#Barnehage 3-5#bhg 1-3#digital læring#dokumentasjon og vurdering#foreldresamarbeid#fysisk og psykisk helse#helse#inkludering#interkulturell kompetanse#ledelse#Ledere#lek og læring#Livsmestring#mangfold#motivasjon#musikk#natur#norsk#realfag#relasjonskompetanse#sfo#skole#skolefravær#skolemiljø#sosial#sosial kompetanse#spesialpedagogikk#språk#språk og kommunikasjon#tilknytning#trygghet

Fredag

 Milas AS

Milas er en norskeid totalleverandør til skoler og barnehager. Firmaet ble startet i 2000 og er en av landets største aktører. MILAS AS har hovedkontor på Spikkestad i Asker kommune. Vi har som mål å

Fredag

 Playuba PRO

Vi trenger kreativ tenkning i alle fag! Læringsspillet Playuba PRO og Playuba FUN brukes til å trene kreativitet, kritisk tenkning, samhandling og utforskertrang. Det er gøy, raskt og enkelt å tilpasse til ulike fag og

Tirsdag

 HOPPIN

Hoppin designer og produserer klær for og med voksne som er mye utendørs med små barn. Vi setter kvalitet og funksjonalitet i fokus når vi utvikler nye produkter, og er derfor stolte av å kunne

 Salaby

Salaby er et digitalt læringsunivers for barnehage og barnetrinnet. På Salaby.no finner du en mengde ressurser i alle fag på alle trinn i grunnskolen. Salabyredaksjonen utgjør et kreativt miljø i Gyldendal. Her jobber pedagoger, designere,

 Kompetansia

Et nytt kartleggingsverktøy innenfor leseutvikling. Du sender ut oppgaver, som elevene kan gjøre i sin app, hjemme eller på skolen. Hvert svar blir en lydfil som du enkelt kan skåre, i din lærerapp. Dette gir

 Livsglede for eldre

Gjennom generasjonsmøter får deltakerne mulighet til å skape gjensidig forståelse for hverandre, og utveksle kunnskap og erfaringer. Ved å gi barn og eldre mulighet til å bli bedre kjent med hverandre, kan det skapes sterke

 Redd Barna – undervisningsmateriell for barnehager og skoler

Redd Barna kjemper for barns rettigheter, og for at alle barn skal leve et verdig liv – uansett hvem de er og hvor de bor. Redd Barna jobber i 122 land over hele verden, også

Fredag

 Lesing for alle

Salg av lesemateriellet «Lesing for alle», som er et lesemateriell tilpasset barn med intellektuelle funksjonsnedsettelser som bruker alternativ og supplerende kommunikasjon, ASK. Lesemateriellet baserer seg på forskning, blant annet av Professor Janice Light og Professor

 Nettverket! for SFO

Nettverket! for SFO er et nasjonalt nettverk for skolefritidsordningene. Vi har eksistert i 27 år. Vår viktigste oppgave er å samle inn og formidle gode erfaringer fra SFO-Norge og spre dem ut igjen som bidrag

 Kunnskap.no

Kunnskap.no tilbyr ekte digitale læremidler for barnehage, grunnskole, VGS og voksenopplæring. Kunnskap.no har læremidler i norsk, matematikk, engelsk, naturfag og norsk som andrespråk. I tillegg har Kunnskap.no tospråklige læremidler, oversatt og tilrettelagt for ukrainske flyktninger.