Logo

067 Dataspill i den kulturelle skolesekken

FREDAG

13.00-15.00Åpent for alleSted: OsloMet - Storbyuniversitetet

Thomas Grønvoll og Jørund Høie Skaug

Alle barn og unge spiller dataspill, men skolen og den kulturelle skolesekken kan være arenaer hvor elever blir kjent med andre typer dataspill og spillkultur enn de mest kommersielle dataspillene de kjenner til fra dagliglivet. Kulturtanken har prøvd ut flere dataspill i Den kulturelle skolesekken (DKS), og har underveis utviklet et rammeverk for formidling av dataspill i DKS.

I dette kurset får du prøve spillene Embracelet (gjennomført på ungdomstrinn) og Never Alone (gjennomført på mellomtrinn), og høre om erfaringene fra skolen. Du får også høre mer om rammeverket, og blir introdusert til andre dataspill som kan formidles som kunst- og kulturopplevelser.

Thomas Grønvoll og Jørund Høie Skaug jobber med Kulturtankens spillab, som utforsker mulighetene for dataspill i den kulturelle skolesekken. Av spillbyråkratiske meritter kan nevnes at Grønvoll har vært med på å skrive «Spillerom – dataspillstrategi 2020-2022» for regjeringen, og at Skaug er en av forfatterne bak boken Spillpedagogikk – dataspill i klasserommet.

Kurset arrangeres i samarbeid med Kulturtanken – Den kulturelle skolesekken Norge.