Logo

106 Den Magiske Sirkel

LØRDAG

09.00-12.00Åpent for alleSted: Pilestredet 52, Rom E 411

Berit Follestad og Nina Wroldsen

Kurset er praktisk rettet og presenterer konkrete verktøy i arbeidet med å bygge gode relasjoner, trivsel og trygge læringsfellesskap. Sirkelmetodikk er en universell metode forankret i gjenopprettende tenkning og metode, og hovedelementer i metoden er øvelser, lek, dialog og refleksjon, likeverdig deltakelse og erfaringslæring. Sirkel bidrar til sosial læring, tilhørighet og god psykisk helse. Dette er i tråd med prinsippene i generell del av læreplanen og de nye tverrfaglige emnene: Livsmestring og folkehelse og demokrati og medvirkning. Det gis også en innføring i gjenopprettende konflikthåndtering.

Målet med kurset:
• Gi innføring i sirkelmetodens teoretiske forankring
• Gi praktiske verktøy som kan brukes i barnehage og skole for å bygge gode relasjoner, tilhørighet og inkluderende læringsfellesskap
• Gi praktiske verktøy i arbeidet med fagfornyelsen
• Gi verktøy for gjenopprettende konflikthåndtering

Berit Follestad er skolerådgiver med mer enn 20 års erfaring som konfliktmegler og heltids meglingskoordinator på videregående skole. Berit er lærebokforfatter og har vært gjesteforeleser på flere høgskoler og universitet både i inn – og utland. Hun er sertifisert tilrettelegger av stormøte, veileder i GaiaKonfliktGuide og Trygg Læring kursinstruktør.

Nina Wroldsen er inspektør ved Manglerud skole i Oslo med ansvar for IB utdanningen. Wroldsen er lærebokforfatter og har vært gjesteforeleser ved internasjonale konferanser. Wroldsen er styremedlem i Trygg Læring og medlem av Trygg Lærings valgkomite, og hun er medlem i European Forum for Restorative Justice’s Working Group for Schools.

Kurset arrangeres i samarbeid med Trygg Læring.

Bøker
Follestad, Wroldsen; SIRKEL – en metode for relasjonsarbeid og godt læringsmiljø ( 2017 Fagbokforlaget)
Follestad, Wroldsen; USING RESTORATIVE CIRCLES IN SCHOOLS How to Build Strong Learning Communities and Foster Students Wellbeing (2018, Jessica Kingsley Publishers)