Logo

094 Den motoriske boksen – fysisk aktiv med alle sanser!

FREDAG

13.00-16.00Åpent for alleSted: OsloMet - Storbyuniversitetet

Stephanie M.-Mertins

Barn har et naturlig behov for å være i bevegelse – og samtidig synes de det er gøy! Bevegelse er en viktig kommunikasjonsmåte og tidlige bevegelsesferdigheter danner grunnlag for senere kognitive ferdigheter som lesing, skriving og regning. Gode bevegelseserfaringer gir økt selvtillit, selvfølelse og livsglede. Kurset består av noe teori, men hovedfokus er på konkrete, praktiske og kreative aktiviteter, med delvis enkle hverdagsmaterialer som lett kan flettes inn i barnehagehverdagen. Dette kurset er veldig godt egnet for barnehageansatte som jobber med barn fra 0 – 6 år, her kan enhver aldersgruppe finne inspirasjon til en mer aktiv hverdag som stimulerer alle sansene!

Stephanie M.-Mertins er utdannet førskolelærer fra Tyskland med videreutdanning i bevegelsespedagogikk. Hun har over 10 års erfaring som førskolelærer, styrer og bevegelsespedagog, er forfatter av «Kom, bli med!» og «Den motoriske boksen»; materiell som skal stimulere den motoriske utviklingen. Hun driver nettstedet «Barnas hjørne» og jobber som HOPP-koordinator i Horten kommune.

Kurset går også på formiddagen.