Logo

132 Det er gøy å være ute!

LØRDAG

09.30-11.30Åpent for alleSted: OsloMet - Storbyuniversitetet

Stephanie M.-Mertins

Å være ute gir barna frisk luft og bevegelse, men også masse som kan utforskes og oppdages i naturen!
Dette kurset skal gi inspirasjon til morsomme uteaktiviteter som stimulerer sansene og fremmer språkutviklingen. Aktivitetene kan gjennomføres på barnehagens uteområde eller på tur og passer best for barnehagebarn i alderen fra 2 – 5 år.

Stephanie M.-Mertins er utdannet førskolelærer fra Tyskland med videreutdanning i bevegelsespedagogikk. Hun har over 10 års erfaring som førskolelærer, styrer og bevegelsespedagog, er forfatter av «Kom, bli med!» og «Den motoriske boksen»; materiell som skal stimulere den motoriske utviklingen. Hun driver nettstedet «Barnas hjørne» og jobber som HOPP-koordinator i Horten kommune.