Logo

37 Digital læring i barnehage og begynneropplæring

FREDAG

13.00-16.00Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

Målet for kurset er å vise hvordan nettbrett kan brukes i språklæring og i lese- og skriveopplæring. En rekke apper vil bli presentert og diskutert. Hva er gode og mindre gode apper? Hvilke kriterier bør vi styre etter når vil velger apper for pedagogisk bruk? Kurset har en praktisk vinkling, og erfaringer fra ulike forskningsprosjekter i barnehage og begynneropplæring vil bli trukket inn. Eksempler fra arbeid med både enspråklige og flerspråklige barn inngår.

Deltakerne kan gjerne ta med egne nettbrett, men det er ikke noe krav.

Margareth Sandvik er professor i norsk ved OsloMet. Hun har jobbet både på barnehagelærerutdanningen og på grunnskole- og faglærerutdanningen. Sandvik har i en årrekke forsket på digitale læringsressurser i barnehage og skole og har selv utviklet digitale ressurser. Hun er medredaktør og medforfatter på flere kapitler i «Digitale barnehagepraksiser. Teknologier, medier og muligheter» (2019).