Logo

069 Digital læring i barnehage og begynneropplæring

FREDAG

09.00-12.00Åpent for alleSted: Pilestredet 52, Rom A 357a

Margareth Sandvik

Målet for kurset er å vise hvordan nettbrett kan brukes i språklæring og i lese- og skriveopplæring. Hva er gode og mindre gode apper? Dette vil bli diskutert og demonstrert, og evalueringskriterier vil bli presentert. Kurset har en praktisk vinkling, og erfaringer fra ulike forskningsprosjekter i barnehage og begynneropplæring vil bli trukket inn. Eksempler fra arbeid med både enspråklige og flerspråklige barn inngår.

Kursdeltakerne tar med eget nettbrett og får anledning til å prøve ut noen apper.

Margareth Sandvik er professor i norsk ved lærerutdanningen, OsloMet. Hun har vært tilsatt både ved barnehagelærerutdanningen og i grunnskolelærerutdanningen. Hun har publisert bøker og artikler om barns språkutvikling og bruk av digitale verktøy og har deltatt i en rekke forskningsprosjekter om digitale verktøy. Hun har selv utviklet apper på mange språk.