Logo

67 Digital lese- og skrivestøtte

LØRDAG

13.00-15.00Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

Mange elever har utfordringer med å lese og skrive. Teknologien kan være en helt nødvendig støtte for disse elevene for å oppnå læring. I dette kurset skal jeg gå igjennom hvilken lese- og skrivestøtte som er tilgjengelig på enheten du har (nettbrett, pc og Chromebook). Det blir et praktisk kurs så ta med deg enheten din og trykk sammen med meg. Noen stikkord: opplest tekst, talestyrt skriving/diktering, oversette tekst, scanne tekst og engasjerende leser.

Gitte N. Gjersdal jobber som digitalpedagog i Oslo Voksenopplæring, Nydalen. Gitte er utdannet logoped og har lang fartstid i Statped. Der har hun jobbet i avdeling Språk/Tale og Læringsressurser og teknologiutvikling. Hun har arbeidet med teknologi som tiltak, spesielt rettet mot elever med store språk-, lese- og skrivevansker.

Kurset arrangeres også fredag.