Logo

066 Digitalisering av skolen – hva sier forskningen?

FREDAG

09.30-11.30Åpent for alleSted: OsloMet - Storbyuniversitetet

Marte Blikstad-Balas

Det har lenge vært et politisk mål for Norge å være “best i verden” på digital skole, og vi var blant de aller første landene som tok inn digital kompetanse i alle fag og alle trinn i våre læreplaner i 2006. Norge er på verdenstoppen når det gjelder digital infrastruktur – tilgang på utstyr. Men hva så? Hvordan påvirker dette utstyret det som faktisk skjer i klasserommet – og hva elevene lærer på skolen?

Noen spørsmål Blikstad-Balas vil diskutere med utgangspunkt i nyere forskning både internasjonalt og fra norske klasserom er hva som skjer med undervisningen når skolen blir stadig mer digital. Hvordan påvirker det hvordan det er å være lærer og elev? Hva peker forskningen på som de største utfordringene – og hvilke konkrete ting må være på plass for at digitalisering skal bidra til å gjøre skolen bedre?

Marte Blikstad-Balas er professor ved Universitetet i Oslo og professor 2 ved Universitetet i Stavanger. Hun er også nestleder for det nordiske senteret for fremragende forskning QUINT- Quality in Nordic Teaching. Blikstad-Balas er klasseromsforsker og har de siste ti årene forsket på hvordan digitalisering endrer skolehverdagen for både lærere og elever. Hun har skrevet en rekke artikler om dette emnet, og har nylig utgitt boka “Det store digitaliseringseksperimentet i skolen” på Fagbokforlaget sammen med Per Kornhall og Jenny Maria Nilsson.

Kurset arrangeres også på lørdag.