Logo

65 Egentlig er jeg redd! Hvordan kan jeg som voksen skape håp når barn strever?

LØRDAG

10.00-12.00Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

Mange barn føler seg feil, misforstått og utenfor, og vi vet at det kan få alvorlige konsekvenser. 
Gjennom praksisfortellinger formidler foredraget hvordan vi kan møte disse barna. Barn som oppleves utagerende og uforutsigbare, eller stille og pliktoppfyllende. Barn vi undrer oss over og ikke får helt taket på. 
Det handler om barn som har det vanskelig, om mobbeoffer og mobbere, og om viktige menneskemøter.
For det er i møte mellom mennesker at det avgjørende skjer. Det er i dette møtet krenkelser og mobbing foregår, men det er også i dette møtet at håp kan tennes.  
Foredraget gir verktøy til:
• Hvordan skape håp hos barn som har det vanskelig?
• Hvordan jobbe med å forebygge og stanse mobbing?
• Hvordan bygge et raust sosialt klima og et godt læringsmiljø?

Synnøve Gundersen jobber som EQ-terapeut, lærer ved EQ-institutt og pastor.
Hun har grunnutdannelse som førskolelærer med videreutdannelse i småskolepedagogikk og veiledning, samt kompetanse innen relasjonsledelse.
Synnøve har jobbet mange år som pedagogisk leder i barnehage, og som kontaktlærer og ressurslærer i skolen.
Synnøve er mamma til to tenåringer.

Kurset holdes også fredag.