Logo

062 Eldst i barnehagen – et glimt inn i førskoleopplegget «Lekbasert læring»

FREDAG

09.00-12.00Åpent for alleSted: Pilestredet 50, Rom G418

Svanaug Lunde

I barnehagen skal det legges til rette for omsorgsfulle relasjoner mellom barna og personalet, og mellom barna – noe som tilsynelatende kan fremstå som en selvfølgelighet. Henger samspillskvalitet og omsorgsfulle relasjoner sammen med barns opplevelse av medvirkning og mestring i barnehagen? Vi skal også se nærmere på det siste året i barnehagen, et år som mange barn gleder seg til. Førskoleopplegget Lekbasert Læring bygger på forskningsresultatene fra Agderprosjektet og er utviklet for å gi et godt og inspirerende tilbud til de eldste i barnehagen, samtidig som det er ment å gi barna et best mulig utgangspunkt før skolestart.

Svanaug Lunde har jobbet i barnehagefeltet i nærmere 30 år. Hun er utdannet pedagog og har senere tatt mastergrad i spesialpedagogikk. I dag arbeider hun som universitetslektor ved Læringsmiljøsenteret, Universitetet i Stavanger. Svanaug Lunde er én av forfatterne bak det forskningsbaserte førskoleopplegget i boken Lekbasert læring. De første årene i livet vårt er kanskje de viktigste. Vi som er sammen med barnehagebarn trenger derfor solid kompetanse, slik at vi kan bidra til at hvert barn gis muligheten til en god barndom og dermed og et godt liv.

Kurset arrangeres i samarbeid med GAN Aschehoug.