Logo

03 Elever med lese- og skrivevansker: tidlig identifisering og gode tiltak for elever på 1.-4. trinn 

FREDAG

13.00-15.30Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

Når er det grunn til å være bekymret for elevers lese- og skriveutvikling? Og hva kan vi gjøre for å hjelpe elevene det gjelder? 
Dette foredraget vil handle om hvordan du som lærer kan oppdage hvilke elever som ikke “henger med” i lese- og skriveutviklingen, og hva du kan gjøre for å hjelpe dem videre.  

Tema som vil bli belyst i forelesningen: 
– Leseutvikling: Hvordan lærer barn å lese? 
– Ulike typer lesevansker 
– Hva bør du som lærer være spesielt oppmerksom på? 
– Hva bør kartlegges og av hvem? 
– Hvorfor er tidlig innsats viktig? 
– Tiltak for elever med lesevansker 
– “Intensivert opplæring” – For hvem, og hva bør det inneholde? 
– Hva er dysleksi? 

Stig Berdal og Eli Hekland er logopeder og seniorrådgivere i Statped og arbeider med elever med lese- og skrivevansker og språkforstyrrelser. 

Kurset arrangeres i samarbeid med Statped.