Logo

02 Elever med språkforstyrrelser- hvordan oppdage og tilrettelegge?

FREDAG

09.30-11.30Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

Statistisk sett så har 1 av 14 barn utviklingsmessige språkforstyrrelser – altså to elever i hvert klasserom. Dette er elever som trenger hjelp og støtte for å lære.

I dette kurset vil du få mer kunnskap om å oppdage og legge til rette for disse elevene. 

Sissel Ingvaldsen er utdannet psykolog og er Seniorrådgiver i avdeling Språk/tale i Statped. 
Monica Brochmann er utdannet logoped og er Seniorrådgiver i avdeling Språk/tale i Statped. Hun har tidligere jobbet som logoped i PP-tjenesten.

Kurset arrangeres i samarbeid med Statped.