Logo

013 Emosjoner som pedagogisk fenomen og didaktisk innholdskomponent

FREDAG

09.00-12.00Åpent for alleSted: Stensberggt. 26-28, Rom X001

Mette Birgitte Helleve

Emosjoner spiller en vesentlig rolle i lærernes arbeidshverdag. Emosjoner påvirker våre overbevisninger, de bidrar til å gi mening til det vi opplever i relasjoner, de styrer vår oppmerksomhet og de hjelper oss med å bestemme hva vi mener er viktig eller likegyldig. Emosjoner viser oss vei i livet. Alle lærere er omringet av og vevd inn i emosjoner fra alle kanter. Hensikten med kurset er å styrke læreres forutsetninger for å betrakte emosjoner som pedagogisk fenomen og didaktisk innholdskomponent.

Målet med kurset er å styrke læreres emosjonelle innsikt ved blant annet å jobbe med en avklaring av hva denne dimensjonen består av og hvordan den kan brukes i det pedagogiske arbeid med barn og elever i barnehage og skole. Dette vil innebære å få kunnskap om og oppøve evnen til å identifisere, forstå og handle i henhold til egne og andres emosjonelle erfaringer.

Mette Birgitte Helleve er ansatt som universitetslektor/stipendiat på OsloMet – Storbyuniversitetet. Her er hun tilknyttet pedagogikkseksjonen på lærerutdanningen. Utover å ha vært lærerutdanner på OsloMet siden 2008 har Helleve mange års erfaring som pedagogisk-psykologisk rådgiver.