Logo

Endringer i kurs

Avlysninger:

Kurs 003 Språkarbeid i barnehagen: Hvordan kan vi gi barn et bedre utgangspunkt før de begynner på skolen?

Kurs 031 Statped – en samarbeidspart med spesialisert spesialpedagogisk kompetanse

Kurs 057 Ja takk, HJERNE!

Kurs 084 Trommekurs med djembe

Kurs 085 Trommekurs med djembe

Kurs 092 La oss snakke om barn og psykisk helse!

Kurs 093 Den motoriske boksen – fysisk aktiv med alle sanser!

Kurs 094 Den motoriske boksen – fysisk aktiv med alle sanser!

Kurs 116 Meg selv som ressurs

Kurs 120 Ja takk, HJERNE!

Kurs 132 Det er gøy å være ute!

Andre endringer:

Kurs 034 Grunnleggende ferdigheter og en inkluderende praksis: Nye kursholdere: Cornelia Louise Kleman, Ylva Nygaard Nordahl og Ane Elise Sandberg Gundersen

Kurs 044 Urolige og ukonsentrerte barn i barnehagen: Kartlegging og tilrettelegging: NY TID: kl 13:00-15:00 og ny kursholder: Janne Espeland

Kurs 060 Rommet kan redde barna: NY TID: kl 09:00-11:00

Kurs 112 Det handler om omtanke, ikke mistanke: Ny kursholder: Harald Dean

Nytt kurs: 137 Trommekurs med djembe kl 09.00-12.00 lørdag 6.11