Logo

63 Er du bevisst på hvor mye du påvirker deg selv og menneskene rundt deg?

LØRDAG

13.30-15.30Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

Karianne utfordrer til refleksjon rundt eget tankesett, kommunikasjon, relasjoner og prioritering. Hvor bevisst er du ditt ansvar? Hvem er du i dette samspillet og hvem vil du være?

Det fokuseres på begrepene psykisk helse, rollemodell, omsorgsperson, trygghet, tilstedeværelse og tilknytning.
Med utgangspunkt i egen livsomveltende historie trekker hun også viktige paralleller mellom det å være sårbar pasient og det å være barn – og viktigheten av å ha trygge og omsorgsfulle fagpersoner rundt seg.
Bli utfordret på hva du står for og hvem du ønsker å være i møte med andre. Det skal så lite til.

Et foredrag som berører og åpner for refleksjon.

Karianne Viken er grûnder, foredragsholder og forfatter av bøkene «Smil det videre» og «Noras barnehagedag». Etter 17 år som styrer, en omveltende livssituasjon med tøff diabetes 1, dialyse og organtransplantasjon bak seg, kombinere hun erfaring og faglig kunnskap på en engasjerende måte.

Kurset arrangeres også fredag.