Logo

51 Forebygging av seksuelle overgrep i barnehagen gjennom verktøyet «Kroppen min eier jeg – i barnehagen»

FREDAG

13.00-16.00Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

Med dette kurset ønsker vi å øke kunnskapen og kompetansen om hvordan man kan jobbe for å forebygge seksuelle overgrep i barnehagen, gjennom samtaleverktøyet «Kroppen min eier jeg». Samtaleverktøyet består av 4 animasjonsfilmer laget i samarbeid med NRK Super og Bivrost film, et veiledningshefte med informasjon til den voksne, samt samtalekort som kan brukes i samlingsstund s med barna i etterkant av filmene. Verktøyet vil kunne bidra til å lære barna om egne og andres grenser, om hva seksuelle overgrep er, at det aldri er barnets skyld og hvordan man kan få hjelp. 

Gjennom kurset vil vi gi deltakerne kunnskap om barnekonvensjonen, om hva seksuelle overgrep er og om omfanget i Norge. Vi vil si litt om prosessen bak hvordan «Kroppen min eier jeg» ble laget, hvordan det kan benyttes i barnehagen, samt praktiske oppgaver direkte knyttet til verktøyet. 
Et kurs for deg som vil lære mer om hvordan vi kan forebygge seksuelle overgrep allerede i barnehagealder.

Elin Halleland, Redd Barna, seniorrådgiver i barns beskyttelse mot vold og seksuelle overgrep. Elin er helsesykepleier og prosjektleder for utviklingen av «Kroppen min eier jeg – i barnehagen».

Merete Reme er seniorrådgiver i Redd Barnas Norgesprogram, med særlig kompetanse på formidling av kunnskap og samarbeid med ansatte i barnehager og skoler. Hun er allmennlærer og har lang erfaring som lærer på barnetrinnet. 

Kurset arrangeres i samarbeid med Redd Barna.