Logo

017 Foreldresamarbeid med nyankomne i barnehage og skole

FREDAG

09.30-11.30Åpent for alleSted: OsloMet - Storbyuniversitetet

Sissel Persen og Ingeborg Berven Sundt

Alle foreldre verden over vil det beste for sine barn. Samarbeid mellom nyankomne foreldre og barnehage og skole er et gjensidig ansvar. Men det er skolen og barnehagens ansvar å ta initiativ til og å legge til rette for et fruktbart samarbeid. Dette kurset handler om foreldresamarbeid i barnehagen og skolen. Vi vil komme inn på forskning på hva som virker, vise noen støtteressurser og eksempler på god praksis.

Sissel Persen jobber som rådgiver i NAFO. Hun har lang erfaring som lærer i grunnskolen, lærer og leder i voksenopplæring.

Ingeborg Berven Sundt er barnehagelærer og språkpedagog med fordypning i flerkulturell pedagogikk. Videreutdanning i veiledning og barns språkutvikling og språklæring i barnehagen.

Kurset arrangeres i samarbeid med OsloMet – NAFO.