Logo

29 Foreldresamtalen – kommunikasjon og relasjon mellom hjem og barnehage

FREDAG

09.30-12.00Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

Barnehageloven og rammeplanen vektlegger betydningen av foreldresamarbeid i barnehagen, og foreldresamtalen er eneste formelle arena for samarbeid om enkeltbarn. Det finnes et uutnyttet potensiale for felles refleksjon og kollegasamarbeid i barnehagene knyttet til foreldresamtaler.

Dette kurset løfter foreldresamtalen som en viktig del av foreldresamarbeidet, og tar for seg formelle, praktiske, etiske og kommunikasjonsmessige aspekter ved foreldresamtalen. Ved å ta utgangspunkt i samtaleutdrag fra forskning på foreldresamtaler får kursdeltakerne konkrete innblikk i ulike aktuelle problemstillinger.

Det settes av tid til refleksjon knyttet til egen praksis, og kurset kan derfor gi spesielt godt utbytte ved å delta sammen med kolleger.

Maria K. Myrann har mastergrad i pedagogikk, med flere års erfaring fra pedagogisk arbeid i barnehage. Hun er ansatt som universitetslektor ved Universitetet i Agder, der hun leder bachelorprogrammet i pedagogikk. Myrann forsker på kommunikasjon i foreldresamarbeid og foreldresamtaler, både i ordinært foreldresamarbeid og spesifikt i samarbeid med flyktningforeldre.

Hun er forfatter av boken «Foreldresamtalen -kommunikasjon og relasjon mellom hjem og barnehage».

Kurset arrangeres i samarbeid med Cappelen Damm.