Logo

29 Foreldresamtalen – kommunikasjon og relasjon mellom hjem og barnehage

FREDAG

09.30-12.00Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

Både barnehageloven og rammeplanen vektlegger foreldresamarbeid, og foreldresamtalen er eneste arena for formelt samarbeid angående enkeltbarn. Det finnes et uutnyttet potensiale for refleksjon og samarbeid mellom kolleger og i personalgrupper knyttet til foreldresamtaler.

Dette kurset vektlegger foreldresamtaler som en betydningsfull del av foreldresamarbeidet, og tar for seg både formelle, praktiske, etiske og kommunikasjonsmessige sider ved foreldresamtalen som samarbeidsform. Kurset tar utgangspunkt i forskning på foreldresamtaler og lar kursdeltakerne få innblikk i enkelte problemstillinger gjennom konkrete samtaleutdrag.

Det legges også opp til refleksjonsoppgaver bl.a. knyttet til egen praksis, så kolleger kan med fordel delta sammen.

Maria K. Myrann har master i pedagogikk og arbeider som universitetslektor ved Universitetet i Agder, der hun bl.a. leder bachelorprogrammet i pedagogikk. Hun forsker på kommunikasjon i foreldresamarbeid, både i ordinært foreldresamarbeid og i arbeid med flyktningforeldre. Myrann er forfatter av boken «Foreldresamtalen -kommunikasjon og relasjon mellom hjem og barnehage».

Kurset arrangeres i samarbeid med Cappelen Damm Akademisk.