Logo

039 Forstå hvordan det er inni meg når jeg er ute av meg

FREDAG

13.00-16.00Åpent for alleSted: Aulaen, Oslo Katedralskole, Ullevålsveien 31

Anita Juveli og Nadina Peters

Noen barn kan streve med store reguleringsvansker, utagerende atferd, konsentrasjon og uro. Uttrykket til barn som har det vanskelig kan oppleves som svært voldsomt og uforutsigbart. Barna kan ha store reguleringsvansker, utagerende atferd, problemer med konsentrasjon og uro og vil ofte ha behov for ekstraordinære tilrettelegginger, noe som stiller høye krav til de ansatte og ledelse i barnehager og skoler. Samspill kan bli en utfordring da det er lett å selv bli overveldet, og oppleve maktesløshet og utilstrekkelighet.

Hvordan roe ned og hjelpe, «gjøre det riktige»? Hvordan hjelpe dette barnet og samtidig ivareta andre barn i gruppen? Vi ønsker å formidle kunnskap, ferdigheter og verktøy for å forstå og å hjelpe barn og unge som strever.

Anita Juveli er allmennlærer med master i spesialpedagogikk (psykososiale lærevansker). Hun har jobbet i Osloskolen i 18 år, som kontaktlærer, spesialpedagog og sosiallærer. De siste 7 årene har Anita jobbet ved Nordre Aker skole, som gir skoletilbud til elever som er pasienter ved Barneenheten psykisk helse ved Oslo Universitetssykehus. I tillegg har hun vært veileder i Kompetanseenheten for elevatferd og læringsmiljø.

Nadina Peters er psykolog med spesialiteten i klinisk barne og ungdomspsykologi. Hun har 11 års erfaring fra spesialisthelsetjenesten, barnevernsfeltet og som kommunepsykolog. Har særlig jobbet med barn og familier utsatt for traumatisk stress. Jobber i dag ved Nasjonal kompetansesenter for vold og traumatisk stress.

Kurset går også på lørdag.