Logo

11 Forstå hvordan det er inni meg når jeg er ute av meg

FREDAG

13.00-16.00Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

Uttrykket til barn som har det vanskelig kan oppleves som svært voldsomt og uforutsigbart. Barna kan ha store reguleringsvansker, utagerende atferd, problemer med konsentrasjon og uro og vil ofte være i behov av ekstraordinære tilrettelegginger, noe som stiller høye krav til de ansatte og ledelse i barnehager og skoler. Samspill kan bli en utfordring, da det er lett å selv bli overveldet og oppleve maktesløshet og utilstrekkelighet. Hvordan roe ned og hjelpe, «gjøre det riktige»? Hvordan hjelpe dette barnet og samtidig ivareta andre barn i gruppen? Ønsket er å formidle kunnskap, ferdigheter og verktøy for å forstå og å hjelpe barn og unge som strever.

Anita Juveli har 20 års erfaring fra Osloskolen både som kontaktlærer, spesialpedagog og sosiallærer. Siden 2014 har hun jobbet ved Nordre Aker skole som er institusjonsskolen tilknyttet Barneseksjonen for psykisk helse ved Oslo Universitetssykehus. Hun har det siste året jobbet i et nyoppstartet utadrettet kompetanseteam som veileder skoler i elevsaker på indikert nivå.

Kurset arrangeres også lørdag.