Logo

135 Fra å lære å lese til å lese for å lære og fordi det er gøy!

LØRDAG

09.00-12.00Åpent for alleSted: OsloMet - Storbyuniversitetet

Ingeborg Anly

Norsk er det viktigste (!) og mest omfattende faget i skolen. På dette kurset skal jeg forsøke å gi noen svar og mange praktiske tips til hvordan arbeidet i faget kan organiseres og gjennomføres. Hva skal egentlig til for å lykkes med lese og skriveopplæringen? Hvordan skape leseglede? Hvordan få med guttene? Er det mulig å skape god sammenheng mellom lesing, skriving og muntlige ferdigheter? Kan vi få til tilpasset opplæring – både for de aller sterkeste og svakeste elevene våre? Og hvordan legge til rette for systematisk begrepsopplæring?

Ingeborg Anly har over 25 års erfaring fra Osloskolen – både på østkanten og vestkanten. Mest som kontaktlærer, men nå jobber hun som lærerspesialist i norsk og lese- og skriveveileder på Huseby skole. Hun har skrevet to læreverk i norsk for mellomtrinnet og har jobbet mye med å legge til rette for at elevene skal oppleve mestring og glede ved norskfaget.