Logo

105 Generasjonsmøter – gylne øyeblikk mellom barn og eldre

LØRDAG

13.00-15.00Åpent for alleSted: OsloMet - Storbyuniversitetet

Linda Fahle-Johansen

Stiftelsen Livsglede for Eldre arbeider for at alle eldre skal ha en god og meningsfull hverdag. En suksessfaktor i dette arbeidet er møter mellom generasjoner. Gjennom deltakelse på generasjonsmøter vil barn og eldre erfare at de er betydningsfulle og en ressurs for hverandre. Under generasjonsmøtene deltar barna og de eldre på en felles aktivitet. På den måten får de anledning til å dele kunnskap og erfaringer, men også vise empati og omsorg.

Hvordan komme i gang med generasjonsmøte? Hvilke aktiviteter kan barn og eldre gjøre sammen?
På kurset vil deltakerne bli bedre kjent konseptene livsgledebarnehage og livsgledeskole. De vil få presentert verktøy som kan være til hjelp og inspirasjon for å komme i gang. Målet er å vise deltakerne hvilke muligheter generasjonsmøtene gir, både når det gjelder sosial og faglig læring.

Linda Fahle-Johansen er utdannet barnehagelærer med videreutdanning i pedagogisk arbeid på småskoletrinnet. Har lang erfaring fra barnehage og barneskole, som pedagogisk leder og kontaktlærer. Hun jobber nå i Livsglede for Eldre som rådgiver for frivillighet og generasjonsmøter.

Kurset arrangeres i samarbeid med Livsglede for Eldre.