Logo

06 Generasjonsmøter i barnehagen – læring og livsglede på tvers av generasjoner

FREDAG

14.00-16.00Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

I dette kurset vil vi ta for oss hva generasjonsmøter er, hvilke fordeler forskning sier at generasjonsmøter har for deltakerne og hvordan dette arbeidet kan knyttes opp mot rammeplan for barnehager. Vi vil komme med eksempler på hvem barnehagene kan samarbeide med for å skape møteplasser mellom generasjonene.

Livsgledebarnehage er et konsept som eies og drives av Livsglede for Eldre. Gjennom dette arbeidet har vi mange historier om generasjonsmøter og hvilken betydning disse har for barn og eldre. I kurset deler vi historier og erfaringer fra livsgledebarnehagenes arbeid for å inspirere andre barnehager.

Vi vil presentere verktøy som kan være nyttig å vite om når man skal i gang med generasjonsmøter, for at man enklere kommer i gang og vil erfare nytteverdien ved at barna får bli bedre kjent med de eldre i sitt nærmiljø. Deltakerne vil få tips til aktiviteter som kan gjøres under møtene. Vi vil presentere generasjonsmøtemodellen som er et planleggingsverktøy for hvordan man kan planlegge og legge til rette for gode generasjonsmøter i samarbeid med møteplassen og nærmiljøet.

Linda Fahle-Johansen er rådgiver for frivillighet og generasjonsmøter for organisasjonen Livsglede for Eldre. Hun er utdannet barnehagelærer med videreutdanning i “Pedagogisk arbeid på småskoletrinnet” og har jobbet til sammen 26 år i barnehage og barneskole. 

Kurset arrangeres i samarbeid med Livsglede for Eldre.