Logo

13 Gode foreldrerelasjoner – skole og barnehage

FREDAG

09.00-12.00Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

I kurset tar vi for oss ulike sider ved foreldresamarbeid. Helt overordnet tror vi på tanken om å jobbe aktivt og kontinuerlig for en trygg og god relasjon til foreldregruppen. Dette gjør at vi lettere kan komme i posisjon til å skape et konstruktiv samarbeid også i mer krevende prosesser.

Vi snakker om det formelle arbeidet som samarbeidsmøter og foreldremøter. I tillegg vier vi også tid til å snakke om den dagligdagse og kanskje mer uformelle siden av samarbeidet. En rød tråd i kurset er at vi kommer med konkrete og praktiske eksempler som kan benyttes i egen praksis.

Cecilie Pedersen Dalland er førsteamanuensis i pedagogikk ved institutt for grunnskole- og faglærerutdanning ved OsloMet der hun underviser i pedagogikk, forskningsmetoder, kreativitet og oppgaveskriving. Hun har flere års erfaring som veileder, sensor og foredragsholder, i tillegg til ti års erfaring som lærer i grunnskolen i Oslo. Dalland har en doktorgrad med fokus på elevers bruk av arbeidsplaner, og har utgitt flere bøker og artikler. Bøkene er praktiske bøker som alle er rettet mot lærerstudenter og lærere.

Pernille Grepp Knutsen har jobbet i skolen i 20 år og er nå rektor ved Haslum barneskole i Bærum. Ved siden av lærerutdanning har hun en master i skoleledelse fra Handelshøyskolen BI. Hun har holdt flere foredrag om skole-hjem-samarbeid og elevens psykososiale miljø.