Logo

49 Gøy med ukulele for ALLE i barnehage og småskole

FREDAG

13.00-16.00Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

Dette kurset er for deg som jobber i barnehage eller på småskoletrinnet og som har basisferdigheter i ukulelespill. Vi skal vise deg hvordan du også kan lære de minste barna å spille ukulele.

Ukuleler har etter hvert blitt et mye brukt instrument både i barnehage og skole, men de brukes oftest bare av de voksne eller av de eldste elevene.

Metodikken vi bruker baserer seg på mange års erfaring med undervisning av barn både i tradisjonell skole og musikkskoler. Bruk av farger og alternative måter å stemme ukulelene på har åpnet for mange spennende måter å skape musikk som også de minste barna kan delta i.

I tillegg til å åpne ukulelens magiske verden, også for barnehagebarn og elever på småskoletrinnet, vil dette kurset være til nytte for skoler som allerede har kjøpt inn ukuleler tiltenkt høyere klassetrinn (5-7 trinn). Nå kan også de minste bruke ukulelene.
Boka, med samme tittel som kurset, vil være tilgjengelig på kurset.

Elisabeth Thormodsrud har lang erfaring i å holde kurs i ukulelespill, både for barn og voksne. Hun har en allsidig undervisningserfaring og har jobbet som spesialpedagog/synspedagog, pedagogisk IKT-veileder og ukuleleinstruktør. Elisabeth er også forfatter av de 5 bøkene i serien «Gøy med ukulele».

Stine Lindseth er leder av Oslo Ukuleleorkester og to andre ukulelegrupper. Hun har en bachelorgrad i musikkpedagogikk fra Norges Musikkhøyskole, og underviser el-gitar, akustisk gitar, ukulele, samt samspill i Oslo kulturskole. Hun jobber også som frilans musiker.