Logo

13 GROM: gode relasjoner og godt skolemiljø

FREDAG

10.00-12.00Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

Kurset gir en innføring i arbeidet med å videreutvikle lærernes relasjonskompetanse på Fjellhamar og Kjenn skole.

Kursdeltakerne får et innblikk i hvordan samarbeid mellom skole og forebyggende psykisk helsetjeneste kan være med på å øke bevisstheten rundt relasjonens betydning, og hvordan bygge gode fellesskap som fremmer trivsel, tilhørighet og mestring.

Kursholdere er Marianne Kolobekken, rektor på Fjellhamar skole. Linda Hægeland, undervisningsinspektør på Kjenn skole og Stine Nørbech, psykolog i forebyggende psykisk helsetjeneste i Lørenskog. 

Kurset arrangeres i samarbeid med Lørenskog kommune.