Logo

034 Grunnleggende ferdigheter og en inkluderende praksis

FREDAG

10.00-12.00Åpent for alleSted: OsloMet - Storbyuniversitetet

Gamze Gursel og Maritje Wangen

Hvordan kan PPT samarbeide med skolene i begynneropplæringen med tanke på å gi elevene den hjelpen de trenger, når de trenger det? Det er viktig at alle elvene opplever læring og mestring på sitt nivå.

Hva kan gjøres gjennom tilpasset opplæring og i ordinær opplæring, med vekt på tidlig innsats og en inkluderende spesialpedagogisk praksis? Hvordan kan vi sammen tilrettelegge for gode tiltak og elevmedvirkning?

Gjennom analyse og oppfølging av elevens progresjon, kan PPT og skole i samarbeid utarbeide tiltak, med mål om at elevene opplever mestring, læring og inkludering.

Kursholdere er Gamze Gursel og Maritje Wangen. De er ansatt i PPT og har bred erfaring fra utredning og oppfølging av barn og unge i skoler Oslo.

Kurset arrangeres i samarbeid med Pedagogisk-psykologisk tjeneste Oslo Kommune.