Logo

66 Håndtering av følelser hos barn i barnehager og på småskoletrinnet

LØRDAG

10.00-13.00Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet


Når de fleste småbarn tilbringer mye tid i barnehagen/på skolen/i SFO er det noen utfordringer som peker seg ut. Det er kvaliteten på tilvenningen, stress-reduserende tiltak gjennom dagen, barnets mulighet til å knytte trygge relasjoner til noen få ansatte og et trygt og varmt psykososialt arbeidsmiljø; de voksnes samarbeidsrelasjon og barnegruppens klima.

Det viktigste i dette kurset er å vise hvordan de ansatte kan gi de minste barna utviklingsstøtte gjennom dialog og relasjon. Småbarn trenger å bli sett og møtt både når de er fortvilet, overveldet, ukonsentrerte, passive, tause, ensomme, sinte, entusiastiske og utforskende. Basert på det australske programmet Tuning in to Kids, vil det bli gitt eksempler på hvordan enkeltansatte og personalgruppen kan få øket dialog- og relasjonskompetanse slik at barna ikke blir alene om det vanskelige eller det lærerike. 

Marit Bergum Hansen er pedagog og familieterapeut. Hun har vært sentral i oppbyggingen av sped- og småbarnskompetansen i Norge. Hun har utviklet og ledet både Aline spedbarnsenter og det nasjonale spedbarnsnettverket ved RBUP. Hennes styrke er å anvende forskningsbasert kunnskap i hverdagslige situasjoner. Hun er nå fagsjef ved Kompetansetjeneste for tidlig innsats.

Kurset arrangeres også fredag