Logo

09 Håndtering av følelser i barnehagen

FREDAG

09.30-12.00Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

Når de fleste småbarn tilbringer mye tid i barnehagen, er det noen utfordringer som peker seg ut. Kvaliteten på tilvenningen, stress-reduserende tiltak, barnets mulighet til å knytte trygge relasjoner til noen få ansatte og hvordan de små barna blir sett og møtt på følelsesmessige behov. I tillegg kommer behovet for et sensitivt og varmt psykososialt arbeidsmiljø. Dette utgjør kjernen i et godt barnehagetilbud der de minste barnas behov for utviklingsstøtte og de ansattes kapasitet til relasjonsutvikling og kompetanse i møte med småbarns gråt, frustrasjon, sinne og utforskertrang er sentralt. I løpet av kurset vil deltakerne også få en innføring i følelsesmessig ferdighetstrening etter det australske programmet Tuning in to Kids.

Marit Bergum Hansen er pedagog og familieterapeut. Hun har vært sentral i oppbyggingen av sped- og småbarnskompetansen i Norge, utviklet og ledet Aline spedbarnsenter og det nasjonale spedbarnsnettverket opprettet av Helsedirektoratet og Barne- og likestillingsdepartementet i 2006. Hennes styrke er å anvende forskningsbasert kunnskap i hverdagslige situasjoner. Hun er nå fagsjef ved Kompetansetjeneste for tidlig innsats.