Logo

022 Har barnehage og skole et ansvar for å utvikle barns selvfølelse?

FREDAG

09.30-11.30Åpent for alleSted: Pilestredet 52, Rom E 711

Tone Strømøy

Ulike innfallsvinkler er viktig for å hjelpe barn til å danne en god selvfølelse og en egen identitet. Kanskje barnehage og skole har en spesiell utfordring her?

Universitetslektor Tone Strømøy, OsloMet, har undervist i barns utvikling og læring ved lærerutdanningen side 1993. Hun er cand.polit. fra UiO med hovedfag i pedagogikk. Hun er forfatter av boken: «Oppdragelse mellom frihet og grenser. Barns selvfølelse – voksnes ansvar».