Logo

036 Helhetslesing og spesialpedagogisk leseopplæring

FREDAG

09.00-11.30Åpent for alleSted: OsloMet - Storbyuniversitetet

Eli Hekland og Anne Cathrine Thurmann-Moe

Kurset er en innføring i prinsippene for leseopplæring innenfor rammen av helhetslesing og omhandler hvordan man kan identifisere lesevansker og tilpasse tiltak til elevens behov. Kurset passer primært for lærere som underviser i lesing de første skoleårene og spesiallærere med ansvar for elever med lesevansker, og er delvis casebasert.

Eli Hekland er seniorrådgiver i Statped. Hun arbeider med elever med dysleksi og språkvansker.

Anne Cathrine Thurmann-Moe er seniorrådgiver i Statped og arbeider med elever med alvorlig dysleksi. Hun har også tidligere erfaring fra PP-tjenesten.

Kurset arrangeres i samarbeid med Statped.