Logo

014 Hjernen er ikke helt alene. Om omsorg, tilknytning og betydningen av trøst de første årene

FREDAG

09.00-12.00Åpent for alleSted: OsloMet - Storbyuniversitetet

Trine Klette

Kurset vil ta for seg sammenhenger mellom omsorg, tilknytning og helse, med spesiell vekt på de første årenes betydning. En forståelse av omsorg og omsorgssvikt i barndommen, samt beskrivelser av ulike tilknytningsmønstre vil bli lagt fram. Eksempler og funn fra egen og andres forskning vil bli brukt til å illustrere.

Trine Klette har forsket på tilknytning og barns utvikling i mer enn 20 år. Hun tok doktorgrad om sammenhenger mellom trøst og tilknytningstrygghet blant ettåringer i 2007 og har skrevet vitenskapelig artikler, fagbok-kapitler og kronikker. Det siste forskningsprosjektet så på hvordan ettåringer reagerer på og tilpasser seg barnehage. 12 ettåringer ble observert i ulike situasjoner i løpet av det første året etter barnehagestart.