Logo

014 Hjernen er ikke helt alene. Om omsorg, tilknytning og betydningen av trøst de første årene

FREDAG

09.00-12.00Åpent for alleSted: Pilestredet 44, Rom V130

Trine Klette

Kurset vil ta for seg sammenhenger mellom omsorg, tilknytning og helse, med spesiell vekt på de første årenes betydning. En forståelse av omsorg og omsorgssvikt i barndommen, samt beskrivelser av ulike tilknytningsmønstre vil bli lagt fram. Eksempler og funn fra egen og andres forskning vil bli brukt til å illustrere.

Trine Klette har forsket på tilknytning og barns utvikling i mer enn 20 år. Hun tok doktorgrad om sammenhenger mellom trøst og tilknytningstrygghet blant ettåringer i 2007 og har skrevet vitenskapelig artikler, fagbok-kapitler og kronikker. Det siste forskningsprosjektet så på hvordan ettåringer reagerer på og tilpasser seg barnehage. 12 ettåringer ble observert i ulike situasjoner i løpet av det første året etter barnehagestart.