Logo

16 HOMO sapiens – Seksuell orientering, kjønnsmangfold og inkluderende praksis.

FREDAG

09.00-12.00Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

Kompetansehevingskurs for ansatte i skole og barnehage om kjønnsnormer, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, diskriminerende ordbruk og inkluderende praksis.

Rosa kompetanse skole jobber for at skolen skal være et sted der barn og unge som bryter med normer for kjønn og seksualitet kan være seg selv og kjenne seg trygge og inkluderte.

Rosa kompetanse er fagavdelingen i foreningen FRI, som jobber med kjønns- og seksualitetsmangfold som fagtematikk. Kursholderne har bakgrunn fra skole- og/eller barnehagesektoren, og har solid erfaring med å holde kompetansehevingskurs om kjønns- og seksualitetsmangfold.