Logo

KATALOG2021

Last ned kurskatalog

KURS2021

Årets stevne avholdes med noen koronabegrensninger 5. og 6. november 2021 på OsloMet - Storbyuniversitet.

Kursene er listet opp etter dag og klokkeslett. Du kan sortere kursene selv ved å klikke på en eller flere av boksene under.

Endringer i kurs finner du her. Oversikt over ledige plasser her.

#bhg 1-3#bhg 3-5#digital læring#helse#kunst#lek og læring#motivasjon#musikk#norsk#realfag#sfo#skole#sosial kompetanse#spesialpedagogikk#språk#vurdering

Fredag

006 Arbeid med begreper

09.00-12.00Åpent for alleSted: Pilestredet 52, Rom F 416

#bhg 3-5
#lek og læring
#skole
#språk
Solveig Nyborg

«Barn trenger ikke bare å lære ord, de trenger også å lære begreper» De grunnleggende begrepene spiller en nøkkelrolle i læringen i alle fag. I dette kurset vil vi legge hovedvekten på begynneropplæringen i norsk… Les mer->

033 Autisme/Asperger syndrom: Det syns ikke, men det merkes!

09.00-12.00Åpent for alleSted: Seb Coe salen, Bislet stadion, Inngang Sofies gt 34

#bhg 1-3
#bhg 3-5
#sfo
#skole
#spesialpedagogikk
Ellen Gjesti

De fleste lærere i barnehage og skole vil i løpet av sin karriere møte elever med autisme/Asperger syndrom. Disse elevene både overrasker og forvirrer: De kan være skoleflinke og samvittighetsfulle, men kan også ha uvanlige… Les mer->

042 Barn som lever i vanskelige livssituasjoner

09.00-12.00Åpent for alleSted: Pilestredet 52, Rom E 513

#bhg 1-3
#bhg 3-5
#sfo
#skole
#spesialpedagogikk
Maria Skogly

Mange barn som er utsatt for seksuelle overgrep, vold og omsorgssvikt viser ikke alltid tydelige tegn eller symptomer. Ofte forteller de heller ikke om dette til de voksne i barnehage eller skole. Når et barn… Les mer->

086 Bruk gitar – inn i musikken!

09.00-12.00

Svein-Helge Vikse

AVLYST… Les mer->

093 Den motoriske boksen – fysisk aktiv med alle sanser!

09.00-12.00

Stephanie M.-Mertins

AVLYST… Les mer->

020 Det høysensitive barnet i barnehage og skole

09.00-12.00Åpent for alleSted: Pilestredet 52, Rom F 317

#bhg 1-3
#bhg 3-5
#helse
#sfo
#skole
#sosial kompetanse
Line Langaard Solberg og Bente Christensen Strand

Du kan bidra til å utvikle trygge, harmoniske barn som har tro på egen mestring. Tema på kurset er: • Hva er høysensitivitet og hvordan gjenkjenner du et sensitivt barn? • Hvordan kan du forstå… Les mer->

069 Digital læring i barnehage og begynneropplæring

09.00-12.00Åpent for alleSted: Pilestredet 52, Rom A 357a

#bhg 3-5
#digital læring
#skole
Margareth Sandvik

Målet for kurset er å vise hvordan nettbrett kan brukes i språklæring og i lese- og skriveopplæring. Hva er gode og mindre gode apper? Dette vil bli diskutert og demonstrert, og evalueringskriterier vil bli presentert.… Les mer->

062 Eldst i barnehagen – et glimt inn i førskoleopplegget «Lekbasert læring»

09.00-12.00Åpent for alleSted: Pilestredet 50, Rom G418

#bhg 3-5
#lek og læring
#sfo
#skole
Svanaug Lunde

I barnehagen skal det legges til rette for omsorgsfulle relasjoner mellom barna og personalet, og mellom barna – noe som tilsynelatende kan fremstå som en selvfølgelighet. Henger samspillskvalitet og omsorgsfulle relasjoner sammen med barns opplevelse… Les mer->

013 Emosjoner som pedagogisk fenomen og didaktisk innholdskomponent

09.00-12.00Åpent for alleSted: Stensberggt. 26-28, Rom X001

#bhg 1-3
#bhg 3-5
#sfo
#skole
#sosial kompetanse
Mette Birgitte Helleve

Emosjoner spiller en vesentlig rolle i lærernes arbeidshverdag. Emosjoner påvirker våre overbevisninger, de bidrar til å gi mening til det vi opplever i relasjoner, de styrer vår oppmerksomhet og de hjelper oss med å bestemme… Les mer->

025 Fra uro til ro. Utfordrende adferd og barns muligheter for læring

09.00-12.00Åpent for alleSted: Pilestredet 52, Rom B 317

#helse
#sfo
#skole
#spesialpedagogikk
Ann-Karin Bakken og Kaja Næss Johannessen

Mange elever lever med oppvekstbetingelser som er belastende. Det kan handle om vold i hjemmet, seksuelle overgrep, alvorlig fattigdom, mobbing, utenforskap, konfliktfylte skilsmisser med mer. Felles for slike opplevelser er at de vil påvirke eleven… Les mer->

036 Helhetslesing og spesialpedagogisk leseopplæring

09.00-11.30

Eli Hekland og Anne Cathrine Thurmann-Moe

AVLYST… Les mer->

014 Hjernen er ikke helt alene. Om omsorg, tilknytning og betydningen av trøst de første årene

09.00-12.00Åpent for alleSted: Pilestredet 44, Rom V130

#bhg 1-3
#bhg 3-5
#helse
#sosial kompetanse
Trine Klette

Kurset vil ta for seg sammenhenger mellom omsorg, tilknytning og helse, med spesiell vekt på de første årenes betydning. En forståelse av omsorg og omsorgssvikt i barndommen, samt beskrivelser av ulike tilknytningsmønstre vil bli lagt… Les mer->

027 Hva gjør vi med Mari (3) og Magnus (14)? Om tverrfaglig samarbeid i praksis.

09.00-12.00

Brynhild Belsom og Inger Ulleberg

AVLYST… Les mer->

063 Hva kjennetegner barnehager som er gode på lek?

09.00-12.00Åpent for alleSted: Pilestredet 42, Rom Q1015

#bhg 1-3
#bhg 3-5
#lek og læring
Terje Melaas

Det synes hos barna Det synes hos personalet Det synes på tidsbruken Det synes i det fysiske miljøet Det synes i den pedagogiske bevisstheten Terje Melaas har voksenstøtte som spesialfelt. Han har blitt oppnevnt som… Les mer->

012 Hva trenger de yngste barna i barnehagen ? Om stress, tilknytning og emosjonell utviklingsstøtte

09.00-12.00Åpent for alleSted: Stensberggt. 26-28, Rom X158

#bhg 1-3
#bhg 3-5
#helse
#sosial kompetanse
Marit Bergum Hansen

Mange småbarn tilbringer mye tid i barnehagen adskilt fra sine foreldre. Noen utfordringer peker seg ut; kvaliteten på tilvenningen, stress-reduserende tiltak, barnets mulighet til å knytte trygge relasjoner til noen ansatte og hvordan de små… Les mer->

078 Hvordan kunsten og leken utfyller hverandre i estetiske læringsprosesser

09.00-12.00Åpent for alleSted: Pilestredet 52, Rom F 213

#bhg 1-3
#bhg 3-5
#kunst
#lek og læring
#sfo
#skole
#vurdering
Ragnhild Bøhle og Ingrid Skarprud

Hvilke handlingsrom oppstår når vi tilrettelegger for at barn skal oppleve, skape og dele kunst for, med og av barna selv? Hva må til for å kunne samarbeide med personalgrupper på tvers? Etter dette foredraget… Les mer->

001 Hvordan møte utfordringer med dialog?

09.00-12.00Åpent for alleSted: Pilestredet 52, Rom E 511

#bhg 1-3
#bhg 3-5
#sfo
#skole
#sosial kompetanse
Kristin Arnsjø Bakken og Gunhild Solem

Kurset gjennomføres som en workshop. Det gir et teoretisk grunnlag og praktisk verktøy for å bygge, vedlikeholde og reparere relasjoner til – og mellom elever. Kurset tar opp følgende tema: sosiale ferdigheter og livsmestring, organisering… Les mer->

002 Hvordan skape et godt språkmiljø for flerspråklige barn?

09.00-12.00Åpent for alleSted: Litteraturhuset, sal Wergeland

#bhg 1-3
#bhg 3-5
#språk
Nina Indseth Bråthen

I barnehagen jobbes det med ulike fokusområder, og språk er grunnlaget for dem alle. Språk gir oss identitet, fellesskap og tilhørighet. Barn bruker språk til å skape relasjoner, delta i lek og som redskap til… Les mer->

026 Ingen skal bli utsatt for seksuelle overgrep

09.00-12.00Åpent for alleSted: Stensberggt. 26-28, Rom X007

#bhg 1-3
#bhg 3-5
#helse
#spesialpedagogikk
Trude Barstad og Mona Hanssveen

I et forebyggende perspektiv ønsker vi å nå ut til deg som er sammen med barn hver dag. På Støttesenteret mot incest og seksuelle overgrep i Oslo møter vi mennesker som er utsatt for seksuelle… Les mer->

057 Ja takk, HJERNE!

09.00-12.00

AVLYST… Les mer->

059 La oss snakke om ansattes rolle og ansvar i møte med barns lek!

09.00-11.30Åpent for alleSted: Tempelet Storsal Frelsesarmeen, T. I. Øgrims pl 4

#bhg 1-3
#bhg 3-5
#lek og læring
Lene-Marie Monrad-Hole og Lene Holte

Rammeplanen presiserer at barnehagens viktigste sosialiseringsarena er leken. Det betyr at vi må jobbe særlig målrettet og systematisk med nettopp leken for å skape gode og inkluderende miljøer for barna. Hva blir de ansattes rolle… Les mer->

055 Lek og læring i friluft

09.00-11.30Åpent for alleSted: Pilestredet 52, ute mellom Fyrhuset og Falbes gt 18

#bhg 1-3
#bhg 3-5
#lek og læring
#sfo
#skole
Naturveilederne fra Oslofjordens Friluftsråd

Kurset tar utgangspunkt grunnskolens læreplaner og rammeplanen for barnehage. Deltakerne får prøve på mange forskjellige aktiviteter. Hovedfokus er lek og læring med hele kroppen. Det gis også praktiske tips til hvordan uteaktivitet kan drives i… Les mer->

095 Livsmestring gjennom relasjon og lek

09.00-12.00Åpent for alleSted: Aulaen, Oslo Katedralskole, Ullevålsveien 31

#bhg 1-3
#bhg 3-5
#helse
#lek og læring
#sfo
#skole
Hedvig Montgomery

Livsmestring vokser frem i møte mellom barn og voksen, gjennom bevisst bruk av hvordan vi møter og hjelper barna i både lek, læring og følelser. Hvordan kan vi gi barna et godt grunnlag for å… Les mer->

076 Matematisk samtale – kjerneelementenes minste felles multiplum

09.00-12.00

Mona Røsseland

AVLYST… Les mer->

097 Matglede i barnehagen

09.00-12.00Åpent for alleSted: Pilestredet 52, Rom F 511

#bhg 1-3
#bhg 3-5
#helse
Elly Herikstad Tuset

Kurset handler om maten barn bør spise og hvordan arbeide for at barn lærer å spise og like denne varierte maten, sett i lyset av rammeplanen. Sentralt er spørsmålet hvordan barnehagelærere kan arbeide med mat… Les mer->

032 Med enkle «trykk» kan du skape bedre forståelse og forutsigbarhet for barn med språkvansker

09.00-12.00Åpent for alleSted: Pilestredet 42, Rom Q1050

#bhg 1-3
#bhg 3-5
#digital læring
#sfo
#skole
#spesialpedagogikk
#språk
Gitte N. Gjersdal

Så mange som 7-9 % av førskolebarn og 1-2 elever i en klasse har språkvansker. Mange av de barna strever med forståelsen.«Problem in understanding or producing language are among the must frustrating and isolating handicap… Les mer->

079 Musikk med 1-3-åringene i barnehagen

09.00-12.00Åpent for alleSted: Pilestredet 44, Rom V-2U44 Flusalen

#bhg 1-3
#musikk
Bente Bogen

Et praktisk og morsomt kurs med sanger, instrumentspill og arbeidsmåter som passer for 1 – 3-åringene. Stoffet er velprøvd gjennom mange år i arbeid med denne aldersgruppa. Vi snakker også om hva slags musikk som… Les mer->

075 Naturfag for de yngste i barnehagen

09.00-12.00Åpent for alleSted: Pilestredet 52, Rom F 514

#bhg 1-3
#realfag
Guri Langholm

Hvordan møte de yngste barnas naturlige utforskertrang? Om sansestimulans, lek og språk. Om progresjon i fagområdet natur, miljø og teknologi i barnehagen. Presentasjon av realfagsløyper for dem som jobber på en småbarnsavdeling. Guri Langholm er… Les mer->

024 Prinsesse Ivar

09.00-12.00Åpent for alleSted: Pilestredet 52, Rom A 357b

#bhg 1-3
#bhg 3-5
#helse
#sfo
#sosial kompetanse
Marion Arntzen og Mona Renolen

Barnehagen skal fremme likestilling og likeverd, uavhengig av blant annet kjønn, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Det kan imidlertid være utfordrende å finne ut hvordan kjønnsperspektivet skal følges opp i praksis. Barna som ikke er… Les mer->

060 Rommet kan redde barna

09.00-11.00Åpent for alleSted: Litteraturhuset, sal Amalie Skram

#bhg 1-3
#bhg 3-5
#helse
#lek og læring
#sfo
#skole
Jonas Kjellander

Betydelsen av den fysiska miljön för barns välbefinnande och lärande kan knappast överskattas. Kursen är en genomgång av viktiga grundläggande kriterier på den fysiska miljön med utgångspunkt i barns perspektiv och de fem sinnena. Jonas… Les mer->

008 Se barnet og eleven innenfra – om arbeid med tilknytning i barnehage og skole

09.00-12.00Åpent for alleSted: Pilestredet 52, Rom D112

#bhg 1-3
#bhg 3-5
#helse
#skole
#sosial kompetanse
Ida Brandtzæg og Stig torsteinson

I dette foredraget vil foreleserne redegjøre for hvordan Trygghetsirkelen og kunnskap om tilknytning og mentalisering kan bidra til relasjonsarbeid og arbeid med livsmestring i både barnehage og skole. Foreleserne tar utgangspunkt i bøkene «Se barnet… Les mer->

051 Slik takler du primadonnaer og vanskelige kolleger

09.00-11.30Åpent for alleSted: Pilestredet 50, Rom G233

#bhg 1-3
#bhg 3-5
#motivasjon
#sfo
#skole
#sosial kompetanse
Per Henrik Stenstrøm

De forsurer arbeidsplassen din. De tapper deg for krefter. De stiller ikke opp når det trengs. Går det likevel an å sette pris på en egoistisk surpomp?Et foredrag om moderne motivasjonsteori som skaper bedre miljø… Les mer->

091 Små barn i sårbare livssituasjoner

09.00-12.00Åpent for alleSted: Pilestredet 52, Rom E 413

#bhg 1-3
#bhg 3-5
#helse
Charlotte Johannessen

Hvordan kan barnehagen oppdage, forebygge og hjelpe barn i risiko for omsorgssvikt? Dette kurset handler om hvordan ansatte i barnehagen skal oppdage, forebygge og hjelpe barn i sårbare livssituasjoner. Det er barn som er i… Les mer->

018 Småsteg og Skolesteg – et verktøy for arbeidet med sosial og emosjonell kompetanse i barnehagen og småskolen

09.00-11.30

Jan-Erik Ruud

AVLYST… Les mer->

049 Superkollega – ta samhandlingen til nye høyder

09.00-12.00Åpent for alleSted: Normisjon Storsal, Staffeldts gt 4

#bhg 1-3
#bhg 3-5
#motivasjon
#sfo
#skole
Nina Nakling

Kvaliteten i en barnehage, skole og SFO/AKS er tett koblet til de som jobber der. Hvordan vi er og ikke minst hvordan vi samarbeider. Hva løfter oss, hva får oss til å ville bidra og… Les mer->

084 Trommekurs med djembe

09.00-12.00

AVLYST… Les mer->

046 #JegErHer – om vold og overgrep mot barn

09.30-12.00Åpent for alleSted: Pilestredet 52, Rom F 318

#bhg 1-3
#bhg 3-5
#helse
#sfo
#skole
Silje Vold

Hva kan du som som jobber med barn i barnehage, AKS og skole gjøre for å bidra til forebygging og avdekking av vold og overgrep mot barn? Kurset vil gi bakgrunnsinformasjon om vold og seksuelle… Les mer->

047 Alt kommer an på de ansatte

09.30-11.30Åpent for alleSted: Pilestredet 52, Festsal

#bhg 1-3
#bhg 3-5
#motivasjon
Royne Berget

Kurset tar sikte på å inspirere barnehagefolk til å bygge et godt og faglig sterkt miljø. Jeg vil gi eksempler på hvordan mitt team jobbet med dette, samtidig som jeg knytter det opp mot barnehagens historie… Les mer->

066 Digitalisering av skolen – hva sier forskningen?

09.30-11.30

Marte Blikstad-Balas

AVLYST… Les mer->

017 Foreldresamarbeid med nyankomne i barnehage og skole

09.30-11.30

Sissel Persen og Ingeborg Berven Sundt

AVLYST… Les mer->

022 Har barnehage og skole et ansvar for å utvikle barns selvfølelse?

09.30-11.30Åpent for alleSted: Pilestredet 52, Rom E 711

#bhg 1-3
#bhg 3-5
#sfo
#skole
#sosial kompetanse
Tone Strømøy

Ulike innfallsvinkler er viktig for å hjelpe barn til å danne en god selvfølelse og en egen identitet. Kanskje barnehage og skole har en spesiell utfordring her? Universitetslektor Tone Strømøy, OsloMet, har undervist i barns… Les mer->

010 Hva gjør skolen til et trygt og godt sted å være? Elever presenterer selv svar fra 1200 barn og unge rundt i Norge

09.30-12.00Åpent for alleSted: Pilestredet 52, Rom F 321

#bhg 3-5
#helse
#sfo
#skole
#sosial kompetanse
Forandringsfabrikken v/ skoleproffer

Hvordan kjennes skolen for oss som kjenner den fra pulten? Og for oss som har gått i barnehagen for ikke sååå lenge siden? For oss som gleder oss de fleste dagene og for oss som… Les mer->

092 La oss snakke om barn og psykisk helse!

09.30-11.30

AVLYST… Les mer->

064 Lek og inkludering som motvekt til utestengelse og mobbing

09.30-11.30Åpent for alleSted: Pilestredet 46, Rom PA110/113

#bhg 1-3
#bhg 3-5
#lek og læring
#sfo
#skole
#sosial kompetanse
Kari Pape

I mange barnehager har leken kommet helt i skyggen av alle strukturerte og planlagte aktiviteter knyttet til fagområdene i rammeplanen. I kurset fokuseres det på hvordan dere sammen må løfte fram leken og gjøre den… Les mer->

029 Mentalt beredt

09.30-11.30Åpent for alleSted: Pilestredet 52, Rom F 412

#bhg 1-3
#bhg 3-5
#helse
#motivasjon
#sfo
#skole
Ole André Bråten

Hvordan møter vi omstilling og endring, konflikter og kriser? Ansatte i skole og barnehage må være forberedt på å møte mange krevende situasjoner, og må derfor ha en god mental beredskap. Stadig flere rapporterer om… Les mer->

098 Tekstskaping i det inkluderende klasserommet

09.30-11.30Åpent for alleSted: Pilestredet 46, Rom PA329

#norsk
#skole
Hege Lofthus

Eleven synes ikke lenger det er stas med lesekurs på grupperommet. Hun ønsker ikke å skille seg ut, hun vil være som de andre og jobbe med det samme som klassen. Samtidig møter hun høyere… Les mer->

072 Vannsekken – vann året rundt i barnehagen

09.30-11.30

Jens Petter Halberg og Hans Christian Johnson

AVLYST… Les mer->

070 Barn, unge og Internett! Ti funn fra medieforskningen som alle pedagoger burde kjenne til

10.00-12.00

Elisabeth Staksrud

AVLYST… Les mer->

034 Grunnleggende ferdigheter og en inkluderende praksis

10.00-12.00

Cornelia Louise Kleman, Ylva Nygaard Nordahl og Ane Elise Sandberg Gundersen

AVLYST… Les mer->

035 Pedagogisk kvalitet for barn og unge med multifunksjonshemming

10.00-12.00Åpent for alleSted: Pilestredet 46, Rom PA318

#bhg 1-3
#bhg 3-5
#sfo
#skole
#spesialpedagogikk
Ena Caterina Heimdahl, Tonje Lovang og Knut Slåtta

Det kan være utfordrende å skape godt innhold i barnehage og skole for barn med dyp eller alvorlig utviklingshemning og bevegelsesvansker. I dette kurset vil vi løfte frem god pedagogisk praksis.Vi vil snakke om:• Trivsel… Les mer->

028 Språkforstyrrelser – hva er det og hva gjør vi?

10.00-12.00Åpent for alleSted: Pilestredet 46, Rom PA308

#skole
#spesialpedagogikk
Monica Brochmann og Sissel Ingvaldsen

Statistisk sett har 1 av 14 barn utviklingsmessige språkforstyrrelser, altså to elever i hvert klasserom. Dette er elever som trenger hjelp og støtte for å lære. I dette kurset vil du få mer kunnskap om… Les mer->

 LUNSJ

12.00-13.00Åpent for alleSted: OsloMet - Storbyuniversitetet

Besøk utstillingen, ta deg en matbit i kantina eller fra Foodtruck´en utenfor Studenthuset (P52) – og pust ut før neste læringsøkt!… Les mer->

045 «Kroppen min eier jeg» – et samtaleverktøy til bruk med barn 4-6 år om kropp, grenser og overgrep.

13.00-15.30Åpent for alleSted: Pilestredet 52, Festsal

#bhg 3-5
#helse
#spesialpedagogikk
Silje Vold

Kurset vil gi deltakerne kunnskap om seksuelle overgrep mot barn og hva barnehager kan gjøre for å bidra til forebygging og avdekking.Kurset tar utgangspunkt i «Kroppen min eier jeg», en serie med animasjonsfilmer utviklet av… Les mer->

040 Å være mor til et barn med autisme – hjemme og i møte med verden utenfor

13.00-15.30Åpent for alleSted: Pilestredet 52, Rom F 317

#bhg 1-3
#bhg 3-5
#sfo
#skole
#spesialpedagogikk
Benedikte Løvli

I dette kurset får deltagerne se dokmentaren ERVIN – et observerende portrett av en familie med et barn med autisme. Etter filmen blir det påfølgende foredrag av Benedikte som er mor til Ervin. Hun tar… Les mer->

031 Barn og unge med nevroutviklingsforstyrrelser og ufrivillig skolefravær

13.00-15.30

Kristine Damsgaard og Maren-Johanne Nordby

AVLYST… Les mer->

071 Begynneropplæringen i matematikk

13.00-16.00

Hanne Hafnor Dahl og May Else Nohr

AVLYST… Les mer->

004 Betydningen av språkferdigheter i barnehagen for senere leseforståelse

13.00-15.30

Hanne Næss Hjetland

AVLYST… Les mer->

067 Dataspill som kunst- og kulturopplevelser

13.00-15.00

Thomas Grønvoll og Jørund Høie Skaug

AVLYST… Les mer->

094 Den motoriske boksen – fysisk aktiv med alle sanser!

13.00-16.00

Stephanie M.-Mertins

AVLYST… Les mer->

039 Forstå hvordan det er inni meg når jeg er ute av meg

13.00-16.00Åpent for alleSted: Aulaen, Oslo Katedralskole, Ullevålsveien 31

#bhg 1-3
#bhg 3-5
#sfo
#skole
#sosial kompetanse
#spesialpedagogikk
Anita Juveli og Nadina Peters

Noen barn kan streve med store reguleringsvansker, utagerende atferd, konsentrasjon og uro. Uttrykket til barn som har det vanskelig kan oppleves som svært voldsomt og uforutsigbart. Barna kan ha store reguleringsvansker, utagerende atferd, problemer med… Les mer->

009 Gode foreldrerelasjoner

13.00-15.30Åpent for alleSted: Pilestredet 52, Rom F514

#bhg 3-5
#sfo
#skole
#sosial kompetanse
Cecilie Dalland og Pernille Grepp Knutsen

I kurset tar vi for oss ulike sider ved foreldresamarbeid. Helt overordnet tror vi på tanken om å jobbe aktivt og kontinuerlig for en trygg og god relasjon til foreldregruppen. Dette gjør at vi lettere… Les mer->

019 Hvordan forstå og håndtere vanskelige følelser hos barn?

13.00-16.00Åpent for alleSted: Pilestredet 46, RomPA110/113

#bhg 3-5
#helse
#sfo
#skole
#sosial kompetanse
Aksel Inge Sinding

Barns følelser kan være intense, uforståelige og være vanskelige å håndtere både for barnet selv og oss rundt. Hvordan kan vi som trygge, varme og kloke voksne hjelpe barn med å kunne forstå, nyttegjøre seg… Les mer->

041 Hvordan lykkes med tiltak og spesialundervisning for vanlige lærevansker? Forskningsbaserte strategier

13.00-16.00

Monica Melby-Lervåg

AVLYST… Les mer->

021 Kommunikasjon og konfliktløsning i relasjoner med barn

13.00-16.00Åpent for alleSted: Pilestredet 42, Rom Q1015

#bhg 1-3
#bhg 3-5
#sfo
#skole
#sosial kompetanse
Hans Holter Solhjell

En vanlig hverdag med barn byr på mange situasjoner som lett blir til konflikter. Og konfliktene kan lett bli intense både emosjonelt, med gråt, sinne og raseri, og med aggressiv atferd fysisk og verbalt. Samtidig… Les mer->

065 Kritisk tenkning for og med barn i alderen 5-8 år

13.00-16.00

Margareth Sandvik

AVLYST… Les mer->

054 Lekens plass og muligheter i begynneropplæringen

13.00-16.00

Aslaug Andreassen Becher og Emmy Elisabeth Haugen

AVLYST… Les mer->

087 Mat i friluft

13.00-15.30

Naturveilederne fra Oslofjordens Friluftsråd

AVLYST… Les mer->

077 Matematisk samtale – kjerneelementenes minste felles multiplum

13.00-16.00

Mona Røsseland

AVLYST… Les mer->

023 Mestring med andre – om de voksnes ansvar for inkludering i barnehagen

13.00-15.30Åpent for alleSted: Stensberggt 26-28, Rom X158

#bhg 1-3
#bhg 3-5
#helse
#sosial kompetanse
Hege Tryggestad

Alle barn som går i barnehagen skal ha like muligheter for trivsel, lek, omsorg og læring – uavhengig av kompetanse og ferdigheter. Det vil bli stilt spørsmål om inkluderende fellesskap virkelig er for alle, og… Les mer->

088 Mini-Røris

13.00-15.30Åpent for alleSted: Pilestredet 50, Gymsal G416/417

#bhg 3-5
#helse
#musikk
Christina Engebretsen og Margareta Yran

Mini-Røris er et bevegelsesverktøy for barn i barnehage (3-6 år) som kan tas i bruk som en oppkvikkende, morsom aktivitet for barn i barneskolen. Friskis&Svettis (en idrettsbevegelse) har lang erfaring med å skape morsom bevegelse… Les mer->

081 Musikk i barnehagen

13.00-16.00Åpent for alleSted: Pilestredet 52, Rom E 511

#bhg 1-3
#bhg 3-5
#musikk
Lars Lødemel Iversen

I løpet av kurset vil deltakerne: Utvide sangrepertoaret Lære gode metodiske musikkopplegg Få innføring i grunnleggende rytme- og ukulelespill Oppleve gleden av å gjøre musikk sammen Få mange eksempler til bruk i barnehage Gjør deg… Les mer->

080 Musikk, Sprell og inkluderende fellesskap i barnehage og skole

13.00-15.30Åpent for alleSted: Pilestredet 52, Rom A 357b

#bhg 1-3
#bhg 3-5
#lek og læring
#musikk
#sfo
#skole
Britt Harket og Mette Thiedemann

Sprell i jungelen er på ny tokt og har spilt inn barneplate for barnehager. Musikken spenner over et stort register av musikksjangre og følelser, fra det sarte til lekende lett og til noe helt sprøtt… Les mer->

096 Oppmerksomt nærvær i barnehagen. Livsmestring og relasjonskompetanse for store og små

13.00-16.00Åpent for alleSted: Pilestredet 52, Rom E 711

#bhg 1-3
#bhg 3-5
#helse
#sosial kompetanse
Anne Sælebakke og Hilde Vrangsagen

Oppmerksomt nærvær/mindfulness handler om å samle seg og være tilstede i øyeblikket. Det er en måte å skape gode pusterom på i en travel barnehagehverdag for både barn og voksne. Samtidig bidrar det til å… Les mer->

058 Robuste barn vokser på trær!

13.00-16.00Åpent for alleSted: Pilestredet 52, Rom D112

#bhg 1-3
#bhg 3-5
#helse
#lek og læring
#sfo
#skole
Hege Heiestad

Hva er «det gode liv» for barn? Gjennom teori, forskningsresultater og praktiske øvelser vil kurset belyse viktige elementer og foreslå enkle verktøy, for å bidra til at barn blir trygge, aktivitetsglade og robuste. Barn og… Les mer->

005 Samisk kultur, historie, kultursensitivitet og fortellertradisjoner

13.00-16.00Åpent for alleSted: Pilestredet 46, Rom PA128

#bhg 1-3
#bhg 3-5
#kunst
#sfo
#skole
#språk
Anne Lise Johnsen-Swart og Mari Helander

Barn skal lære om mangfold og variasjon innenfor kulturen, og et mål er at samisk kultur og språk får en mer fremtredende plass i norsk praksisfelt og utdanningsinstitusjoner. Det er derfor sentralt å styrke barnehagelærernes… Les mer->

053 Se og forstå barn – om barnehagens vurderingsarbeid

13.00-15.30Åpent for alleSted: Stensberggata 26-28, rom X007

#bhg 1-3
#bhg 3-5
#vurdering
Turi Pålerud

Barnehagelærere skal vurdere barns trivsel og utvikling, og de skal vurdere barnehagens arbeid. Hva slags formelle og uformelle prosesser skal til for å gjøre dette arbeidet? Vurdering er et felt som det er uenighet om,… Les mer->

074 Skolehagen som læringsarena

13.00-16.00

Linda Jolly, Erling Krogh og Marianne Leisner

AVLYST… Les mer->

003 Språkarbeid i barnehagen: Hvordan kan vi gi barn et bedre utgangspunkt før de begynner på skolen?

13.00-15.00

AVLYST… Les mer->

050 Superkollega – ta samhandlingen til nye høyder

13.00-16.00Åpent for alleSted: Normisjon Storsal, Staffeldts gt 4

#bhg 1-3
#bhg 3-5
#motivasjon
#sfo
#skole
Nina Nakling

Kvaliteten i en barnehage, skole og SFO/AKS er tett koblet til de som jobber der. Hvordan vi er og ikke minst hvordan vi samarbeider. Hva løfter oss, hva får oss til å ville bidra og… Les mer->

043 Traumebevisst omsorg

13.00-16.00Åpent for alleSted: Pilestredet 52, rom E 513

#bhg 1-3
#bhg 3-5
#helse
#sfo
#skole
#spesialpedagogikk
Maria Skogly

Redd eller sint, utagerende eller unnvikende – hva er det egentlig med den ungen? I dette kurset vil du få grunnleggende innføring i ulike typer traumer. Hva er et traume, hva vil det si å… Les mer->

085 Trommekurs med djembe

13.00-16.00

AVLYST… Les mer->

083 Ukulele på 1 – 2 – 3

13.00-16.00Åpent for alleSted: Pilestredet 46, Rom PA124

#bhg 1-3
#bhg 3-5
#musikk
#sfo
#skole
Elisabeth Thormodsrud

Begynnerkurs for deg som ønsker å lære å spille ukulele. Forkunnskaper er ikke nødvendig.Ukulele passer godt både i barnehage og skole. Det er enkelt å lære å spille på et nivå som gjør at du… Les mer->

044 Urolige og ukonsentrerte barn i barnehagen: Kartlegging og tilrettelegging

13.00-15.00Åpent for alleSted: Pilestredet 42, Rom Q1050

#bhg 1-3
#bhg 3-5
#sosial kompetanse
#spesialpedagogikk
Hanne Tessem og Janne Espeland 

Det er helt naturlig å være urolig og ukonsentrert i barnehagealder. Vi vil diskutere når uro og uoppmerksomhet er en del av normalutviklingen, og når dette peker mot avvikende utvikling. – Vi understreker betydningen omgivelsene… Les mer->

061 1-3-åringers risikofylte lek i barnehagen

13.30-15.30Åpent for alleSted: Litteraturhuset, sal Wergeland

#bhg 1-3
#lek og læring
Rasmus Kleppe

Dette kurset handler om hvordan barn under tre år engasjerer seg i lek med litt spenning og fare, såkalt risikolek. Dette er et kjent fenomen både fra praksis og fra tidligere forskning, men da stort… Les mer->

038 Barnehjernevernet – hvordan møte og oppdage barn som opplever omsorgssvikt, vold og overgrep

13.30-15.30Åpent for alleSted: Litteraturhuset, sal Amalie Skram

#bhg 1-3
#bhg 3-5
#sfo
#skole
#spesialpedagogikk
Monica Hoen Island og Ruzzel Solberg

Opplæringen i Barnehjernevernet består av temaer som: hvilket barneperspektiv har vi i møte med barn hvordan forstår vi tilknytning og traumer opp imot barns smerteuttrykk hvilken handlingskompetanse og selvrefleksjon trenger ansatte for å oppdage utsatte… Les mer->

090 Barns seksuelle helse og forebygging av overgrep

13.30-15.30Åpent for alleSted: Pilestredet 50, Rom G418

#bhg 1-3
#bhg 3-5
#helse
#sfo
#skole
Pia Friis

Kurset gir kunnskaper om barns seksualitet og seksuelle leker. Det gir innsikt i hvordan personalet kan møte leken og hvordan de kan forholde seg til foreldrene. Kursholder vil komme inn på hvordan dette bidrar til… Les mer->

082 Dans i barnehagen

13.30-15.00Åpent for alleSted: Pilestredet 50, Gymsal 1

#bhg 1-3
#bhg 3-5
#musikk
Bjørg Grete Olsen

Kurset tar dere med inn i en undervisningstime der vi viser danser som styrker innlæring av begreper i tillegg til motorisk og sosial trening. Bevegelsene er enkle og gjør at barnet lett kan huske uavhengig… Les mer->

068 Digitale profesjonsfellesskap

13.30-15.30

Øystein Imsen

AVLYST… Les mer->

052 Er du bevisst på hvor mye du påvirker deg selv og menneskene rundt deg?

13.30-15.30Åpent for alleSted: Seb Coe salen, Bislet stadion, Inngang Sofies gt 34

#bhg 1-3
#bhg 3-5
#motivasjon
#sfo
#skole
Karianne Viken

Karianne utfordrer til refleksjon rundt eget tankesett, kommunikasjon, relasjoner og prioritering. Hvor bevisst er du ditt ansvar? Hvem er du i dette samspillet og hvem vil du være? Det fokuseres på begrepene psykisk helse, rollemodell,… Les mer->

011 Hvordan jobbe praktisk med trygt og godt skolemiljø?

13.30-16.00

Bente Granberg og Mari Lundhaug Pharo

AVLYST… Les mer->

048 Kaoskontroll og tilstedeværelse i klasserommet

13.30-15.30

Jørgen Moltubak

AVLYST… Les mer->

089 Kosthold og fysisk helse – kunnskapsløft for ansatte i barnehage og SFO

13.30-15.30Åpent for alleSted: Pilestredet 52, Rom B317

#bhg 1-3
#bhg 3-5
#helse
#sfo
Marit Løset Eriksen

På dette kurset vil du lære om hvordan barnehagen og SFO med sunnerebarn.no kan bidra til bedre og sunnere matvaner hos nbarn, og dermed til god fysisk og psykisk helse, utvikling og trivsel. Du får… Les mer->

056 Lekens betydning – vårt profesjonsetiske ansvar

13.30-16.00Åpent for alleSted: Pilestredet 50, Rom G233

#bhg 1-3
#bhg 3-5
#lek og læring
Birgitte Fjørtoft

I Rammeplanen er det heldigvis slått fast at leken skal ha en sentral plass i barnehagen. Hva betyr dette i praksis? Hvordan kan vi la oss inspirere og berike av barns lekende væren i verden?… Les mer->

037 Nedsatt hørsel – en usynlig funksjonshemning med store konsekvenser

13.30-15.30Åpent for alleSted: Pilestredet 46, Rom PA318

#bhg 1-3
#bhg 3-5
#helse
#sfo
#skole
#spesialpedagogikk
Stina Helmen og Inger Kristiansen

Hva gjør nedsatt hørsel til en usynlig funksjonshemning? Hva kjennetegner barn med nedsatt hørsel? Hvilke ulike konsekvenser kan hørselshemning gi? Hvordan tilrettelegge for god språklig og sosial utvikling hos barn i barnehage og skole? Vi… Les mer->

016 Relasjoner med barn

13.30-16.00Åpent for alleSted: Tempelet Storsal, T.I. Øgrims pl 4

#bhg 1-3
#bhg 3-5
#sfo
#skole
#sosial kompetanse
Herdis Palsdottir og Dora Thorhallsdottir

Foredraget tar opp: Hvordan møte barn slik at de får stor grad av livsmestring, ved bevisst å fremme deres emosjonelle intelligens (EQ) Hvordan vi som voksne kan være tydelige på våre grenser og behov, uten… Les mer->

007 Sangkort med tegnstøtte

13.30-15.30Åpent for alleSted: Pilestredet 52, Rom E 413

#bhg 1-3
#bhg 3-5
#musikk
#sfo
#skole
#språk
Kari Anna Sandvik

Lær 160 tegn med nitten kjente barnesanger! Kari Anna Sandvik er utdannet pedagog, og har vært i tegnspråkmiljø siden tidlig på 90-tallet. Hun er sterkt engasjert i barns utvikling generelt og barns språkutvikling spesielt. Sandvik… Les mer->

030 Skolevegring. Kan vi gjøre noe – ikke bare snakke?

13.30-15.30

Trude Finseth og Elisabeth Henriksen

AVLYST… Les mer->

073 Vannsekken – vann året rundt i barnehagen

13.30-15.30Åpent for alleSted: Pilestredet 52, Rom F 318

#bhg 1-3
#bhg 3-5
#realfag
Jens Petter Halberg og Hans Christian Johnson

Norsk vann har i samarbeid med Naturskolen laget et idehefte til enkle vannaktiviteter/eksperimenter i barnehagen. Store deler av kurset vil bli praktisk, dvs at deltakerne får prøve mange av de eksperimentene som er i vannsekken.… Les mer->

Lørdag

113 Barn som lever i vanskelige livssituasjoner

09.00-12.00Åpent for alleSted: Pilestredet 52, rom E 214/ E 213

#bhg 1-3
#bhg 3-5
#sfo
#skole
#spesialpedagogikk
Maria Skogly

Mange barn som er utsatt for seksuelle overgrep, vold og omsorgssvikt viser ikke alltid tydelige tegn eller symptomer. Ofte forteller de heller ikke om dette til de voksne i barnehage eller skole. Når et barn… Les mer->

136 Barn, litteratur og livsmestring – den skjønnlitterære fortellingens betydning for barns utvikling

09.00-12.00

Signy Stoltenberg

AVLYST… Les mer->

106 Den Magiske Sirkel

09.00-12.00Åpent for alleSted: Pilestredet 52, Rom E 411

#bhg 1-3
#bhg 3-5
#sfo
#skole
#sosial kompetanse
Berit Follestad og Nina Wroldsen

Kurset er praktisk rettet og presenterer konkrete verktøy i arbeidet med å bygge gode relasjoner, trivsel og trygge læringsfellesskap. Sirkelmetodikk er en universell metode forankret i gjenopprettende tenkning og metode, og hovedelementer i metoden er… Les mer->

112 Det handler om omtanke, ikke mistanke

09.00-11.30Åpent for alleSted: Pilestredet 42, Rom Q1050

#bhg 1-3
#bhg 3-5
#helse
#motivasjon
#sfo
#skole
Harald Dean

Foredraget tar for seg tematikken vold og overgrep mot barn. Hva er det, konsekvenser og tegn, symptomer og adferd hos voldsutsatte barn. Videre ser vi på hvordan vi kan snakke med barn om vold og… Les mer->

109 Forstå hvordan det er inni meg når jeg er ute av meg

09.00-12.00Åpent for alleSted: Pilestredet 42, Rom Q1015

#bhg 1-3
#bhg 3-5
#sfo
#skole
#sosial kompetanse
#spesialpedagogikk
Anita Juveli og Nadina Peters

Noen barn kan streve med store reguleringsvansker, utagerende atferd, konsentrasjon og uro. Uttrykket til barn som har det vanskelig kan oppleves som svært voldsomt og uforutsigbart. Barna kan ha store reguleringsvansker, utagerende atferd, problemer med… Les mer->

135 Fra å lære å lese til å lese for å lære og fordi det er gøy!

09.00-12.00

Ingeborg Anly

AVLYST… Les mer->

123 Hva kjennetegner barnehager som er gode på lek?

09.00-12.00Åpent for alleSted: Pilestredet 46, Rom PA110/113

#bhg 1-3
#bhg 3-5
#lek og læring
Terje Melaas

Det synes hos barna Det synes hos personalet Det synes på tidsbruken Det synes i det fysiske miljøet Det synes i den pedagogiske bevisstheten Terje Melaas har voksenstøtte som spesialfelt. Han har blitt oppnevnt som… Les mer->

120 Ja takk, HJERNE!

09.00-12.00

AVLYST… Les mer->

100 Kjærlighet som profesjonsutøvelse i barnehagen

09.00-12.00Åpent for alleSted: Pilestredet 50, rom G418

#bhg 1-3
#bhg 3-5
#motivasjon
Teresa K. Aslanian

Hva er kjærlighet, og hvordan kommer den til uttrykk i barnehagen? Hva har den med barnehagelærerens profesjonsutøvelse å gjøre? Nestekjærlighet er nedfelt i barnehageloven som en av grunnverdiene i den norske barnehagen. Ifølge FNs barnekonvensjon… Les mer->

119 Lekens plass og muligheter i begynneropplæringen

09.00-12.00

Aslaug Andreassen Becher og Emmy Elisabeth Haugen

AVLYST… Les mer->

134 Livsmestring – i et relasjonelt perspektiv

09.00-12.00Åpent for alleSted: Pilestredet 52, Rom F 317

#bhg 1-3
#bhg 3-5
#helse
#sfo
#skole
Anne Sælebakke

Kurset belyser det helsefremmende potensialet for livsmestring som ligger i trygge mellommenneskelige relasjoner – i sammenhengen mellom fagpersoners relasjonskompetanse og barn og unges sosiale og emosjonelle utvikling. Oppmerksomt nærvær presenteres som hensiktsmessige tilnærming for å… Les mer->

108 Med enkle «trykk» kan du skape bedre forståelse og forutsigbarhet for barn med språkvansker

09.00-12.00Sted: Pilestredet 52, Rom A 357b

#bhg 1-3
#bhg 3-5
#digital læring
#sfo
#skole
#spesialpedagogikk
#språk
Gitte N. Gjersdal

Så mange som 7-9 % av førskolebarn og 1-2 elever i en klasse har språkvansker. Mange av de barna strever med forståelsen.«Problem in understanding or producing language are among the must frustrating and isolating handicap… Les mer->

103 Med relasjoner og fellesskap på dagsplanen

09.00-12.00

AVLYST… Les mer->

114 Takk for at du sier fra! Hvordan gi og motta tilbakemeldinger på en god måte?

09.00-12.00Åpent for alleSted: Pilestredet 52, Festsal

#bhg 1-3
#bhg 3-5
#motivasjon
#sfo
#skole
Rita Enstad-Karlsen

Kurs i hvordan hele personalet sammen bygger en god tilbakemeldingskultur. I en travel arbeidshverdag glemmer vi å rose hverandre og mange tør ikke si fra om det som ikke fungerer, fordi vi er redde for… Les mer->

104 Tilvenning og foreldresamarbeid

09.00-12.00Åpent for alleSted: Pilestredet 50, Rom G233

#bhg 1-3
#sosial kompetanse
May Britt Drugli

Kurset handler om barnehagestart for de yngste barna. God kvalitet på denne første overgangen synes å legge til rette både for trivsel i barnehagen og håndtering av senere overganger i livet. Å begynne i barnehage… Les mer->

137 Trommekurs med djembe

09.00-12.00

Martin Ulvin

AVLYST… Les mer->

115 Veiledningsfortellinger om ledelse og personalsamarbeid i barnehagen

09.00-12.00Åpent for alleSted: Pilestreet 52, Rom A 357a

#bhg 1-3
#bhg 3-5
#motivasjon
Magritt Lundestad

På kurset vil reelle fortellinger fra praksisfeltet om ledelse og personalsamarbeid i barnehagen bli presentert. Gjennom ulike arbeidsmåter for refleksjon vil deltagerne sammen få reflektere over mulige løsninger knyttet til fortellingene. Kursets innhold er basert… Les mer->

099 Betydningen av språkferdigheter i barnehagen for senere leseforståelse

09.30-12.00

Hanne Næss Hjetland

AVLYST… Les mer->

132 Det er gøy å være ute!

09.30-11.30

Stephanie M.-Mertins

AVLYST… Les mer->

124 Digitalisering av skolen – hva sier forskningen?

09.30-11.30

Marte Blikstad-Balas

AVLYST… Les mer->

111 Hva er ASK og hvordan komme i gang med god og fornuftig bruk

09.30-12.00Åpent for alleSted: Pilestredet 52, Rom F 318

#bhg 1-3
#bhg 3-5
#skole
#språk
Rita Lie

Alle barn ønsker å bli sett og å oppleve seg som en viktig del av det sosiale fellesskapet de de deltar i hver dag. Kommunikasjon og dialog er viktig for å oppnå denne inkludering, også… Les mer->

101 Ny nasjonal rammeplan for SFO – «Barnets beste skal alltid være et grunnleggende hensyn»

09.30-12.00

Line Aunaas

AVLYST… Les mer->

107 Vente, håpe, leve. Flyktningers etablering i et nytt hjemland

09.30-11.30Åpent for alleSted: Pilestredet 52, Rom E 511

#bhg 3-5
#sfo
#skole
#sosial kompetanse
Sonja Kibsgaard

Kurset vektlegger utfordringer mange flyktningefamilier har når de er tvunget til å forlate hjemlandet sitt og hvordan møtet med en ny og fremmed kultur kan oppleves. Vi følger to familier og deres fluktfortellinger. Sonja Kibsgaard… Les mer->

 LUNSJ

12.00-13.00Åpent for alleSted: OsloMet - Storbyuniversitetet

Besøk utstillingen, ta deg en matbit i kantina eller fra Foodtruck´en utenfor Studenthuset (P52) – og pust ut før neste læringsøkt!… Les mer->

102 «Vil du ikke være med og leke?» om introverte barn…og litt om voksne…

13.00-15.30Åpent for alleSted: Pilestredet 52, Festsal

#bhg 1-3
#bhg 3-5
#sfo
#skole
#sosial kompetanse
Line Aunaas

Kjenner du et barn som ofte foretrekker å være alene? Tenker du at barnet er sjenert, usikker eller blir satt utenfor leken? Det er ikke sikkert! Kanskje barnet rett og slett er introvert!Introverte barn har… Les mer->

131 Bli emosjonelt sterk! Livsmestring for lærere

13.00-15.00Åpent for alleSted: Pilestredet 50, Rom G418

#bhg 1-3
#bhg 3-5
#helse
#motivasjon
#sfo
#skole
Kathrine Aspaas

Kan du kjenne deg overveldet av krav og endringer på jobben? Er du litt usikker på innholdet i Livsmestring under Fagfornyelsen? I denne workshopen vil du få de beste metodene for å bygge emosjonell styrke,… Les mer->

128 Bruk gitar – inn i musikken!

13.00-16.00Åpent for alleSted: Pilestredet 52, Rom A 142b

#bhg 1-3
#bhg 3-5
#musikk
#sfo
#skole
Svein-Helge Vikse

Kurset blir lagt opp intenst, og vil gjennomgå følgende: • Hvordan stemme gitaren.• Ulike høyrehåndsrytmer og teknikker. Enkelt fingerspill.• Forstå taktartene 3/4, 4/4 og 6/8 og anvende rytmer som passer.• Finne sanger på nett og… Les mer->

125 Bynatur og biologisk mangfold i byer

13.00-15.00Åpent for alleSted: Pilestredet 52, Rom F 318

#bhg 1-3
#bhg 3-5
#lek og læring
#realfag
Mari Sandbakken

Hvordan kan vi bruke bynaturen som pedagogisk arena i barnehagen? Hva vet vi om bynatur og arter (dyr og planter) som lever i byer?Hvordan kan barnehagen bruke bynaturen som en arena for utforsking, lek og… Les mer->

105 Generasjonsmøter – gylne øyeblikk mellom barn og eldre

13.00-15.00

Linda Fahle-Johansen

AVLYST… Les mer->

121 Læring med fysisk aktivitet og lek

13.00-16.00

Martin Hylland

AVLYST… Les mer->

118 Lag en naturlekeplass

13.00-15.00Åpent for alleSted: Pilestredet 42, Rom Q1015

#bhg 1-3
#bhg 3-5
#lek og læring
#sfo
#skole
Tor Egil Bagøien

Kurset gir ideer til hvordan å bygge en naturlekeplass i skolens og barnehagens nærnatur. Du lærer hvordan bygge hytter, lekeapparater og tilrettelegge læring -og opplevelsesområder med enkle virkemidler. Naturlekeplassen er et utgangspunktet for uteskole, tverrfaglig… Les mer->

129 Latteryoga & GROOVE dans for barn

13.00-16.00Åpent for alleSted: Pilestredet 52, Rom E 511

#bhg 3-5
#helse
#sfo
#skole
#sosial kompetanse
Tine Aggrey og Caroline Støyva Eriksen

LatteryogaLatter, lek, sang og dans har en god effekt på menneskers psykiske og fysiske helse. Kurset tar for seg latteryoga for barn og hvordan man kan bruke denne gledescocktailen for å bryte opp barnas hverdag… Les mer->

116 Meg selv som ressurs

13.00-16.00

AVLYST… Les mer->

130 På hvilke måter gir fagfornyelsen oss en unik mulighet til å bygge psykisk helse hos barn

13.00-15.00Åpent for alleSted: Pilestredet 50, Rom G233

#helse
#sfo
#skole
Cecilie Bjaarstad Angelskår og Vibeke Helena Borge

Psykolog og pedagog Cecilie Angelskår gir oss innblikk i hvordan hjernen utgjør kjernen i barns psykiske helse og hvordan økt kunnskap om følelseshjernen, behovshjernen og den sosiale hjernen gir oss et solid grunnlag i forståelsen… Les mer->

110 Språket, nøkkelen til felleskapet

13.00-15.30Åpent for alleSted: Pilestredet 52, Rom D112

#bhg 1-3
#bhg 3-5
#sfo
#skole
#språk
Daniel og Rita Lie

Evnen til å kommunisere eller til å forstå og bruke språket som nøkkelen til fellesskapet med andre – er nedlagt i alle mennesker. Språket er vårt viktigste redskap for å kommunisere, tenke og lære. Vi… Les mer->

127 Trommekurs med djembe

13.00-16.00Åpent for alleSted: Pilestredet 52, Rom A 142a

#bhg 1-3
#bhg 3-5
#musikk
#sfo
#skole
Martin Ulvin

Det er ikke uten grunn at djemben har blitt så populær i moderne musikkundervisning: den er dynamisk, lettspilt, lett kontrollerbar, klinger behagelig og det er lett å få frem flere anvendelige lyder – med djemben… Les mer->

122 Tull og tøys på ramme alvor

13.00-16.00Åpent for alleSted: Pilestredet 52, Rom E 214/ E 213

#bhg 1-3
#bhg 3-5
#lek og læring
#sfo
#skole
#sosial kompetanse
Sonja Kibsgaard

Kurset vektlegger verdien av at barn får gi uttrykk for glede, humor, tull og tøys, selv om dette kan kollidere med det personalet har på programmet. Hva er tull og tøys utrykk for? Hvorfor tuller… Les mer->

126 Ukulele på 4 – 5 – 6 (ukulelekurs for litt øvet)

13.00-16.00

Stine Lindseth

AVLYST… Les mer->

117 Ulikheter er glede, styrke og frustrasjon

13.00-15.30Åpent for alleSted: Pilestredet 46, rom PA110/113

#bhg 1-3
#bhg 3-5
#motivasjon
#sfo
#skole
Tanja Bø Uggerud

Med relasjonskompetanse kan man maksimere mulighetene. Mennesker trenger å bli sett og verdsatt, og veien til resultater går gjennom relasjonene vi skaper. Vi bærer alle på en historie som påvirker og former verdier og livsvalg,… Les mer->

133 Yoga i barnehagen og småskolen

13.00-16.00Åpent for alleSted: Pilestredet 52, Rom E 411

#bhg 3-5
#helse
#sfo
#skole
Monica Munkvold Nikolaisen

Et praktisk kurs hvor ansatte i barnehage og småskole/SFO lærer hvordan de kan gjøre yoga til en del av barnehage- eller skolehverdagen. Deltakerne lærer ulike pusteteknikker og yogaøvelser, samt hvordan de selv kan legge opp… Les mer->