Logo

KATALOG2021

Last ned kurskatalog

KURS2021

Årets stevne planlegges som normalt og avholdes 5. og 6. november 2021 på OsloMet - Storbyuniversitet.

Årets kursprogram er på plass! Kursene er listet opp etter dag og klokkeslett. Du kan sortere kursene selv ved å klikke på en eller flere av boksene under.

#bhg 1-3#bhg 3-5#digital læring#helse#kunst#lek og læring#motivasjon#musikk#norsk#realfag#sfo#skole#sosial kompetanse#spesialpedagogikk#språk#vurdering

Fredag

006 Arbeid med begreper

09.00-12.00Åpent for alleSted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#bhg 3-5
#lek og læring
#skole
#språk
Solveig Nyborg

«Barn trenger ikke bare å lære ord, de trenger også å lære begreper» De grunnleggende begrepene spiller en nøkkelrolle i læringen i alle fag. I dette kurset vil vi legge hovedvekten på begynneropplæringen i norsk… Les mer->

033 Autisme/Asperger syndrom: Det syns ikke, men det merkes!

09.00-12.00Åpent for alleSted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#bhg 1-3
#bhg 3-5
#sfo
#skole
#spesialpedagogikk
Ellen Gjesti

De fleste lærere i barnehage og skole vil i løpet av sin karriere møte elever med autisme/Asperger syndrom. Disse elevene både overrasker og forvirrer: De kan være skoleflinke og samvittighetsfulle, men kan også ha uvanlige… Les mer->

042 Barn som lever i vanskelige livssituasjoner

09.00-12.00Åpent for alleSted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#bhg 1-3
#bhg 3-5
#sfo
#skole
#spesialpedagogikk
Maria Skogly

Mange barn som er utsatt for seksuelle overgrep, vold og omsorgssvikt viser ikke alltid tydelige tegn eller symptomer. Ofte forteller de heller ikke om dette til de voksne i barnehage eller skole. Når et barn… Les mer->

086 Bruk gitar – inn i musikken!

09.00-12.00Åpent for alleSted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#bhg 1-3
#bhg 3-5
#musikk
#sfo
#skole
Svein-Helge Vikse

Kurset blir lagt opp intenst, og vil gjennomgå følgende: • Hvordan stemme gitaren.• Ulike høyrehåndsrytmer og teknikker. Enkelt fingerspill.• Forstå taktartene 3/4, 4/4 og 6/8 og anvende rytmer som passer.• Finne sanger på nett og… Les mer->

093 Den motoriske boksen – fysisk aktiv med alle sanser!

09.00-12.00Åpent for alleSted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#bhg 1-3
#bhg 3-5
#helse
#lek og læring
Stephanie M.-Mertins

Barn har et naturlig behov for å være i bevegelse – og samtidig synes de det er gøy! Bevegelse er en viktig kommunikasjonsmåte og tidlige bevegelsesferdigheter danner grunnlag for senere kognitive ferdigheter som lesing, skriving… Les mer->

020 Det høysensitive barnet i barnehage og skole

09.00-12.00Åpent for alleSted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#bhg 1-3
#bhg 3-5
#helse
#sfo
#skole
#sosial kompetanse
Line Langaard Solberg og Bente Christensen Strand

Du kan bidra til å utvikle trygge, harmoniske barn som har tro på egen mestring. Tema på kurset er: • Hva er høysensitivitet og hvordan gjenkjenner du et sensitivt barn? • Hvordan kan du forstå… Les mer->

069 Digital læring i barnehage og begynneropplæring

09.00-12.00Åpent for alleSted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#bhg 3-5
#digital læring
#skole
Margareth Sandvik

Målet for kurset er å vise hvordan nettbrett kan brukes i språklæring og i lese- og skriveopplæring. Hva er gode og mindre gode apper? Dette vil bli diskutert og demonstrert, og evalueringskriterier vil bli presentert.… Les mer->

062 Eldst i barnehagen – et glimt inn i førskoleopplegget «Lekbasert læring»

09.00-12.00Åpent for alleSted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#bhg 3-5
#lek og læring
#sfo
#skole
Svanaug Lunde

I barnehagen skal det legges til rette for omsorgsfulle relasjoner mellom barna og personalet, og mellom barna – noe som tilsynelatende kan fremstå som en selvfølgelighet. Henger samspillskvalitet og omsorgsfulle relasjoner sammen med barns opplevelse… Les mer->

013 Emosjoner som pedagogisk fenomen og didaktisk innholdskomponent

09.00-12.00Åpent for alleSted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#bhg 1-3
#bhg 3-5
#sfo
#skole
#sosial kompetanse
Mette Birgitte Helleve

Emosjoner spiller en vesentlig rolle i lærernes arbeidshverdag. Emosjoner påvirker våre overbevisninger, de bidrar til å gi mening til det vi opplever i relasjoner, de styrer vår oppmerksomhet og de hjelper oss med å bestemme… Les mer->

025 Fra uro til ro. Utfordrende adferd og barns muligheter for læring

09.00-12.00Åpent for alleSted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#helse
#sfo
#skole
#spesialpedagogikk
Ann-Karin Bakken og Kaja Næss Johannessen

Mange elever lever med oppvekstbetingelser som er belastende. Det kan handle om vold i hjemmet, seksuelle overgrep, alvorlig fattigdom, mobbing, utenforskap, konfliktfylte skilsmisser med mer. Felles for slike opplevelser er at de vil påvirke eleven… Les mer->

036 Helhetslesing og spesialpedagogisk leseopplæring

09.00-11.30Åpent for alleSted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#norsk
#skole
#spesialpedagogikk
Eli Hekland og Anne Cathrine Thurmann-Moe

Kurset er en innføring i prinsippene for leseopplæring innenfor rammen av helhetslesing og omhandler hvordan man kan identifisere lesevansker og tilpasse tiltak til elevens behov. Kurset passer primært for lærere som underviser i lesing de… Les mer->

014 Hjernen er ikke helt alene. Om omsorg, tilknytning og betydningen av trøst de første årene

09.00-12.00Åpent for alleSted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#bhg 1-3
#bhg 3-5
#helse
#sosial kompetanse
Trine Klette

Kurset vil ta for seg sammenhenger mellom omsorg, tilknytning og helse, med spesiell vekt på de første årenes betydning. En forståelse av omsorg og omsorgssvikt i barndommen, samt beskrivelser av ulike tilknytningsmønstre vil bli lagt… Les mer->

027 Hva gjør vi med Mari (3) og Magnus (14)? Om tverrfaglig samarbeid i praksis.

09.00-12.00Åpent for alleSted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#bhg 3-5
#sfo
#skole
#sosial kompetanse
#spesialpedagogikk
Brynhild Belsom og Inger Ulleberg

Med utgangspunkt i et digitalt case drøfter vi muligheter og utfordringer i tverrfaglig samarbeid. Caset omfatter både Mari på 3 år, Magnus på 14 år og resten av familien deres. Vi ønsker å fokusere på… Les mer->

063 Hva kjennetegner barnehager som er gode på lek?

09.00-12.00Åpent for alleSted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#bhg 1-3
#bhg 3-5
#lek og læring
Terje Melaas

Det synes hos barna Det synes hos personalet Det synes på tidsbruken Det synes i det fysiske miljøet Det synes i den pedagogiske bevisstheten Terje Melaas har voksenstøtte som spesialfelt. Han har blitt oppnevnt som… Les mer->

012 Hva trenger de yngste barna i barnehagen ? Om stress, tilknytning og emosjonell utviklingsstøtte

09.00-12.00Åpent for alleSted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#bhg 1-3
#bhg 3-5
#helse
#sosial kompetanse
Marit Bergum Hansen

Mange småbarn tilbringer mye tid i barnehagen adskilt fra sine foreldre. Noen utfordringer peker seg ut; kvaliteten på tilvenningen, stress-reduserende tiltak, barnets mulighet til å knytte trygge relasjoner til noen ansatte og hvordan de små… Les mer->

078 Hvordan kan personalet samarbeide og styrke kunst- og kulturaktiviteter for barn?

09.00-12.00Åpent for alleSted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#bhg 1-3
#bhg 3-5
#kunst
#sfo
#skole
#vurdering
Ragnhild Bøhle og Ingrid Skarprud

Hvilke handlingsrom oppstår når vi tilrettelegger for at barn skal oppleve, skape og dele kunst for, med og av barna selv? Hva må til for å kunne samarbeide med personalgrupper på tvers? Etter dette foredraget… Les mer->

001 Hvordan møte utfordringer med dialog?

09.00-12.00Åpent for alleSted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#bhg 1-3
#bhg 3-5
#sfo
#skole
#sosial kompetanse
Kristin Arnsjø Bakken og Gunhild Solem

Kurset gjennomføres som en workshop. Det gir et teoretisk grunnlag og praktisk verktøy for å bygge, vedlikeholde og reparere relasjoner til – og mellom elever. Kurset tar opp følgende tema: sosiale ferdigheter og livsmestring, organisering… Les mer->

002 Hvordan skape et godt språkmiljø for flerspråklige barn?

09.00-12.00Åpent for alleSted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#bhg 1-3
#bhg 3-5
#språk
Nina Indseth Bråthen

I barnehagen jobbes det med ulike fokusområder, og språk er grunnlaget for dem alle. Språk gir oss identitet, fellesskap og tilhørighet. Barn bruker språk til å skape relasjoner, delta i lek og som redskap til… Les mer->

026 Ingen skal bli utsatt for seksuelle overgrep

09.00-12.00Åpent for alleSted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#bhg 1-3
#bhg 3-5
#helse
#spesialpedagogikk
Trude Barstad og Mona Hanssveen

I et forebyggende perspektiv ønsker vi å nå ut til deg som er sammen med barn hver dag. På Støttesenteret mot incest og seksuelle overgrep i Oslo møter vi mennesker som er utsatt for seksuelle… Les mer->

057 Ja takk, HJERNE!

09.00-12.00Åpent for alleSted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#bhg 1-3
#bhg 3-5
#lek og læring
#sfo
#skole
Tom Rune Fløgstad og Grete Helle

Ønsker du påfyll om barn og hjernen deres? Synes du det er spennende med nyere forskning og teori blandet med massevis av praksis? Foredragsholderne har nylig skrevet boka «Alt jeg kan! Hvordan kroppen lærer hjernen… Les mer->

059 La oss snakke om ansattes rolle og ansvar i møte med barns lek!

09.00-11.30Åpent for alleSted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#bhg 1-3
#bhg 3-5
#lek og læring
Lene-Marie Monrad-Hole og Lene Holte

Rammeplanen presiserer at barnehagens viktigste sosialiseringsarena er leken. Det betyr at vi må jobbe særlig målrettet og systematisk med nettopp leken for å skape gode og inkluderende miljøer for barna. Hva blir de ansattes rolle… Les mer->

055 Lek og læring i friluft

09.00-11.30Åpent for alleSted: St. Hansparken, Knut Knudsens plass

#bhg 1-3
#bhg 3-5
#lek og læring
#sfo
#skole
Naturveilederne fra Oslofjordens Friluftsråd

Kurset tar utgangspunkt grunnskolens læreplaner og rammeplanen for barnehage. Deltakerne får prøve på mange forskjellige aktiviteter. Hovedfokus er lek og læring med hele kroppen. Det gis også praktiske tips til hvordan uteaktivitet kan drives i… Les mer->

095 Livsmestring gjennom relasjon og lek

09.00-12.00Åpent for alleSted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#bhg 1-3
#bhg 3-5
#helse
#lek og læring
#sfo
#skole
Hedvig Montgomery

Livsmestring vokser frem i møte mellom barn og voksen, gjennom bevisst bruk av hvordan vi møter og hjelper barna i både lek, læring og følelser. Hvordan kan vi gi barna et godt grunnlag for å… Les mer->

076 Matematisk samtale – kjerneelementenes minste felles multiplum

09.00-12.00Åpent for alleSted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#realfag
#skole
Mona Røsseland

Kjerneelementene i den nye planen i matematikk beskriver sentrale matematiske prosesser. En betingelse for dybdelæring er at elevene i læringsarbeidet møter ulike oppgavetyper og aktiviteter som støtter disse matematiske prosessene. Et felles punkt for prosessene… Les mer->

097 Matglede i barnehagen

09.00-12.00Åpent for alleSted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#bhg 1-3
#bhg 3-5
#helse
Elly Herikstad Tuset

Kurset handler om maten barn bør spise og hvordan arbeide for at barn lærer å spise og like denne varierte maten, sett i lyset av rammeplanen. Sentralt er spørsmålet hvordan barnehagelærere kan arbeide med mat… Les mer->

032 Med enkle «trykk» kan du skape bedre forståelse og forutsigbarhet for barn med språkvansker

09.00-12.00Åpent for alleSted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#bhg 1-3
#bhg 3-5
#digital læring
#sfo
#skole
#spesialpedagogikk
#språk
Gitte N. Gjersdal

Så mange som 7-9 % av førskolebarn og 1-2 elever i en klasse har språkvansker. Mange av de barna strever med forståelsen.«Problem in understanding or producing language are among the must frustrating and isolating handicap… Les mer->

079 Musikk med 1-3-åringene i barnehagen

09.00-12.00Åpent for alleSted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#bhg 1-3
#musikk
Bente Bogen

Et praktisk og morsomt kurs med sanger, instrumentspill og arbeidsmåter som passer for 1 – 3-åringene. Stoffet er velprøvd gjennom mange år i arbeid med denne aldersgruppa. Vi snakker også om hva slags musikk som… Les mer->

075 Naturfag for de yngste i barnehagen

09.00-12.00Åpent for alleSted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#bhg 1-3
#realfag
Guri Langholm

Hvordan møte de yngste barnas naturlige utforskertrang? Om sansestimulans, lek og språk. Om progresjon i fagområdet natur, miljø og teknologi i barnehagen. Presentasjon av realfagsløyper for dem som jobber på en småbarnsavdeling. Guri Langholm er… Les mer->

024 Prinsesse Ivar

09.00-12.00Åpent for alleSted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#bhg 1-3
#bhg 3-5
#helse
#sfo
#sosial kompetanse
Marion Arntzen og Mona Renolen

Barnehagen skal fremme likestilling og likeverd, uavhengig av blant annet kjønn, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Det kan imidlertid være utfordrende å finne ut hvordan kjønnsperspektivet skal følges opp i praksis. Barna som ikke er… Les mer->

008 Se barnet og eleven innenfra – om arbeidet med tilknytning i barnehage og skole

09.00-12.00Åpent for alleSted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#bhg 1-3
#bhg 3-5
#helse
#skole
#sosial kompetanse
Ida Brandtzæg og Stig Torsteinson

I dette foredraget vil foreleserne redegjøre for hvordan Trygghetsirkelen og kunnskap om tilknytning og mentalisering kan bidra til relasjonsarbeid og arbeid med livsmestring i både barnehage og skole. Foreleserne tar utgangspunkt i bøkene «Se barnet… Les mer->

091 Små barn i sårbare livssituasjoner

09.00-12.00Åpent for alleSted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#bhg 1-3
#bhg 3-5
#helse
Charlotte Johannessen

Hvordan kan barnehagen oppdage, forebygge og hjelpe barn i risiko for omsorgssvikt? Dette kurset handler om hvordan ansatte i barnehagen skal oppdage, forebygge og hjelpe barn i sårbare livssituasjoner. Det er barn som er i… Les mer->

018 Småsteg og Skolesteg – et verktøy for arbeidet med sosial og emosjonell kompetanse i barnehagen og småskolen

09.00-11.30Åpent for alleSted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#bhg 1-3
#bhg 3-5
#sfo
#skole
#sosial kompetanse
Jan-Erik Ruud

Småsteg og Skolesteg kom i 2020 som nye utgaver av Steg for Steg for barnehage og småskole. Småsteg tar utgangspunkt i ferdigheter for læring, empati, problemløsning, vennskapsferdigheter, mestring av sterke følelser og forberedelse til skolestart.… Les mer->

049 Superkollega – ta samhandlingen til nye høyder

09.00-12.00Åpent for alleSted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#bhg 1-3
#bhg 3-5
#motivasjon
#sfo
#skole
Nina Nakling

Kvaliteten i en barnehage, skole og SFO/AKS er tett koblet til de som jobber der. Hvordan vi er og ikke minst hvordan vi samarbeider. Hva løfter oss, hva får oss til å ville bidra og… Les mer->

084 Trommekurs med djembe

09.00-12.00Åpent for alleSted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#bhg 1-3
#bhg 3-5
#musikk
#sfo
#skole
Martin Ulvin

Det er ikke uten grunn at djemben har blitt så populær i moderne musikkundervisning: den er dynamisk, lettspilt, lett kontrollerbar, klinger behagelig og det er lett å få frem flere anvendelige lyder – med djemben… Les mer->

046 #JegErHer – om vold og overgrep mot barn

09.30-12.00Åpent for alleSted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#bhg 1-3
#bhg 3-5
#helse
#sfo
#skole
Silje Vold

Hva kan du som som jobber med barn i barnehage, AKS og skole gjøre for å bidra til forebygging og avdekking av vold og overgrep mot barn? Kurset vil gi bakgrunnsinformasjon om vold og seksuelle… Les mer->

047 Alt kommer an på de ansatte

09.30-11.30Åpent for alleSted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#bhg 1-3
#bhg 3-5
#motivasjon
Royne Berget

Kurset tar sikte på å inspirere barnehagefolk til å bygge et godt og faglig sterkt miljø. Jeg vil gi eksempler på hvordan mitt team jobbet med dette, samtidig som jeg knytter det opp mot barnehagens historie… Les mer->

066 Digitalisering av skolen – hva sier forskningen?

09.30-11.30Åpent for alleSted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#digital læring
#sfo
#skole
Marte Blikstad-Balas

Det har lenge vært et politisk mål for Norge å være “best i verden” på digital skole, og vi var blant de aller første landene som tok inn digital kompetanse i alle fag og alle… Les mer->

017 Foreldresamarbeid med nyankomne i barnehage og skole

09.30-11.30Åpent for alleSted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#bhg 1-3
#bhg 3-5
#sfo
#skole
#sosial kompetanse
Sissel Persen og Ingeborg Berven Sundt

Alle foreldre verden over vil det beste for sine barn. Samarbeid mellom nyankomne foreldre og barnehage og skole er et gjensidig ansvar. Men det er skolen og barnehagens ansvar å ta initiativ til og å… Les mer->

022 Har barnehage og skole et ansvar for å utvikle barns selvfølelse?

09.30-11.30Åpent for alleSted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#bhg 1-3
#bhg 3-5
#sfo
#skole
#sosial kompetanse
Tone Strømøy

Ulike innfallsvinkler er viktig for å hjelpe barn til å danne en god selvfølelse og en egen identitet. Kanskje barnehage og skole har en spesiell utfordring her? Universitetslektor Tone Strømøy, OsloMet, har undervist i barns… Les mer->

092 La oss snakke om barn og psykisk helse!

09.30-11.30Åpent for alleSted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#bhg 1-3
#bhg 3-5
#helse
#sfo
#skole
Line Melvold

“Til bursdagen min ønsker jeg meg masse sprit. Så har jeg en maskin som kan fange koronaen. Da kan jeg sprute all spriten på den og redde verden”: Barn, snart 6 år. Hannah Arendt var… Les mer->

064 Lek og inkludering som motvekt til utestengelse og mobbing

09.30-11.30Åpent for alleSted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#bhg 1-3
#bhg 3-5
#lek og læring
#sfo
#skole
#sosial kompetanse
Kari Pape

I mange barnehager har leken kommet helt i skyggen av alle strukturerte og planlagte aktiviteter knyttet til fagområdene i rammeplanen. I kurset fokuseres det på hvordan dere sammen må løfte fram leken og gjøre den… Les mer->

029 Mentalt beredt

09.30-11.30Åpent for alleSted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#bhg 1-3
#bhg 3-5
#helse
#motivasjon
#sfo
#skole
Ole André Bråten

Hvordan møter vi omstilling og endring, konflikter og kriser? Ansatte i skole og barnehage må være forberedt på å møte mange krevende situasjoner, og må derfor ha en god mental beredskap. Stadig flere rapporterer om… Les mer->

010 Skolen og barnehagen sett fra oss som kjenner den. Erfaringer og råd om hva som gir trygghet og læring

09.30-12.00Åpent for alleSted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#bhg 3-5
#helse
#sfo
#skole
#sosial kompetanse
Forandringsfabrikken v/ skoleproffer

Hvordan kjennes skolen for oss som kjenner den fra pulten? Og for oss som har gått i barnehagen for ikke sååå lenge siden? For oss som gleder oss de fleste dagene og for oss som… Les mer->

051 Slik takler du primadonnaer og vanskelige kolleger

09.30-12.00Åpent for alleSted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#bhg 1-3
#bhg 3-5
#motivasjon
#sfo
#skole
#sosial kompetanse
Per Henrik Stenstrøm

De forsurer arbeidsplassen din. De tapper deg for krefter. De stiller ikke opp når det trengs. Går det likevel an å sette pris på en egoistisk surpomp?Et foredrag om moderne motivasjonsteori som skaper bedre miljø… Les mer->

098 Tekstskaping i det inkluderende klasserommet

09.30-11.30Åpent for alleSted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#norsk
#skole
Hege Lofthus

Eleven synes ikke lenger det er stas med lesekurs på grupperommet. Hun ønsker ikke å skille seg ut, hun vil være som de andre og jobbe med det samme som klassen. Samtidig møter hun høyere… Les mer->

072 Vannsekken – vann året rundt i barnehagen

09.30-11.30Åpent for alleSted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#bhg 1-3
#bhg 3-5
#realfag
Jens Petter Halberg og Hans Christian Johnson

Norsk vann har i samarbeid med Naturskolen laget et idehefte til enkle vannaktiviteter/eksperimenter i barnehagen. Store deler av kurset vil bli praktisk, dvs at deltakerne får prøve mange av de eksperimentene som er i vannsekken.… Les mer->

070 Barn, unge og Internett! Ti funn fra medieforskningen som alle pedagoger burde kjenne til

10.00-12.00Åpent for alleSted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#digital læring
#sfo
#skole
Elisabeth Staksrud

Er Internett farlig for barn? Bruker de for mye tid på skjerm? Er mobilforbud en god ide? Sender alle ungdommer nakenbilder? Hvilke ting bør vi være bekymret for – og hva trenger vi ikke å… Les mer->

034 Grunnleggende ferdigheter og en inkluderende praksis

10.00-12.00Åpent for alleSted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#skole
#spesialpedagogikk
Gamze Gursel og Maritje Wangen

Hvordan kan PPT samarbeide med skolene i begynneropplæringen med tanke på å gi elevene den hjelpen de trenger, når de trenger det? Det er viktig at alle elvene opplever læring og mestring på sitt nivå.… Les mer->

035 Pedagogisk kvalitet for barn og unge med multifunksjonshemming

10.00-12.00Åpent for alleSted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#bhg 1-3
#bhg 3-5
#sfo
#skole
#spesialpedagogikk
Ena Caterina Heimdahl, Tonje Lovang og Knut Slåtta

Det kan være utfordrende å skape godt innhold i barnehage og skole for barn med dyp eller alvorlig utviklingshemning og bevegelsesvansker. I dette kurset vil vi løfte frem god pedagogisk praksis.Vi vil snakke om:• Trivsel… Les mer->

060 Rommet kan redde barna

10.00-12.00Åpent for alleSted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#bhg 1-3
#bhg 3-5
#helse
#lek og læring
#sfo
#skole
Jonas Kjellander

Betydelsen av den fysiska miljön för barns välbefinnande och lärande kan knappast överskattas. Kursen är en genomgång av viktiga grundläggande kriterier på den fysiska miljön med utgångspunkt i barns perspektiv och de fem sinnena. Jonas… Les mer->

028 Språkforstyrrelser – hva er det og hva gjør vi?

10.00-12.00Åpent for alleSted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#skole
#spesialpedagogikk
Monica Brochmann og Sissel Ingvaldsen

Statistisk sett har 1 av 14 barn utviklingsmessige språkforstyrrelser, altså to elever i hvert klasserom. Dette er elever som trenger hjelp og støtte for å lære. I dette kurset vil du få mer kunnskap om… Les mer->

 LUNSJ

12.00-13.00Åpent for alleSted: OsloMet - Storbyuniversitetet

Besøk utstillingen, ta deg en matbit i kantina eller fra en av Foodtruck´ene utenfor Studenthuset (P52) – og pust ut før neste læringsøkt!… Les mer->

045 «Kroppen min eier jeg» – et samtaleverktøy til bruk med barn 4-6 år om kropp, grenser og overgrep.

13.00-15.30Åpent for alleSted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#bhg 3-5
#helse
#spesialpedagogikk
Silje Vold

Kurset vil gi deltakerne kunnskap om seksuelle overgrep mot barn og hva barnehager kan gjøre for å bidra til forebygging og avdekking.Kurset tar utgangspunkt i «Kroppen min eier jeg», en serie med animasjonsfilmer utviklet av… Les mer->

040 Å være mor til et barn med autisme – hjemme og i møte med verden utenfor

13.00-15.30Åpent for alleSted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#bhg 1-3
#bhg 3-5
#sfo
#skole
#spesialpedagogikk
Benedikte Løvli

I dette kurset får deltagerne se dokmentaren ERVIN – et observerende portrett av en familie med et barn med autisme. Etter filmen blir det påfølgende foredrag av Benedikte som er mor til Ervin. Hun tar… Les mer->

071 Begynneropplæringen i matematikk

13.00-16.00Åpent for alleSted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#realfag
#skole
Hanne Hafnor Dahl og May Else Nohr

KURSINNHOLD• Utforskende og dialogbasert matematikkundervisning• Tallforståelse, tellekompetanse og utvikling av fleksible hoderegningsstrategier• Modeller som tankeredskap: tom tallinje, tier-rammer, blokkmetoden, sirkelmetoden• Åpne problemløsningsoppgaver med lavt gulv og høyt tak (LIST-listoppgaver) Hanne Hafnor Dahl og May Else… Les mer->

004 Betydningen av språkferdigheter i barnehagen for senere leseforståelse

13.00-15.30Åpent for alleSted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#bhg 3-5
#sfo
#skole
#språk
Hanne Næss Hjetland

Kurset vil handle om sammenhengen mellom språkferdigheter i barnehagen og leseferdigheter i skolen. Her er et par temaer og spørsmål som kurset vil dekke: Et enkelt syn på hva lesing er sier at det kan… Les mer->

067 Dataspill i den kulturelle skolesekken

13.00-15.00Åpent for alleSted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#digital læring
#skole
Thomas Grønvoll og Jørund Høie Skaug

Alle barn og unge spiller dataspill, men skolen og den kulturelle skolesekken kan være arenaer hvor elever blir kjent med andre typer dataspill og spillkultur enn de mest kommersielle dataspillene de kjenner til fra dagliglivet.… Les mer->

094 Den motoriske boksen – fysisk aktiv med alle sanser!

13.00-16.00Åpent for alleSted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#bhg 1-3
#bhg 3-5
#helse
#lek og læring
Stephanie M.-Mertins

Barn har et naturlig behov for å være i bevegelse – og samtidig synes de det er gøy! Bevegelse er en viktig kommunikasjonsmåte og tidlige bevegelsesferdigheter danner grunnlag for senere kognitive ferdigheter som lesing, skriving… Les mer->

039 Forstå hvordan det er inni meg når jeg er ute av meg

13.00-16.00Åpent for alleSted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#bhg 1-3
#bhg 3-5
#sfo
#skole
#sosial kompetanse
#spesialpedagogikk
Anita Juveli og Nadina Peters

Noen barn kan streve med store reguleringsvansker, utagerende atferd, konsentrasjon og uro. Uttrykket til barn som har det vanskelig kan oppleves som svært voldsomt og uforutsigbart. Barna kan ha store reguleringsvansker, utagerende atferd, problemer med… Les mer->

009 Gode foreldrerelasjoner

13.00-15.30Åpent for alleSted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#bhg 3-5
#sfo
#skole
#sosial kompetanse
Cecilie Dalland og Pernille Grepp Knutsen

I kurset tar vi for oss ulike sider ved foreldresamarbeid. Helt overordnet tror vi på tanken om å jobbe aktivt og kontinuerlig for en trygg og god relasjon til foreldregruppen. Dette gjør at vi lettere… Les mer->

019 Hvordan forstå og håndtere vanskelige følelser hos barn?

13.00-16.00Åpent for alleSted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#bhg 3-5
#helse
#sfo
#skole
#sosial kompetanse
Aksel Inge Sinding

Barns følelser kan være intense, uforståelige og være vanskelige å håndtere både for barnet selv og oss rundt. Hvordan kan vi som trygge, varme og kloke voksne hjelpe barn med å kunne forstå, nyttegjøre seg… Les mer->

041 Hvordan lykkes med tiltak og spesialundervisning for vanlige lærevansker? Forskningsbaserte strategier

13.00-16.00Åpent for alleSted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#bhg 1-3
#bhg 3-5
#skole
#spesialpedagogikk
Monica Melby-Lervåg

Kurset vil gjennomgå hvordan man kan bygge opp tiltak og gjennomføre spesialundervisning for elever med språkvansker, lesevansker, matematikkvansker og generelle lærevansker siste året i barnehagen eller på barnetrinnet. Selv om disse vanskene er ulike, er… Les mer->

021 Kommunikasjon og konfliktløsning i relasjoner med barn

13.00-16.00Åpent for alleSted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#bhg 1-3
#bhg 3-5
#sfo
#skole
#sosial kompetanse
Hans Holter Solhjell

En vanlig hverdag med barn byr på mange situasjoner som lett blir til konflikter. Og konfliktene kan lett bli intense både emosjonelt, med gråt, sinne og raseri, og med aggressiv atferd fysisk og verbalt. Samtidig… Les mer->

065 Kritisk tenkning for og med barn i alderen 5-8 år

13.00-16.00Åpent for alleSted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#bhg 3-5
#lek og læring
#sfo
#skole
#sosial kompetanse
Margareth Sandvik

Dagens mediesamfunn kan være krevende for barn. Hva kan skolen og barnehagen gjøre for å forberede barna på en verden der fakta neglisjeres, konspirasjonen florer og folket møter politikere og medier med en stadig økende… Les mer->

056 Lekens betydning – vårt profesjonsetiske ansvar

13.00-15.30Åpent for alleSted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#bhg 1-3
#bhg 3-5
#lek og læring
Birgitte Fjørtoft

I Rammeplanen er det heldigvis slått fast at leken skal ha en sentral plass i barnehagen. Hva betyr dette i praksis? Hvordan kan vi la oss inspirere og berike av barns lekende væren i verden?… Les mer->

054 Lekens plass og muligheter i begynneropplæringen

13.00-16.00Åpent for alleSted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#lek og læring
#sfo
#skole
Aslaug Andreassen Becher og Emmy Elisabeth Haugen

I kurset vil forskning som begrunner lekens plass for de yngste barna i skolen legges fram. Vi kan vektlegge hvordan sammenheng og gjenkjenning mellom barnehage og skole kan skapes. Vi vil snakke om lek som… Les mer->

087 Mat i friluft

13.00-15.30Åpent for alleSted: St. Hansparken, Knut Knudsens plass

#bhg 1-3
#bhg 3-5
#helse
#sfo
#skole
Naturveilederne fra Oslofjordens Friluftsråd

Mat på tur er så mye mer enn pølser! Vi lager sunn og god turmat på bål og forskjellige kokeapparater. Deltakerne må ha med tallerken, kopp, bestikk og gjerne sitteunderlag.Kurset arrangeres utendørs uansett vær, ta… Les mer->

077 Matematisk samtale – kjerneelementenes minste felles multiplum

13.00-16.00Åpent for alleSted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#realfag
#skole
Mona Røsseland

Kjerneelementene i den nye planen i matematikk beskriver sentrale matematiske prosesser. En betingelse for dybdelæring er at elevene i læringsarbeidet møter ulike oppgavetyper og aktiviteter som støtter disse matematiske prosessene. Et felles punkt for prosessene… Les mer->

023 Mestring med andre – om de voksnes ansvar for inkludering i barnehagen

13.00-15.30Åpent for alleSted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#bhg 1-3
#bhg 3-5
#helse
#sosial kompetanse
Hege Tryggestad

Alle barn som går i barnehagen skal ha like muligheter for trivsel, lek, omsorg og læring – uavhengig av kompetanse og ferdigheter. Det vil bli stilt spørsmål om inkluderende fellesskap virkelig er for alle, og… Les mer->

088 Mini-Røris

13.00-15.30Åpent for alleSted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#bhg 3-5
#helse
#musikk
Christina Engebretsen og Margareta Yran

Mini-Røris er et bevegelsesverktøy for barn i barnehage (3-6 år) som kan tas i bruk som en oppkvikkende, morsom aktivitet for barn i barneskolen. Friskis&Svettis (en idrettsbevegelse) har lang erfaring med å skape morsom bevegelse… Les mer->

081 Musikk i barnehagen

13.00-16.00Åpent for alleSted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#bhg 1-3
#bhg 3-5
#musikk
Lars Lødemel Iversen

I løpet av kurset vil deltakerne: Utvide sangrepertoaret Lære gode metodiske musikkopplegg Få innføring i grunnleggende rytme- og ukulelespill Oppleve gleden av å gjøre musikk sammen Få mange eksempler til bruk i barnehage Gjør deg… Les mer->

080 Musikk, Sprell og inkluderende fellesskap i barnehage og skole

13.00-15.30Åpent for alleSted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#bhg 1-3
#bhg 3-5
#lek og læring
#musikk
#sfo
#skole
Britt Harket og Mette Thiedemann

Sprell i jungelen er på ny tokt og har spilt inn barneplate for barnehager. Musikken spenner over et stort register av musikksjangre og følelser, fra det sarte til lekende lett og til noe helt sprøtt… Les mer->

096 Oppmerksomt nærvær i barnehagen. Livsmestring og relasjonskompetanse for store og små

13.00-16.00Åpent for alleSted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#bhg 1-3
#bhg 3-5
#helse
#sosial kompetanse
Anne Sælebakke og Hilde Vrangsagen

Oppmerksomt nærvær/mindfulness handler om å samle seg og være tilstede i øyeblikket. Det er en måte å skape gode pusterom på i en travel barnehagehverdag for både barn og voksne. Samtidig bidrar det til å… Les mer->

058 Robuste barn vokser på trær!

13.00-16.00Åpent for alleSted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#bhg 1-3
#bhg 3-5
#helse
#lek og læring
#sfo
#skole
Hege Heiestad

Hva er «det gode liv» for barn? Gjennom teori, forskningsresultater og praktiske øvelser vil kurset belyse viktige elementer og foreslå enkle verktøy, for å bidra til at barn blir trygge, aktivitetsglade og robuste. Barn og… Les mer->

005 Samisk kultur, historie, kultursensitivitet og fortellertradisjoner

13.00-16.00Åpent for alleSted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#bhg 1-3
#bhg 3-5
#kunst
#sfo
#skole
#språk
Anne Lise Johnsen-Swart og Mari Helander

Barn skal lære om mangfold og variasjon innenfor kulturen, og et mål er at samisk kultur og språk får en mer fremtredende plass i norsk praksisfelt og utdanningsinstitusjoner. Det er derfor sentralt å styrke barnehagelærernes… Les mer->

053 Se og forstå barn – om barnehagens vurderingsarbeid

13.00-15.30Åpent for alleSted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#bhg 1-3
#bhg 3-5
#vurdering
Turi Pålerud

Barnehagelærere skal vurdere barns trivsel og utvikling, og de skal vurdere barnehagens arbeid. Hva slags formelle og uformelle prosesser skal til for å gjøre dette arbeidet? Vurdering er et felt som det er uenighet om,… Les mer->

074 Skolehagen som læringsarena

13.00-16.00Åpent for alleSted: Gartneriet på Bygdøy Kongsgård

#bhg 1-3
#bhg 3-5
#helse
#realfag
#sfo
#skole
Linda Jolly, Erling Krogh og Marianne Leisner

Skolehagen som læringsarena gir muligheten til å knytte læring i mange fag til praktisk erfaring og mestringsopplevelser. Vi vil gi kursdeltagere mulighet til å gjøre seg egne erfaringer og på grunnlag av deres opplevelser oppdage… Les mer->

003 Språkarbeid i barnehagen: Hvordan kan vi gi barn et bedre utgangspunkt før de begynner på skolen?

13.00-15.00Åpent for alleSted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#bhg 1-3
#bhg 3-5
#språk
Åste Hagen

Gjennom et stort forskningsprosjekt i to kommuner prøvde vi ut et språkopplegg for å hjelpe barn som var i risikosonen for å utvikle problemer med språk og senere lesing i skolen. Gjennom systematisk arbeid med… Les mer->

050 Superkollega – ta samhandlingen til nye høyder

13.00-16.00Åpent for alleSted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#bhg 1-3
#bhg 3-5
#motivasjon
#sfo
#skole
Nina Nakling

Kvaliteten i en barnehage, skole og SFO/AKS er tett koblet til de som jobber der. Hvordan vi er og ikke minst hvordan vi samarbeider. Hva løfter oss, hva får oss til å ville bidra og… Les mer->

043 Traumebevisst omsorg

13.00-16.00Åpent for alleSted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#bhg 1-3
#bhg 3-5
#helse
#sfo
#skole
#spesialpedagogikk
Maria Skogly

Redd eller sint, utagerende eller unnvikende – hva er det egentlig med den ungen? I dette kurset vil du få grunnleggende innføring i ulike typer traumer. Hva er et traume, hva vil det si å… Les mer->

085 Trommekurs med djembe

13.00-16.00Åpent for alleSted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#bhg 1-3
#bhg 3-5
#musikk
#sfo
#skole
Martin Ulvin

Det er ikke uten grunn at djemben har blitt så populær i moderne musikkundervisning: den er dynamisk, lettspilt, lett kontrollerbar, klinger behagelig og det er lett å få frem flere anvendelige lyder – med djemben… Les mer->

083 Ukulele på 1 – 2 – 3

13.00-16.00Åpent for alleSted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#bhg 1-3
#bhg 3-5
#musikk
#sfo
#skole
Elisabeth Thormodsrud

Begynnerkurs for deg som ønsker å lære å spille ukulele. Forkunnskaper er ikke nødvendig.Ukulele passer godt både i barnehage og skole. Det er enkelt å lære å spille på et nivå som gjør at du… Les mer->

044 Urolige og ukonsentrerte barn i barnehagen: Kartlegging og tilrettelegging

13.00-16.00Åpent for alleSted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#bhg 1-3
#bhg 3-5
#sosial kompetanse
#spesialpedagogikk
Hanne Tessem og Elisabeth Øverland

Det er helt naturlig å være urolig og ukonsentrert i barnehagealder. Vi vil diskutere når uro og uoppmerksomhet er en del av normalutviklingen, og når dette peker mot avvikende utvikling. – Vi understreker betydningen omgivelsene… Les mer->

061 1-3-åringers risikofylte lek i barnehagen

13.30-15.30Åpent for alleSted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#bhg 1-3
#lek og læring
Rasmus Kleppe

Dette kurset handler om hvordan barn under tre år engasjerer seg i lek med litt spenning og fare, såkalt risikolek. Dette er et kjent fenomen både fra praksis og fra tidligere forskning, men da stort… Les mer->

038 Barnehjernevernet – hvordan møte og oppdage barn som opplever omsorgssvikt, vold og overgrep

13.30-15.30Åpent for alleSted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#bhg 1-3
#bhg 3-5
#sfo
#skole
#spesialpedagogikk
Monica Hoen Island og Ruzzel Solberg

Opplæringen i Barnehjernevernet består av temaer som: hvilket barneperspektiv har vi i møte med barn hvordan forstår vi tilknytning og traumer opp imot barns smerteuttrykk hvilken handlingskompetanse og selvrefleksjon trenger ansatte for å oppdage utsatte… Les mer->

090 Barns seksuelle helse og forebygging av overgrep

13.30-15.30Åpent for alleSted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#bhg 1-3
#bhg 3-5
#helse
#sfo
#skole
Pia Friis

Kurset gir kunnskaper om barns seksualitet og seksuelle leker. Det gir innsikt i hvordan personalet kan møte leken og hvordan de kan forholde seg til foreldrene. Kursholder vil komme inn på hvordan dette bidrar til… Les mer->

082 Dans i barnehagen

13.30-15.00Åpent for alleSted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#bhg 1-3
#bhg 3-5
#musikk
Bjørg Grete Olsen

Kurset tar dere med inn i en undervisningstime der vi viser danser som styrker innlæring av begreper i tillegg til motorisk og sosial trening. Bevegelsene er enkle og gjør at barnet lett kan huske uavhengig… Les mer->

068 Digitale profesjonsfellesskap

13.30-15.30Åpent for alleSted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#bhg 1-3
#bhg 3-5
#digital læring
#sfo
#skole
Øystein Imsen

Hvordan bygge et profesjonsfellesskap utenfor egen arbeidsplass, ved hjelp av digitale tjenester? Vi ser på eksempler, utforsker teknologi og muligheter – og drøfter utfordringer og hindringer. Øystein Imsen er inspektør i Lørenskog kommune, og jobber… Les mer->

052 Er du bevisst på hvor mye du påvirker deg selv og menneskene rundt deg?

13.30-15.30Åpent for alleSted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#bhg 1-3
#bhg 3-5
#motivasjon
#sfo
#skole
Karianne Viken

Karianne utfordrer til refleksjon rundt eget tankesett, kommunikasjon, relasjoner og prioritering. Hvor bevisst er du ditt ansvar? Hvem er du i dette samspillet og hvem vil du være? Det fokuseres på begrepene psykisk helse, rollemodell,… Les mer->

011 Hvordan jobbe praktisk med trygt og godt skolemiljø?

13.30-16.00Åpent for alleSted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#sfo
#skole
#sosial kompetanse
Bente Granberg og Mari Lundhaug Pharo

Alle barn og unge har rett til et trygt og godt skolemiljø, som fremmer helse, trivsel og læring. Dette kurset vil ha fokus på hvordan man kan jobbe forebyggende på skole, – klasse -og individnivå.… Les mer->

030 Kan vi gjøre noe – ikke bare snakke?

13.30-15.30Åpent for alleSted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#skole
#spesialpedagogikk
Trude Finseth og Elisabeth Henriksen

Kliniske erfaringer fra et ambulant team i spesialisthelsetjenesten i Vestre Viken HF. Deling av kliniske erfaringer i møte med barn og ungdom som strever med skolevegring. Fokus på bruk av miljøterapi i kombinasjon med familiebehandling… Les mer->

048 Kaoskontroll og tilstedeværelse i klasserommet

13.30-15.30Åpent for alleSted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#motivasjon
#skole
#sosial kompetanse
Jørgen Moltubak

Kaoskontroll og tilstedeværelse i klasserommet er et kurs i klasseledelse. Det tar utgangspunkt i bøkene Improvisasjon i klasserommet – frigjør superkraften (2020) og Gnistrende undervisning – håndbok i klasseledelse og undervisningsdesign (2015, 2020). Kurset inneholder… Les mer->

089 Kosthold og fysisk helse – kunnskapsløft for ansatte i barnehage og SFO

13.30-15.30Åpent for alleSted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#bhg 1-3
#bhg 3-5
#helse
#sfo
Marit Løset Eriksen

På dette kurset vil du lære om hvordan barnehagen og SFO med sunnerebarn.no kan bidra til bedre og sunnere matvaner hos nbarn, og dermed til god fysisk og psykisk helse, utvikling og trivsel. Du får… Les mer->

037 Nedsatt hørsel – en usynlig funksjonshemning med store konsekvenser

13.30-15.30Åpent for alleSted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#bhg 1-3
#bhg 3-5
#helse
#sfo
#skole
#spesialpedagogikk
Stina Helmen og Inger Kristiansen

Hva gjør nedsatt hørsel til en usynlig funksjonshemning? Hva kjennetegner barn med nedsatt hørsel? Hvilke ulike konsekvenser kan hørselshemning gi? Hvordan tilrettelegge for god språklig og sosial utvikling hos barn i barnehage og skole? Vi… Les mer->

016 Relasjoner med barn

13.30-16.00Åpent for alleSted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#bhg 1-3
#bhg 3-5
#sfo
#skole
#sosial kompetanse
Herdis Palsdottir og Dora Thorhallsdottir

Foredraget tar opp: Hvordan møte barn slik at de får stor grad av livsmestring, ved bevisst å fremme deres emosjonelle intelligens (EQ) Hvordan vi som voksne kan være tydelige på våre grenser og behov, uten… Les mer->

007 Sangkort med tegnstøtte

13.30-15.30Åpent for alleSted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#bhg 1-3
#bhg 3-5
#musikk
#sfo
#skole
#språk
Kari Anna Sandvik

Lær 160 tegn med nitten kjente barnesanger! Kari Anna Sandvik er utdannet pedagog, og har vært i tegnspråkmiljø siden tidlig på 90-tallet. Hun er sterkt engasjert i barns utvikling generelt og barns språkutvikling spesielt. Sandvik… Les mer->

031 Statped – en samarbeidspart med spesialisert spesialpedagogisk kompetanse

13.30-15.00Åpent for alleSted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#bhg 1-3
#bhg 3-5
#sfo
#skole
#spesialpedagogikk
Walter Frøyen

Kommuner og fylkeskommuner har ansvar for å ha tilstrekkelig ressurser og nødvendig kompetanse til at alle barn og elever får til et godt tilpasset tilbud i et inkluderende felleskap. Meld.St. 6 Tett på – tidlig… Les mer->

073 Vannsekken – vann året rundt i barnehagen

13.30-15.30Åpent for alleSted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#bhg 1-3
#bhg 3-5
#realfag
Jens Petter Halberg og Hans Christian Johnson

Norsk vann har i samarbeid med Naturskolen laget et idehefte til enkle vannaktiviteter/eksperimenter i barnehagen. Store deler av kurset vil bli praktisk, dvs at deltakerne får prøve mange av de eksperimentene som er i vannsekken.… Les mer->

Lørdag

113 Barn som lever i vanskelige livssituasjoner

09.00-12.00Åpent for alleSted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#bhg 1-3
#bhg 3-5
#sfo
#skole
#spesialpedagogikk
Maria Skogly

Mange barn som er utsatt for seksuelle overgrep, vold og omsorgssvikt viser ikke alltid tydelige tegn eller symptomer. Ofte forteller de heller ikke om dette til de voksne i barnehage eller skole. Når et barn… Les mer->

136 Barn, litteratur og livsmestring – den skjønnlitterære fortellingens betydning for barns utvikling

09.00-12.00Åpent for alleSted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#norsk
#sfo
#skole
#sosial kompetanse
Signy Stoltenberg

Har du lagt merke til den årvåkne oppmerksomhet som kan vekkes hos barn i møte med en skjønnlitterær fortelling? Hvordan barnet kan fange inn fortellingen, leke med den, utvide den, gjenskape den og gjøre den… Les mer->

106 Den Magiske Sirkel

09.00-12.00Åpent for alleSted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#bhg 1-3
#bhg 3-5
#sfo
#skole
#sosial kompetanse
Berit Follestad og Nina Wroldsen

Kurset er praktisk rettet og presenterer konkrete verktøy i arbeidet med å bygge gode relasjoner, trivsel og trygge læringsfellesskap. Sirkelmetodikk er en universell metode forankret i gjenopprettende tenkning og metode, og hovedelementer i metoden er… Les mer->

112 Det handler om omtanke, ikke mistanke

09.00-11.30Åpent for alleSted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#bhg 1-3
#bhg 3-5
#helse
#motivasjon
#sfo
#skole
Ole-Morten G. Mouridsen

Foredraget tar for seg tematikken vold og overgrep mot barn. Hva er det, konsekvenser og tegn, symptomer og adferd hos voldsutsatte barn. Videre ser vi på hvordan vi kan snakke med barn om vold og… Les mer->

109 Forstå hvordan det er inni meg når jeg er ute av meg

09.00-12.00Åpent for alleSted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#bhg 1-3
#bhg 3-5
#sfo
#skole
#sosial kompetanse
#spesialpedagogikk
Anita Juveli og Nadina Peters

Noen barn kan streve med store reguleringsvansker, utagerende atferd, konsentrasjon og uro. Uttrykket til barn som har det vanskelig kan oppleves som svært voldsomt og uforutsigbart. Barna kan ha store reguleringsvansker, utagerende atferd, problemer med… Les mer->

135 Fra å lære å lese til å lese for å lære og fordi det er gøy!

09.00-12.00Åpent for alleSted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#norsk
#skole
Ingeborg Anly

Norsk er det viktigste (!) og mest omfattende faget i skolen. På dette kurset skal jeg forsøke å gi noen svar og mange praktiske tips til hvordan arbeidet i faget kan organiseres og gjennomføres. Hva… Les mer->

123 Hva kjennetegner barnehager som er gode på lek?

09.00-12.00Åpent for alleSted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#bhg 1-3
#bhg 3-5
#lek og læring
Terje Melaas

Det synes hos barna Det synes hos personalet Det synes på tidsbruken Det synes i det fysiske miljøet Det synes i den pedagogiske bevisstheten Terje Melaas har voksenstøtte som spesialfelt. Han har blitt oppnevnt som… Les mer->

120 Ja takk, HJERNE!

09.00-12.00Åpent for alleSted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#bhg 1-3
#bhg 3-5
#lek og læring
#sfo
#skole
Tom Rune Fløgstad og Grete Helle

Ønsker du påfyll om barn og hjernen deres? Synes du det er spennende med nyere forskning og teori blandet med massevis av praksis? Foredragsholderne har nylig skrevet boka «Alt jeg kan! Hvordan kroppen lærer hjernen… Les mer->

100 Kjærlighet som profesjonsutøvelse i barnehagen

09.00-12.00Åpent for alleSted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#bhg 1-3
#bhg 3-5
#motivasjon
Teresa K. Aslanian

Hva er kjærlighet, og hvordan kommer den til uttrykk i barnehagen? Hva har den med barnehagelærerens profesjonsutøvelse å gjøre? Nestekjærlighet er nedfelt i barnehageloven som en av grunnverdiene i den norske barnehagen. Ifølge FNs barnekonvensjon… Les mer->

119 Lekens plass og muligheter i begynneropplæringen

09.00-12.00Åpent for alleSted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#lek og læring
#sfo
#skole
Aslaug Andreassen Becher og Emmy Elisabeth Haugen

I kurset vil forskning som begrunner lekens plass for de yngste barna i skolen legges fram. Vi kan vektlegge hvordan sammenheng og gjenkjenning mellom barnehage og skole kan skapes. Vi vil snakke om lek som… Les mer->

134 Livsmestring – i et relasjonelt perspektiv

09.00-12.00Åpent for alleSted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#bhg 1-3
#bhg 3-5
#helse
#sfo
#skole
Anne Sælebakke

Kurset belyser det helsefremmende potensialet for livsmestring som ligger i trygge mellommenneskelige relasjoner – i sammenhengen mellom fagpersoners relasjonskompetanse og barn og unges sosiale og emosjonelle utvikling. Oppmerksomt nærvær presenteres som hensiktsmessige tilnærming for å… Les mer->

108 Med enkle «trykk» kan du skape bedre forståelse og forutsigbarhet for barn med språkvansker

09.00-12.00Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#bhg 1-3
#bhg 3-5
#digital læring
#sfo
#skole
#spesialpedagogikk
#språk
Gitte N. Gjersdal

Så mange som 7-9 % av førskolebarn og 1-2 elever i en klasse har språkvansker. Mange av de barna strever med forståelsen.«Problem in understanding or producing language are among the must frustrating and isolating handicap… Les mer->

103 Med relasjoner og felleskap på dagsplanen

09.00-12.00Åpent for alleSted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#bhg 1-3
#bhg 3-5
#sfo
#skole
#sosial kompetanse
Vidar Bugge-Hansen, Karina Heimestøl og Linn Tveiten

Behovet for å høre til, være del av et felleskap, ha venner, bli sett og anerkjent for den man er, er sterke behov og drivkrefter i oss mennesker. Utenforskap og ensomhet er skadelig for de… Les mer->

114 Takk for at du sier fra! Hvordan gi og motta tilbakemeldinger på en god måte?

09.00-12.00Åpent for alleSted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#bhg 1-3
#bhg 3-5
#motivasjon
#sfo
#skole
Rita Enstad-Karlsen

Kurs i hvordan hele personalet sammen bygger en god tilbakemeldingskultur. I en travel arbeidshverdag glemmer vi å rose hverandre og mange tør ikke si fra om det som ikke fungerer, fordi vi er redde for… Les mer->

104 Tilvenning og foreldresamarbeid

09.00-12.00Åpent for alleSted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#bhg 1-3
#sosial kompetanse
May Britt Drugli

Kurset handler om barnehagestart for de yngste barna. God kvalitet på denne første overgangen synes å legge til rette både for trivsel i barnehagen og håndtering av senere overganger i livet. Å begynne i barnehage… Les mer->

115 Veiledningsfortellinger om ledelse og personalsamarbeid i barnehagen

09.00-12.00Åpent for alleSted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#bhg 1-3
#bhg 3-5
#motivasjon
Magritt Lundestad

På kurset vil reelle fortellinger fra praksisfeltet om ledelse og personalsamarbeid i barnehagen bli presentert. Gjennom ulike arbeidsmåter for refleksjon vil deltagerne sammen få reflektere over mulige løsninger knyttet til fortellingene. Kursets innhold er basert… Les mer->

099 Betydningen av språkferdigheter i barnehagen for senere leseforståelse

09.30-12.00Åpent for alleSted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#bhg 3-5
#skole
#språk
Hanne Næss Hjetland

Kurset vil handle om sammenhengen mellom språkferdigheter i barnehagen og leseferdigheter i skolen. Her er et par temaer og spørsmål som kurset vil dekke: Et enkelt syn på hva lesing er sier at det kan… Les mer->

132 Det er gøy å være ute!

09.30-11.30Åpent for alleSted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#bhg 1-3
#bhg 3-5
#helse
#lek og læring
Stephanie M.-Mertins

Å være ute gir barna frisk luft og bevegelse, men også masse som kan utforskes og oppdages i naturen!Dette kurset skal gi inspirasjon til morsomme uteaktiviteter som stimulerer sansene og fremmer språkutviklingen. Aktivitetene kan gjennomføres… Les mer->

124 Digitalisering av skolen – hva sier forskningen?

09.30-11.30Åpent for alleSted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#digital læring
#sfo
#skole
Marte Blikstad-Balas

Det har lenge vært et politisk mål for Norge å være “best i verden” på digital skole, og vi var blant de aller første landene som tok inn digital kompetanse i alle fag og alle… Les mer->

111 Hva er ASK og hvordan komme i gang med god og fornuftig bruk

09.30-12.00Åpent for alleSted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#bhg 1-3
#bhg 3-5
#skole
#språk
Rita Lie

Alle barn ønsker å bli sett og å oppleve seg som en viktig del av det sosiale fellesskapet de de deltar i hver dag. Kommunikasjon og dialog er viktig for å oppnå denne inkludering, også… Les mer->

101 Ny nasjonal rammeplan for SFO – «Barnets beste skal alltid være et grunnleggende hensyn»

09.30-12.00Åpent for alleSted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#helse
#sfo
#sosial kompetanse
Line Aunaas

Målet med rammeplanen er å skape et mer likeverdig SFO-tilbud for alle barn i Norge. Men hva betyr dette i praksis, og hvilket verdigrunnlag er planen bygget på? I planen vektlegges det at SFO skal… Les mer->

107 Vente, håpe, leve. Flyktningers etablering i et nytt hjemland

09.30-11.30Åpent for alleSted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#bhg 3-5
#sfo
#skole
#sosial kompetanse
Sonja Kibsgaard

Kurset vektlegger utfordringer mange flyktningefamilier har når de er tvunget til å forlate hjemlandet sitt og hvordan møtet med en ny og fremmed kultur kan oppleves. Vi følger to familier og deres fluktfortellinger. Sonja Kibsgaard… Les mer->

 LUNSJ

12.00-13.00Åpent for alleSted: OsloMet - Storbyuniversitetet

Besøk utstillingen, ta deg en matbit i kantina eller fra en av Foodtruck´ene utenfor Studenthuset (P52) – og pust ut før neste læringsøkt!… Les mer->

102 «Vil du ikke være med og leke?» om introverte barn…og litt om voksne…

13.00-15.30Åpent for alleSted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#bhg 1-3
#bhg 3-5
#sfo
#skole
#sosial kompetanse
Line Aunaas

Kjenner du et barn som ofte foretrekker å være alene? Tenker du at barnet er sjenert, usikker eller blir satt utenfor leken? Det er ikke sikkert! Kanskje barnet rett og slett er introvert!Introverte barn har… Les mer->

131 Bli emosjonelt sterk! Livsmestring for lærere

13.00-15.00Åpent for alleSted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#bhg 1-3
#bhg 3-5
#helse
#motivasjon
#sfo
#skole
Kathrine Aspaas

Kan du kjenne deg overveldet av krav og endringer på jobben? Er du litt usikker på innholdet i Livsmestring under Fagfornyelsen? I denne workshopen vil du få de beste metodene for å bygge emosjonell styrke,… Les mer->

128 Bruk gitar – inn i musikken!

13.00-16.00Åpent for alleSted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#bhg 1-3
#bhg 3-5
#musikk
#sfo
#skole
Svein-Helge Vikse

Kurset blir lagt opp intenst, og vil gjennomgå følgende: • Hvordan stemme gitaren.• Ulike høyrehåndsrytmer og teknikker. Enkelt fingerspill.• Forstå taktartene 3/4, 4/4 og 6/8 og anvende rytmer som passer.• Finne sanger på nett og… Les mer->

125 Bynatur og biologisk mangfold i byer

13.00-15.00Åpent for alleSted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#bhg 1-3
#bhg 3-5
#lek og læring
#realfag
Mari Sandbakken

Hvordan kan vi bruke bynaturen som pedagogisk arena i barnehagen? Hva vet vi om bynatur og arter (dyr og planter) som lever i byer?Hvordan kan barnehagen bruke bynaturen som en arena for utforsking, lek og… Les mer->

105 Generasjonsmøter – gylne øyeblikk mellom barn og eldre

13.00-15.00Åpent for alleSted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#bhg 1-3
#bhg 3-5
#helse
#sfo
#skole
#sosial kompetanse
Linda Fahle-Johansen

Stiftelsen Livsglede for Eldre arbeider for at alle eldre skal ha en god og meningsfull hverdag. En suksessfaktor i dette arbeidet er møter mellom generasjoner. Gjennom deltakelse på generasjonsmøter vil barn og eldre erfare at… Les mer->

121 Læring med fysisk aktivitet og lek

13.00-16.00Åpent for alleSted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#helse
#lek og læring
#sfo
#skole
Martin Hylland

Fysak i skolen er viktigere enn noen gang. Mer stillesitting og mindre aktivitet hver dag utgjør en helsefare for våre yngre generasjoner. Kurset i fysisk aktivitet i barneskolen gir deltakeren inspirasjon til aktiviteter som kan… Les mer->

118 Lag en naturlekeplass

13.00-15.00Åpent for alleSted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#bhg 1-3
#bhg 3-5
#lek og læring
#sfo
#skole
Tor Egil Bagøien

Kurset gir ideer til hvordan å bygge en naturlekeplass i skolens og barnehagens nærnatur. Du lærer hvordan bygge hytter, lekeapparater og tilrettelegge læring -og opplevelsesområder med enkle virkemidler. Naturlekeplassen er et utgangspunktet for uteskole, tverrfaglig… Les mer->

129 Latteryoga & GROOVE dans for barn

13.00-16.00Åpent for alleSted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#bhg 3-5
#helse
#sfo
#skole
#sosial kompetanse
Tine Aggrey og Caroline Støyva Eriksen

LatteryogaLatter, lek, sang og dans har en god effekt på menneskers psykiske og fysiske helse. Kurset tar for seg latteryoga for barn og hvordan man kan bruke denne gledescocktailen for å bryte opp barnas hverdag… Les mer->

116 Meg selv som ressurs

13.00-16.00Åpent for alleSted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#bhg 1-3
#bhg 3-5
#motivasjon
#sfo
#skole
Torleif Lundqvist

DET DU TENKER – tankens kraft Du er det du tenker. Selvbilde og mestring. DET DU SIER – ordenes og språkets kraft Ord peker retning for prestasjoner og det levde liv. DET DU GJØR –… Les mer->

130 På hvilke måter gir fagfornyelsen oss en unik mulighet til å bygge psykisk helse hos barn

13.00-15.00Åpent for alleSted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#helse
#sfo
#skole
Cecilie Bjaarstad Angelskår og Vibeke Helena Borge

Psykolog og pedagog Cecilie Angelskår gir oss innblikk i hvordan hjernen utgjør kjernen i barns psykiske helse og hvordan økt kunnskap om følelseshjernen, behovshjernen og den sosiale hjernen gir oss et solid grunnlag i forståelsen… Les mer->

110 Språket, nøkkelen til felleskapet

13.00-15.30Åpent for alleSted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#bhg 1-3
#bhg 3-5
#sfo
#skole
#språk
Daniel og Rita Lie

Evnen til å kommunisere eller til å forstå og bruke språket som nøkkelen til fellesskapet med andre – er nedlagt i alle mennesker. Språket er vårt viktigste redskap for å kommunisere, tenke og lære. Vi… Les mer->

127 Trommekurs med djembe

13.00-16.00Åpent for alleSted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#bhg 1-3
#bhg 3-5
#musikk
#sfo
#skole
Martin Ulvin

Det er ikke uten grunn at djemben har blitt så populær i moderne musikkundervisning: den er dynamisk, lettspilt, lett kontrollerbar, klinger behagelig og det er lett å få frem flere anvendelige lyder – med djemben… Les mer->

122 Tull og tøys på ramme alvor

13.00-16.00Åpent for alleSted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#bhg 1-3
#bhg 3-5
#lek og læring
#sfo
#skole
#sosial kompetanse
Sonja Kibsgaard

Kurset vektlegger verdien av at barn får gi uttrykk for glede, humor, tull og tøys, selv om dette kan kollidere med det personalet har på programmet. Hva er tull og tøys utrykk for? Hvorfor tuller… Les mer->

126 Ukulele på 4 – 5 – 6 (ukulelekurs for litt øvet)

13.00-16.00Åpent for alleSted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#bhg 1-3
#bhg 3-5
#musikk
#sfo
#skole
Stine Lindseth

Ukulele på 4-5-6 bygger videre på ferdighetene fra nybegynnerkurset Ukulele på 1-2-3. Du trenger ikke å ha deltatt på nybegynnerkurset for å melde deg på dette kurset for viderekommende, men det forutsettes at du har… Les mer->

117 Ulikheter er glede, styrke og frustrasjon

13.00-15.30Åpent for alleSted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#bhg 1-3
#bhg 3-5
#motivasjon
#sfo
#skole
Tanja Bø Uggerud

Med relasjonskompetanse kan man maksimere mulighetene. Mennesker trenger å bli sett og verdsatt, og veien til resultater går gjennom relasjonene vi skaper. Vi bærer alle på en historie som påvirker og former verdier og livsvalg,… Les mer->

133 Yoga i barnehagen og småskolen

13.00-16.00Åpent for alleSted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#bhg 3-5
#helse
#sfo
#skole
Monica Munkvold Nikolaisen

Et praktisk kurs hvor ansatte i barnehage og småskole/SFO lærer hvordan de kan gjøre yoga til en del av barnehage- eller skolehverdagen. Deltakerne lærer ulike pusteteknikker og yogaøvelser, samt hvordan de selv kan legge opp… Les mer->