Logo

KATALOG2023

Last ned kurskatalog

STEVNET 2023

Østlandsk lærerstevne 2023 avholdes 3. og 4. november 2023.

Påmeldingen åpner 20. juni.

Velkommen!

#AKS#BARNEHAGE#Barnehage 3-5#bhg 1-3#digital læring#dokumentasjon og vurdering#foreldresamarbeid#fysisk og psykisk helse#helse#inkludering#interkulturell kompetanse#ledelse#Ledere#lek og læring#Livsmestring#mangfold#motivasjon#musikk#natur#norsk#realfag#relasjonskompetanse#sfo#skole#skolefravær#skolemiljø#sosial#sosial kompetanse#spesialpedagogikk#språk#språk og kommunikasjon#tilknytning#trygghet

Fredag

04  «Vil du ikke være med og leke?» – om introverte barn… og litt om voksne…

09.00-12.00Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#AKS
#BARNEHAGE
#sfo
#skole
#sosial kompetanse

Kjenner du et barn som ofte foretrekker å være alene? Tenker du at barnet er sjenert, usikkert eller utenfor leken? Det er ikke sikkert! Kanskje barnet rett og slett er introvert!  Introverte barn har innimellom behov… Les mer->

29  Barn med sammensatte lærevansker i barnehage og skole

09.00-11.30Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#AKS
#BARNEHAGE
#Ledere
#sfo
#skole
#spesialpedagogikk

Kurset vil ta for seg hvordan man kan identifisere og følge opp barn og elever med sammensatte lærevansker i barnehage og skole både på individ- og systemnivå. Det er stor variasjon i gruppen og det… Les mer->

57  Den motoriske boksen – fysisk aktiv fra 0 – 6 år med alle sanser!

09.00-11.30Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#BARNEHAGE
#fysisk og psykisk helse

Barn har et naturlig behov for å være i bevegelse – og samtidig synes de det er gøy! Bevegelse er en viktig kommunikasjonsmåte og tidlige bevegelsesferdigheter danner grunnlag for senere kognitive ferdigheter som lesing, skriving… Les mer->

44  Digital læring i barnehage og begynneropplæring

09.00-12.00Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#AKS
#BARNEHAGE
#digital læring
#Ledere
#sfo
#skole

Målet for kurset er å vise hvordan nettbrett kan brukes i språklige aktiviteter og i lese- og skriveopplæring. Hva er gode og mindre gode apper? Dette vil bli diskutert og demonstrert, og evalueringskriterier vil bli… Les mer->

55  Forebygging av seksuelle overgrep i barnehagen gjennom verktøyet «Kroppen min eier jeg – i barnehagen»

09.00-11.30Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#BARNEHAGE
#fysisk og psykisk helse
#Ledere

Med dette kurset ønsker vi å øke kunnskapen og kompetansen om hvordan man kan jobbe for å forebygge seksuelle overgrep i barnehagen, gjennom samtaleverktøyet «Kroppen min eier jeg». Samtaleverktøyet består av 4 animasjonsfilmer som ble… Les mer->

16  Forstå hvordan det er inni meg når jeg er ute av meg

09.00-12.00Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#AKS
#BARNEHAGE
#Ledere
#sfo
#skole
#sosial kompetanse

I alle klasserom og barnehager finner vi barn med en atferd det kan være vanskelig å forstå. Det kan være barn som vandrer rundt og forstyrrer, kommer i konflikter eller barn som du opplever du… Les mer->

18  Gode foreldrerelasjoner – skole og barnehage

09.00-12.00Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#AKS
#BARNEHAGE
#sfo
#skole
#sosial kompetanse

I kurset tar vi for oss ulike sider ved foreldresamarbeid. Helt overordnet tror vi på tanken om å jobbe aktivt og kontinuerlig for en trygg og god relasjon til foreldregruppen. Dette gjør at vi lettere… Les mer->

12  Håndtering av følelser hos barn i barnehager og på småskoletrinnet

09.00-12.00Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#AKS
#BARNEHAGE
#sfo
#skole
#sosial

Når de fleste småbarn tilbringer mye tid i barnehagen/på skolen/i SFO er det noen utfordringer som peker seg ut. Det er kvaliteten på tilvenningen, stress-reduserende tiltak gjennom dagen, barnets mulighet til å knytte trygge relasjoner… Les mer->

14  Hvordan kan interkulturell kompetanse styrkes gjennom de viktige øyeblikkene i barnehagen?

09.00-12.00Åpent for alleSted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#AKS
#BARNEHAGE
#interkulturell kompetanse
#sfo
#skole
#sosial kompetanse

Dette kurset vil legge vekt på forståelse for annerledeshet og utenforskap. Gjennom dette kurset vil deltakerne få vite hvordan det er å jobbe i både en barnehage som er beriket av mange forskjellige kulturer og… Les mer->

01  Hvordan lykkes med lese- og skriveopplæringen etter fagfornyelsen?

09.00-12.00Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#AKS
#BARNEHAGE
#sfo
#skole
#språk

I løpet av dette kurset vil du bl.a. lære om: – å gi elevene motivasjon, glede og mestring i faget gjennom gode undervisningsforløp – lesing, skriving og muntlige ferdigheter i sammenheng – lese og skrivestrategier i bruk–… Les mer->

23  Kommunikasjon, konfliktløsning og læringsprosesser i relasjoner med barn

09.00-12.00Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#AKS
#BARNEHAGE
#Ledere
#sfo
#skole
#sosial kompetanse

De vanskelige situasjonene, sterke følelser, utagering og aggresjon. I løpet av en vanlig dag i barnehager og skoler er det mange situasjoner som lett kan bli til konflikter, hvor enkelte barn reagerer sterkt, blir sinte,… Les mer->

38  Med lek skal landet bygges!

09.00-12.00Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#AKS
#BARNEHAGE
#Ledere
#lek og læring
#sfo
#skole

Vil du være med å utdanne morgendagens kreative problemløsere? Bli med og få en introduksjon til et lekent og praktisk læringsspill som trener barn og unges kreative kompetanse og evnen til å samarbeide om problemløsning.… Les mer->

25  Oppmerksomt nærvær i barnehagen. Livsmestring og relasjonskompetanse for store og små

09.00-12.00Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#BARNEHAGE
#helse
#sosial kompetanse

Oppmerksomt nærvær/mindfulness handler om å samle seg og være tilstede i øyeblikket. Det er en måte å skape gode pusterom på i en travel barnehagehverdag for både barn og voksne. Samtidig bidrar det til å… Les mer->

59  Plukk! Studér! Spis! Sopp og ville nyttevekster

09.00-12.00Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#AKS
#Barnehage 3-5
#fysisk og psykisk helse
#natur
#sfo
#skole

Hvilke spiselige ville vekster finnes i barnehagens og skolens nærområde? Hvordan kan vi ta dem i bruk sammen med barna? Smaker ikke alle ville vekster gress? Er det trygt å undervise om spiselige sopp og… Les mer->

22  Psykisk helse i barnehagen

09.00-12.00Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#AKS
#BARNEHAGE
#Ledere
#sfo
#sosial kompetanse

Etter reform 97 der 6 åringene begynte på skole og 1 åringene for alvor inntok barnehagen, har det vært en voldsom økning til BUP. (Barne og ungdoms psykiatrien) HVORFOR ER DET SLIK?Kursholder tar for seg… Les mer->

47 Sang og musikklek med sangappen Trall i skolen

09.00-11.30Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#AKS
#BARNEHAGE
#Ledere
#musikk
#sfo
#skole

TRALL er laget for å gjøre det enkelt og inspirerende å synge, enten man har sunget mye eller lite før. Appen inneholder pr i dag nærmere 200 nyinnspilte sanger i ulike sjangre og på mange… Les mer->

20  Seksuell orientering, kjønnsmangfold og inkluderende praksis.

09.00-12.00Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#AKS
#Ledere
#mangfold
#sfo
#skole
#sosial kompetanse

Rosa kompetanse skole inviterer til et kurs om kjønns- og seksualitetsmangfold, samt inkluderende praksis. Gjennom kurset vil vi veksle mellom forelesningsmoduler og individuelle refleksjonsoppgaver som gjør at vi sammen setter tematikken inn i deltakernes arbeidshverdag.… Les mer->

51  Trommekurs med djembe

09.00-12.00Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#AKS
#BARNEHAGE
#musikk
#sfo
#skole

Det er ikke uten grunn at djemben har blitt så populær i moderne musikkundervisning: den er dynamisk, lettspilt, lett kontrollerbar, klinger behagelig og det er lett å få frem flere anvendelige lyder – med djemben… Les mer->

50  Ukulele på 1 – 2 – 3

09.00-12.00Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#AKS
#BARNEHAGE
#Ledere
#musikk
#sfo
#skole

Her er kurset for deg som ønsker å lære å spille ukulele. Du trenger ingen forhåndskunnskaper eller ferdigheter. Nyttig kurs for alle i barnehage og skole.Du trenger ikke å kunne noter eller annen musikkteori for… Les mer->

07  Bekymringsfullt skolefravær – hvordan kan skolen jobbe systematisk med fravær på flere nivå?

09.30-12.00Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#skole
#skolefravær
#sosial kompetanse

I dette kurset får du vite mer om hvordan skolen kan jobbe systematisk med skolefravær, fra forebygging på universelt nivå til tverrfaglig samarbeid ved høyt og komplekst fravær.Kurset tar utgangspunkt i den nye nærværsveilederen for… Les mer->

02  Elever med språkforstyrrelser- hvordan oppdage og tilrettelegge?

09.30-11.30Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#skole
#språk

Statistisk sett så har 1 av 14 barn utviklingsmessige språkforstyrrelser – altså to elever i hvert klasserom. Dette er elever som trenger hjelp og støtte for å lære. I dette kurset vil du få mer… Les mer->

10  Hvordan bygge gode klassemiljøer?

09.30-11.30Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#AKS
#BARNEHAGE
#sfo
#skole
#sosial kompetanse

Kursholder vil ha fokus på praktiske tips til hvordan bygge gode klassemiljøer elevene imellom, og mellom de ansatte og elevene. Skole- hjemsamarbeid vil også stå i fokus. Kurset vil ha forankring i teori om utvikling… Les mer->

28  Inkluderende praksis – noen spør etter meg!

09.30-12.00Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#AKS
#BARNEHAGE
#inkludering
#sfo
#skole
#sosial kompetanse

En inkluderende praksis bidrar aktivt til å danne fellesskap der alle barn kan delta og få en opplevelse av å høre til.Kursholder Terje Wiik tar i løpet av disse timene for seg hvordan voksne kan… Les mer->

26  Relasjoner med barn

09.30-11.30Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#AKS
#BARNEHAGE
#Ledere
#relasjonskompetanse
#sfo
#skole
#sosial kompetanse

Ønsker du en nær, ærlig og tillitsfull relasjon med barn? Ønsker du å møte barn på en slik måte at masing og kjefting blir overflødig? Foredraget bygger på tenkningen fra boken «Relasjoner med barn» skrevet… Les mer->

33  Ulikheter som styrke

09.30-12.00Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#AKS
#BARNEHAGE
#ledelse
#Ledere
#motivasjon
#sfo
#skole

Ulikheter er glede. Ulikheter er styrke. Ulikheter er frustrasjon. Med relasjonskompetanse kan vi maksimere mulighetene.Mennesker trenger å bli sett og verdsatt, og veien til resultater går gjennom relasjonene vi skaper. Vi bærer alle på en historie… Les mer->

46 Undervisning om klima og bærekraftig utvikling. 

09.30-12.00Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#realfag
#skole

Hva ønsker barn og ungdom seg fra undervisningen om klima og miljø i skolen?Hvordan legge opp undervisningen om klima og miljø på en slik måte at den gir elevene handlingsalternativer?Vi viser konkrete verktøy for hvordan… Les mer->

13  GROM: gode relasjoner og godt skolemiljø

10.00-12.00Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#AKS
#Ledere
#sfo
#skole
#skolemiljø
#sosial kompetanse

Kurset gir en innføring i arbeidet med å videreutvikle lærernes relasjonskompetanse på Fjellhamar og Kjenn skole. Kursdeltakerne får et innblikk i hvordan samarbeid mellom skole og forebyggende psykisk helsetjeneste kan være med på å øke… Les mer->

53  Hvordan samtale med barn ved bekymring for vold, overgrep og omsorgssvikt?

10.00-12.00Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#AKS
#BARNEHAGE
#fysisk og psykisk helse
#sfo
#skole

Gjennom foredraget lærer du praktisk samtalemetodikk for hvordan du effektivt og på en ikke-ledende måte kan kommunisere med barn når du er bekymret for at barn blir utsatt for vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt. Dette… Les mer->

35  Hvordan utvikle barnehagens kvalitet ved bruk av analyseverktøyet EBBA?

10.00-12.00Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#BARNEHAGE
#dokumentasjon og vurdering
#Ledere

Ønsker du å utvikle kvaliteten i din barnehage? Det har de senere årene blitt forsket mer på kvalitet i barnehagen, både i Norge og internasjonalt. Gjennom dette kurset ønsker vi å gi innsikt i hvordan… Les mer->

60  Livet er ikke en dans på roser – hvordan ruster vi barna til å tåle det livet har å by på?

10.00-11.30Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#AKS
#BARNEHAGE
#fysisk og psykisk helse
#Ledere
#sfo
#skole

Vi støtter, stimulerer og hjelper barna våre. Vi lytter og forstår. Vi vil deres aller beste, og gir dem ikke bare det de trenger, men også det de ønsker seg.I vår iver etter å beskytte… Les mer->

62  Skolebiblioteket som læringsarena

10.00-12.00Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#norsk
#skole

Hvordan kan skolebiblioteket brukes for å styrke arbeidet med lesing, utforsking og trivsel på skolen? Kurset bygger på en idé om at skolebiblioteket har tre viktige funksjoner i skolen: å fremme leselyst og litteraturformidling, å… Les mer->

15  «Assistentveiledning» – Trygge voksne skaper tryggere barn

13.00-16.00Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

Uansett om du jobber som assistent/ elevveileder for enkeltelever, er støtte i klasserommet eller jobber på SFO/AKS, gjør du en utrolig viktig jobb for mange elever og lærere. Med dette kurset vil du som assistent… Les mer->

19  «I DAG HAR DU ENDA IKKE SETT MEG ENDA!», sa Per. Se meg, hør meg, forstå meg.

13.00-16.00Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#BARNEHAGE
#sosial kompetanse

Hvordan merker  Per at du ser og vet om ham og at han finnes ? Er du innstilt på å ta i mot barnets innspill: hva det uttrykker verbalt som non verbalt, la barnet få oppleve sammenheng… Les mer->

39  Å skape rom for lek

13.00-15.30Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#BARNEHAGE
#lek og læring

Rammeplanen presiserer at barnehagens viktigste sosialiseringsarena er leken. Det betyr at vi må jobbe særlig målrettet og systematisk med nettopp leken for å skape gode og inkluderende miljøer for barna. Hva er egentlig viktig å… Les mer->

54  Barns seksuelle helse og forebygging av overgrep

13.00-15.00Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#AKS
#BARNEHAGE
#fysisk og psykisk helse
#sfo
#skole

Kurset tar for seg hvordan voksne rundt barn kan forholde seg til barns seksualitet og seksuelle leker. Hva er forskjellen på normal seksualitet og den leken som skal vekke bekymring? Når og hvordan skal vi… Les mer->

17  Betydningen av tilknytning og trøst i barndommen

13.00-16.00Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#AKS
#BARNEHAGE
#Ledere
#sfo
#skole
#sosial kompetanse
#tilknytning

Kurset tar sikte på å gi en presentasjon av ulike former for tilknytning, grunnlaget for disse og betydningen av trøst og omsorg for utvikling av trygghet Trine Klette har forsket og undervist om tilknytning og… Les mer->

30  Det høysensitive barnet i barnehage og skole

13.00-16.00Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#AKS
#BARNEHAGE
#Ledere
#sfo
#skole
#spesialpedagogikk

Målet med kurset er å informere om det høysensitive karaktertrekket og i tillegg gi deg verktøy og tips til hvordan du kan møte det særlig sensitive barnet i hverdagen din. Tema på kurset er:• Hva… Les mer->

43 Digital lese- og skrivestøtte

13.00-15.00Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#AKS
#BARNEHAGE
#digital læring
#Ledere
#sfo
#skole

Mange elever har utfordringer med å lese og skrive. Teknologien kan være en helt nødvendig støtte for disse elevene for å oppnå læring. I dette kurset skal jeg gå igjennom hvilken lese- og skrivestøtte som… Les mer->

61  Du finner ikke lykken i eget navlelo

13.00-14.30Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#AKS
#BARNEHAGE
#fysisk og psykisk helse
#Ledere
#sfo
#skole

Hvordan kan det ha seg at barn og unge aldri har hatt mer kunnskap om psykisk helse, men likevel bare blir sykere? Og hvordan kan det ha seg at barna aldri har fått så mye… Les mer->

03  Elever med lese- og skrivevansker: tidlig identifisering og gode tiltak for elever på 1.-4. trinn 

13.00-15.30Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#skole
#språk

Når er det grunn til å være bekymret for elevers lese- og skriveutvikling? Og hva kan vi gjøre for å hjelpe elevene det gjelder? Dette foredraget vil handle om hvordan du som lærer kan oppdage hvilke… Les mer->

49  Gøy med ukulele for ALLE i barnehage og småskole

13.00-16.00Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#AKS
#BARNEHAGE
#Ledere
#musikk
#sfo
#skole

Dette kurset er for deg som jobber i barnehage eller på småskoletrinnet og som har basisferdigheter i ukulelespill. Vi skal vise deg hvordan du også kan lære de minste barna å spille ukulele. Ukuleler har… Les mer->

41  Hun blir så sint når de andre vil leke annerledes enn henne

13.00-16.00Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#AKS
#BARNEHAGE
#lek og læring
#sfo
#skole

I løpet av kurset vil foreleser komme inn på følgende temaer: Terje Melaas er Lekeombud i Norge, og er opptatt av hvordan personalet i barnehager, SFO og skoler kan støtte barn til å leke. Terje… Les mer->

05  Kræsjkurs i foreldresamarbeid

13.00-16.00Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#AKS
#BARNEHAGE
#foreldresamarbeid
#sfo
#skole
#sosial kompetanse

Foreldre er skolens viktigste samarbeidspartner. Hvordan kan vi få et godt skole/barnehage-hjem samarbeid som er basert på tillit og ansvar? På kurset får du praktiske tips om hvordan bygge gode relasjoner gjennom måten vi kommuniserer… Les mer->

37  Lag en naturlekeplass – i barnehage og skole

13.00-15.00Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#AKS
#BARNEHAGE
#lek og læring
#sfo
#skole

Kurset gir ideer til hvordan å bygge en naturlekeplass i skolens nærnatur. Du lærer hvordan bygge hytter, lekeapparater og tilrettelegge læring -og opplevelsesområder med enkle virkemidler. Naturlekeplassen er et utgangspunkt for uteskole, tverrfaglig arbeid og… Les mer->

40  Lekegod eller kommunegrå?

13.00-16.00Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#AKS
#BARNEHAGE
#lek og læring
#sfo
#skole

Hva kjennetegner lekegode barnehager? Terje Melaas er Lekeombud i Norge, og er opptatt av hvordan personalet i barnehager, SFO og skoler kan støtte barn til å leke. Terje har skrevet en rekke artikler og bøker… Les mer->

42 Livsmestring gjennom relasjon og lek

13.00-15.30Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#AKS
#BARNEHAGE
#Ledere
#lek og læring
#Livsmestring
#sfo
#skole

Livsmestring vokser frem i møte mellom barn og voksen, gjennom bevisst bruk av hvordan vi møter og hjelper barna i både lek, læring og følelser. Hvordan kan vi gi barna et godt grunnlag for å… Les mer->

21  Når følelser blir atferd

13.00-16.00Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#AKS
#BARNEHAGE
#sfo
#skole
#sosial kompetanse

I hverdagen møter vi mange barn som ikke har det godt med seg selv, som ofte strever i samspill eller havner i konflikter med andre barn og med de voksne. Årsaken kan være at de… Les mer->

48  Sang og musikklek med sangappen TRALL i barnehagen

13.00-15.00Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#BARNEHAGE
#musikk

TRALL er laget for å gjøre det enkelt og inspirerende å synge, enten man har sunget mye eller lite før. Appen inneholder pr i dag nærmere 200 nyinnspilte sanger i ulike sjangre og på mange… Les mer->

36  Se og forstå barn – om barnehagelæreres vurderingsarbeid

13.00-15.30Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#BARNEHAGE
#dokumentasjon og vurdering
#Ledere

Hvordan sørger barnehagelærere for å følge med på alle barnas trivsel og utvikling, og hvordan vurderer de sitt eget arbeid? Dette arbeidet krever både uformelle og formelle vurderinger. Hva er det som står på spill… Les mer->

06  Se ungdommen innenfra – Hvordan jobbe med mentalisering og trygghet i ungdomsskolen.

13.00-16.00Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#skole
#sosial kompetanse
#trygghet

Foredraget bygger på ny bok fra forfatterene: Se ungdommen innenfra (Gyldendal Akademisk 2023). Innholdet i foredraget vil være: Hva kjennetegner ungdomsalderen og hva er ungdommens behov for voksne i ungdomsskolen? Hvordan kan kunnskap fra mentalisering-… Les mer->

08  Skolefravær – Hva er egentilg problemet? Kan vi forstå skolefravær i et samfunnsperspektiv og samtidig løse det individuelt? 

13.00-15.30Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#AKS
#Ledere
#sfo
#skole
#skolefravær
#sosial kompetanse

Mange kjenner på maktesløshet i møte med elevers skolefravær. For å løse skolefraværssakertrenger vi å forstå hvilke følelser og opplevelser som ligger til grunn for elevens fravær, oghvilke mekanismer som spiller inn.Dette blir en praktisk… Les mer->

52  Trommekurs med djembe

13.00-16.00Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#AKS
#BARNEHAGE
#musikk
#sfo
#skole

Det er ikke uten grunn at djemben har blitt så populær i moderne musikkundervisning: den er dynamisk, lettspilt, lett kontrollerbar, klinger behagelig og det er lett å få frem flere anvendelige lyder – med djemben… Les mer->

58  Ute med alle sansene

13.00-15.30Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#BARNEHAGE
#fysisk og psykisk helse

På dette kurset har jeg med meg en sekk som er fult med inspirerende og kreative aktiviteter, som det trenges lite materialer til og er kjempemorsomme for store og små! Sammen og alene skal vi… Les mer->

45  Utforskende og inkluderende matematikkundervisning i begynneropplæringen

13.00-16.00Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#AKS
#BARNEHAGE
#realfag
#sfo
#skole

KURSINNHOLD: May Else Nohr og Hanne Hafnor Dahl har bakgrunn som allmennlærere og arbeider nå som fagkonsulenter og veiledere for Utdanningsetaten i Oslo. De har ledet ulike utviklingsprosjekter innen matematikkdidaktikk, og er ressurspersoner og kursholdere… Les mer->

32  Vi får til alt vi bestemmer oss for – alt kommer an på flokken!

13.00-15.30Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#BARNEHAGE
#ledelse
#Ledere
#motivasjon

De ansatte = kvaliteten i barnehagen! Må vi ikke da ha mer fokus på å utvikle eget arbeidsmiljø?Rammeplanen gir oss mange føringer på hva barnehagen skal være for barna, men om ikke vi – FLOKKEN… Les mer->

24  Barns selvfølelse – voksnes ansvar

13.30-15.30Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#AKS
#BARNEHAGE
#Ledere
#sfo
#sosial kompetanse

Ulike innfallsvinkler er viktig for å hjelpe barna til å danne en god selvfølelse og en egen identitet.Har barnehage, SFO/AKS og skole en spesiell utfordring her? Tone Strømøy er universitetslektor ved OsloMet – storbyuniversitetet.Hun er… Les mer->

11  Egentlig er jeg redd! Hvordan kan jeg som voksen skape håp når barn strever?

13.30-15.30Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#AKS
#BARNEHAGE
#sfo
#skole
#sosial kompetanse

Mange barn føler seg feil, misforstått og utenfor, og vi vet at det kan få alvorlige konsekvenser. Gjennom praksisfortellinger formidler foredraget hvordan vi kan møte disse barna. Barn som oppleves utagerende og uforutsigbare, eller stille og… Les mer->

34  Er du bevisst på hvor mye du påvirker deg selv og menneskene rundt deg?

13.30-15.30Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#AKS
#BARNEHAGE
#motivasjon
#sfo
#skole

Med utgangspunkt i egen livsomveltende historie utfordrer Karianne til refleksjon rundt eget tankesett, kommunikasjon, relasjoner og prioritering. Hvor bevisst er du ditt ansvar? Hvem er du i dette samspillet og hvem vil du være? Det… Les mer->

09  Generasjonsmøter i barnehagen – læring og livsglede på tvers av generasjoner

13.30-15.30Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#AKS
#BARNEHAGE
#sfo
#skole
#sosial kompetanse

I dette kurset vil vi ta for oss hva generasjonsmøter er, hvilke fordeler forskningen sier at generasjonsmøter har for deltakerne og hvordan dette arbeidet kan forebygge en mental uhelse for alle deltakerne. Vi vil komme… Les mer->

27  Mestring sammen med andre – om voksnes ansvar for inkludering i barnehagen

13.30-15.30Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#BARNEHAGE
#helse
#inkludering
#sosial kompetanse

Alle barn som går i barnehagen skal ha like muligheter for trivsel, lek, omsorg og læring – uavhengig av kompetanse, ferdigheter og individuelle sårbarheter. Ingen er vel uenig i det, men når vi observerer enkeltbarn… Les mer->

31  Nedsatt hørsel – en usynlig funksjonshemning med store konsekvenser

13.30-15.30Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#AKS
#BARNEHAGE
#sfo
#skole
#spesialpedagogikk

Hva gjør nedsatt hørsel til en usynlig funksjonshemning? Hva kjennetegner barn med nedsatt hørsel? Hvilke ulike konsekvenser kan hørselshemning gi? Hvordan tilrettelegge for god språklig og sosial utvikling hos barn i barnehage og skole? Vi… Les mer->

56  Yoga i barnehage, skole og SFO

13.30-15.00Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#AKS
#BARNEHAGE
#fysisk og psykisk helse
#sfo
#skole

FNs generalforsamling anerkjenner yoga som helsefremmende for verdens befolkning. Yoga er et verktøy som kan bidra til å nå bærekraftsmålet «GOD HELSE» Norsk Yogalærerforbund inviterer til kurs/foredrag om  Norsk Yogalærerforbund (NYF) arbeider med å fremme… Les mer->

Lørdag

64  «Vil du ikke være med og leke?» om introverte barn…og litt om voksne…

10.00-13.00Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#AKS
#BARNEHAGE
#sfo
#skole
#sosial kompetanse

Kjenner du et barn som ofte foretrekker å være alene? Tenker du at barnet er sjenert, usikkert eller utenfor leken? Det er ikke sikkert! Kanskje barnet rett og slett er introvert!  Introverte barn har innimellom behov… Les mer->

77  Den motoriske boksen – fysisk aktiv fra 0 – 6 år med alle sanser!

10.00-13.00Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#BARNEHAGE
#fysisk og psykisk helse

Barn har et naturlig behov for å være i bevegelse – og samtidig synes de det er gøy! Bevegelse er en viktig kommunikasjonsmåte og tidlige bevegelsesferdigheter danner grunnlag for senere kognitive ferdigheter som lesing, skriving… Les mer->

80  Du ser det ikke før du tror det – barn som lever i vanskelige livssituasjoner

10.00-13.00Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#AKS
#BARNEHAGE
#fysisk og psykisk helse
#Ledere
#sfo
#skole

Barn som er utsatt for seksuelle overgrep, vold og omsorgssvikt viser ikke alltid tydelige tegn eller symptomer. Ofte forteller de heller ikke om dette til de voksne. Når et barn viser atferd som vekker bekymring,… Les mer->

65 Egentlig er jeg redd! Hvordan kan jeg som voksen skape håp når barn strever?

10.00-12.00Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#AKS
#BARNEHAGE
#sfo
#skole
#sosial kompetanse

Mange barn føler seg feil, misforstått og utenfor, og vi vet at det kan få alvorlige konsekvenser. Gjennom praksisfortellinger formidler foredraget hvordan vi kan møte disse barna. Barn som oppleves utagerende og uforutsigbare, eller stille og… Les mer->

76  Eventyrlig barneyoga, verktøy for livet selv.

10.00-13.00Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#AKS
#BARNEHAGE
#fysisk og psykisk helse
#sfo
#skole

Bli med inn i en eventyrlig verden og se hvordan du kan tilrettelegge barneyoga for barnehage og småtrinnet, gjennom pust, eventyr med bevegelse, avspenning og meditasjon. En barneyoga som er livssynsnøytral og knyttet til rammeplan… Les mer->

66  Håndtering av følelser hos barn i barnehager og på småskoletrinnet

10.00-13.00Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#AKS
#BARNEHAGE
#sfo
#skole
#sosial kompetanse

Når de fleste småbarn tilbringer mye tid i barnehagen/på skolen/i SFO er det noen utfordringer som peker seg ut. Det er kvaliteten på tilvenningen, stress-reduserende tiltak gjennom dagen, barnets mulighet til å knytte trygge relasjoner… Les mer->

67  Hvordan kan interkulturell kompetanse styrkes gjennom de viktige øyeblikkene i barnehagen?

10.00-13.00Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#AKS
#BARNEHAGE
#interkulturell kompetanse
#sfo
#skole
#sosial kompetanse

Dette kurset vil legge vekt på forståelse for annerledeshet og utenforskap. Gjennom dette kurset vil deltakerne få vite hvordan det er å jobbe i både en barnehage som er beriket av mange forskjellige kulturer og… Les mer->

63  Kommunikasjon, språk og tekst i barnehagen

10.00-12.00Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#BARNEHAGE
#Ledere
#språk og kommunikasjon

Lek og språk og språk i lek! Språket er ikke bare noe vi trenger for å kommunisere med, det er også noe vi kan leke med, tulle med og vri og vende på – en… Les mer->

72  Lekegod eller kommunegrå?

10.00-13.00Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#AKS
#BARNEHAGE
#lek og læring
#sfo
#skole

Hva kjennetegner lekegode barnehager? Terje Melaas er Lekeombud i Norge, og er opptatt av hvordan personalet i barnehager, SFO og skoler kan støtte barn til å leke. Terje har skrevet en rekke artikler og bøker… Les mer->

70  Med lek skal landet bygges!

10.00-13.00Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#AKS
#BARNEHAGE
#Ledere
#lek og læring
#sfo
#skole

Vil du være med å utdanne morgendagens kreative problemløsere? Bli med og få en introduksjon til et lekent og praktisk læringsspill som trener barn og unges kreative kompetanse og evnen til å samarbeide om problemløsning.… Les mer->

78  Mobbing i barnehagen. Finnes det?

10.00-13.00Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#BARNEHAGE
#fysisk og psykisk helse

Hvordan arbeider vi mot mobbing i barnehagen? Hvordan forholder vi oss til det? Tenker vi at barna er for små til å mobbe andre eller er det mulig å se en begynnelse av noe? Hva… Les mer->

79  Plukk! Studér! Spis! sopp og ville nyttevekster

10.00-13.00Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#AKS
#Barnehage 3-5
#fysisk og psykisk helse
#natur
#sfo
#skole

Hvilke spiselige ville vekster finnes i barnehagens og skolens nærområde? Hvordan kan vi ta dem i bruk sammen med barna? Smaker ikke alle ville vekster gress? Er det trygt å undervise om spiselige sopp og… Les mer->

73  Syng og strekk for klima og natur

10.00-13.00Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#AKS
#BARNEHAGE
#musikk
#sfo
#skole

Du vil lære om sebrafisken som forskningsdyr gjennom sangen sebrafisk-blues.Fotosyntesen, Jeg er en liten fjellrev, Hønseræpp og Ja, vi vil, står også på programmet. Underveis gjør vi enkle yogaøvelser som du kan bruke for å… Les mer->

75  Trommekurs med djembe

10.00-13.00Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#AKS
#BARNEHAGE
#musikk
#sfo
#skole

Det er ikke uten grunn at djemben har blitt så populær i moderne musikkundervisning: den er dynamisk, lettspilt, lett kontrollerbar, klinger behagelig og det er lett å få frem flere anvendelige lyder – med djemben… Les mer->

74  Ukulele på 4-5-6 (for litt øvet)

10.00-13.00Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#AKS
#BARNEHAGE
#musikk
#sfo
#skole

Dette er kurset for deg som har spilt litt ukulele fra før. Om du har erfaring med andre strengeinstrumenter kan du også hoppe rett inn på «litt øvet» kurs. I dette kurset vil dere få… Les mer->

71  1-3-åringers risikofylte lek i barnehagen

10.30-12.30Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#bhg 1-3
#lek og læring

Dette kurset handler om hvordan barn under tre år engasjerer seg i lek med litt spenning og fare, såkalt risikofylt lek. Dette er et kjent fenomen både fra praksis og fra tidligere forskning, men da… Les mer->

68  Er du bevisst på hvor mye du påvirker deg selv og menneskene rundt deg?

10.30-12.30Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#AKS
#BARNEHAGE
#motivasjon
#sfo
#skole

Med utgangspunkt i egen livsomveltende historie utfordrer Karianne til refleksjon rundt eget tankesett, kommunikasjon, relasjoner og prioritering. Hvor bevisst er du ditt ansvar? Hvem er du i dette samspillet og hvem vil du være? Det… Les mer->

69  Lag en naturlekeplass – i barnehage og skole

10.30-12.30Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#BARNEHAGE
#lek og læring
#sfo
#skole

Kurset gir ideer til hvordan å bygge en naturlekeplass i skolens og barnehagens nærnatur. Du lærer hvordan bygge hytter, lekeapparater og tilrettelegge læring -og opplevelsesområder med enkle virkemidler. Naturlekeplassen er et utgangspunktet for uteskole, tverrfaglig… Les mer->