Logo

KATALOG2022

Last ned kurskatalog

STEVNET 2022

Årets stevne er nå gjennomført. Tusen takk til alle som deltok!

Neste stevne vil finne sted 3. og 4. november 2023.

#AKS#Barnehage 1-3#Barnehage 3-5#begynneropplæring#bevegelse#bhg#bhg 1-3#bhg 3-5#digital læring#digitalkompetanse#fellesskap#følelser#forebygging#helse#hjernen#inkludering#læringsmiljø#Ledere#lek og læring#leseopplæring#Livsmestring#mangfold#matematikk#mobbeforebygging#motivasjon#musikk#realfag#relasjonskompetanse#selvregulering#sfo#skole#skolemiljø#skriveopplæring#sosial kompetanse#spesialpedagogikk#språk#tilknytning#trygghet#vurdering

Fredag

26  Alt kommer an på de ansatte

09.00-12.00Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#bhg 1-3
#bhg 3-5
#Ledere
#motivasjon

Kurset tar sikte på å inspirere barnehagefolk til å bygge et godt og faglig sterkt miljø, gjennom involvering og systematisk arbeid i personalgruppa. Jeg vil gi eksempler på hvordan vi i vår barnehage jobbet med… Les mer->

35  AVLYST – Lek og læring i friluft

09.00-11.30Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#AKS
#lek og læring
#sfo
#skole

Kurset tar utgangspunkt i grunnskolens læreplaner. Gjennom lek og læring får deltakerne prøve på mange forskjellige aktiviteter. Hovedfokus er fysisk aktivitet og samarbeidsøvelser, matematikk, norsk og naturfag. Det gis også praktiske tips til hvordan uteaktivitet… Les mer->

23  Det inkluderende klasserommet – hvordan tilrettelegge for elever som har spesialundervisning?

09.00-11.00Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#inkludering
#Ledere
#skole
#spesialpedagogikk

INKLUDERENDE SPESIALPEDAGOGISK PRAKSIS  Elever med spesialundervisning er en variert gruppe og har ulike behov for tilpasninger. Et av hovedprinsippene i norsk skole er at skole og undervisning skal være inkluderende. Dette betyr at alle elever skal… Les mer->

53  Du ser det ikke før du tror det – barn som lever i vanskelige livssituasjoner

09.00-12.00Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#bhg 1-3
#bhg 3-5
#sfo
#skole
#spesialpedagogikk

Mange barn som er utsatt for seksuelle overgrep, vold og omsorgssvikt viser ikke alltid tydelige tegn eller symptomer. Ofte forteller de heller ikke om dette til de voksne i barnehage eller skole. Når et barn… Les mer->

50  Fellesskapets betydning for barn og unge

09.00-11.00Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#AKS
#bhg 1-3
#bhg 3-5
#fellesskap
#Ledere
#mobbeforebygging
#sfo
#skole

Alle barnehagebarn og elever har rett til et trygt og godt psykososialt miljø. Den enkeltes subjektive opplevelse av å høre til og være betydningsfull i fellesskapet skal legges til grunn i dette arbeidet.  Det er… Les mer->

12 FULLTEGNET – Omsorg, tilknytning og betydningen av trøst

09.00-12.00Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#AKS
#bhg 1-3
#bhg 3-5
#helse
#Ledere
#sfo
#skole
#tilknytning

Kurset vil ta utgangspunkt i betydningen av omsorg og omsorgssvikt i barndommen. Tilknytningsteoriens framvekst, utviklingen av ulike tilknytningsmønstre og omsorgsgrunnlaget for disse vil bli beskrevet og illustrert med eksempler fra egen og andres forskning. I… Les mer->

17  FULLTEGNET. Hvordan forstå og håndtere vanskelige følelser hos barn?

09.00-12.00Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#AKS
#bhg 3-5
#helse
#sfo
#skole
#sosial kompetanse

Barns følelser kan være intense, uforståelige og være vanskelige å håndtere både for barnet selv og oss rundt. Hvordan kan vi som trygge, varme og kloke voksne hjelpe barn med å kunne forstå, nyttegjøre seg… Les mer->

13  Gode foreldrerelasjoner – skole og barnehage

09.00-12.00Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#AKS
#bhg 3-5
#Ledere
#sfo
#skole
#sosial kompetanse

I kurset tar vi for oss ulike sider ved foreldresamarbeid. Helt overordnet tror vi på tanken om å jobbe aktivt og kontinuerlig for en trygg og god relasjon til foreldregruppen. Dette gjør at vi lettere… Les mer->

16  HOMO sapiens – Seksuell orientering, kjønnsmangfold og inkluderende praksis.

09.00-12.00Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#AKS
#bhg
#mangfold
#sfo
#skole

Kompetansehevingskurs for ansatte i skole og barnehage om kjønnsnormer, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, diskriminerende ordbruk og inkluderende praksis. Rosa kompetanse skole jobber for at skolen skal være et sted der barn og unge som bryter… Les mer->

22 Mestring sammen med andre – om voksnes ansvar for inkludering i barnehagen

09.00-11.00Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#bhg 1-3
#bhg 3-5
#helse
#inkludering
#sosial kompetanse

Alle barn som går i barnehagen skal ha like muligheter for trivsel, lek, omsorg og læring – uavhengig av kompetanse, ferdigheter og individuelle sårbarheter. Ingen er vel uenig i det, men når vi observerer enkeltbarn… Les mer->

49  Mobbing i barnehagen. Finnes det?

09.00-12.00Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#bhg 1-3
#bhg 3-5

«Mobbing og krenkelser skjer på grunn av ansvarsløse og utydelige voksne»- sa Kjell Magne Bondevik. Stemmer dette? Er de voksne i barnehagene blitt for utydelig i møte med barn? Tar vi ikke nok ansvar til… Les mer->

01  Nøkkelen til fellesskapet er språket – den voksnes rolle i språkarbeidet

09.00-12.00Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#AKS
#bhg 1-3
#bhg 3-5
#sfo
#skole
#språk

Barn som strever med å forstå språk, utrykke egne ideer, tanker og følelser sliter gjerne med det vi kaller språkvansker. Når språkvansken ikke har direkte sammenheng med noe annet, kalles det gjerne spesifikke språkvansker eller… Les mer->

42  Trommekurs med djembe

09.00-12.00Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#bhg 1-3
#bhg 3-5
#musikk
#sfo
#skole

Det er ikke uten grunn at djemben har blitt så populær i moderne musikkundervisning: den er dynamisk, lettspilt, lett kontrollerbar, klinger behagelig og det er lett å få frem flere anvendelige lyder – med djemben… Les mer->

07  TRYGGHET AVGJØR ALT – barns svar til hva som avgjør læring og trivsel i barnehage og skole

09.00-12.00Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#AKS
#bhg
#sfo
#skole
#sosial kompetanse
#trygghet

Forandringsfabrikken har snakket med 722 barnehagebarn og 2300 skoleelever det siste året for å finne ut hva som trengs for at det skal være trygt for dem i barnehagen og på skolen. Forandringsfabrikkens egne proffer,… Les mer->

41  Ukulele på 1 – 2 – 3. Nybegynnerkurs.

09.00-12.00Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#bhg 1-3
#bhg 3-5
#musikk
#sfo
#skole

Det er enkelt å lære å spille ukulele. Bruk den i barnehagen, på skolen, hjemme eller blant venner. Kurset bruker en enkel metodikk som gjør at du i løpet av kort tid vil kunne spille… Les mer->

39  Utforskende og inkluderende matematikkundervisning i begynneropplæringen

09.00-12.00OsloMet - Storbyuniversitetet

#AKS
#begynneropplæring
#bhg
#matematikk
#sfo
#skole

KURSINNHOLD:– Utforskende, dialogbasert og inkluderende matematikkundervisning – Tallforståelse, tellekompetanse og utvikling av fleksible hoderegningsstrategier – Modeller som tankeredskap: tom tallinje, tier-rammer, blokkmodeller – Åpne problemløsningsoppgaver med lavt gulv og høyt tak (LIST-listoppgaver) May Else Nohr… Les mer->

10  AVLYST – Samisk kulturforståelse – Kultursensitivitet og blikket vi møter hverandre med.

09.30-11.30Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#AKS
#bhg
#Ledere
#sfo
#skole
#sosial kompetanse

Det å utvikle en god kulturforståelse kan forstås som en type ferdighet og er forstått som kulturell kunnskap om barns og familiers kontekstuelle situasjon. Hva vil det egentlig si å forstå en annen kultur? Hvordan… Les mer->

46  Barns seksuelle helse og forebygging av overgrep

09.30-11.30Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#bhg 1-3
#bhg 3-5
#helse
#sfo
#skole

Kurset tar for seg hvordan voksne rundt barn kan forholde seg til barns seksualitet og seksuelle leker. Hva er forskjellen på normal seksualitet og den leken som skal vekke bekymring? Når og hvordan skal vi… Les mer->

29  Foreldresamtalen – kommunikasjon og relasjon mellom hjem og barnehage

09.30-12.00Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#Barnehage 1-3
#Barnehage 3-5
#vurdering

Barnehageloven og rammeplanen vektlegger betydningen av foreldresamarbeid i barnehagen, og foreldresamtalen er eneste formelle arena for samarbeid om enkeltbarn. Det finnes et uutnyttet potensiale for felles refleksjon og kollegasamarbeid i barnehagene knyttet til foreldresamtaler. Dette… Les mer->

31  FULLTEGNET – Lek og lær med skogen gjennom fire årstider

09.30-12.00Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#AKS
#Barnehage 3-5
#lek og læring
#sfo
#skole

Hvordan tilrettelegge for lek og læring i nærskogen? Bli med på en reise gjennom de fire årstidene med konkrete tips til oppgaver som gir undring, læring og begeistring! Deler av kurset vil bestå av praktiske… Les mer->

09 Håndtering av følelser i barnehagen

09.30-12.00Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#bhg 1-3
#bhg 3-5
#helse

Når de fleste småbarn tilbringer mye tid i barnehagen, er det noen utfordringer som peker seg ut. Kvaliteten på tilvenningen, stress-reduserende tiltak, barnets mulighet til å knytte trygge relasjoner til noen få ansatte og hvordan… Les mer->

20 Trenger dagens barn oppdragelse?

09.30-11.30Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#AKS
#bhg 1-3
#bhg 3-5
#sfo
#skole
#sosial kompetanse

Ulike innfallsvinkler er viktig for å hjelpe barn til å utvikle en god selvfølelse og en egen identitet. Har barnehage og skole et ansvar her? Tone Strømøy er universitetslektor ved OsloMet.Hun er forfatter av boken:… Les mer->

33  1-3-åringers risikofylte lek i barnehagen

10.00-12.00Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#bhg 1-3
#lek og læring

Dette kurset handler om hvordan barn under tre år engasjerer seg i lek med litt spenning og fare, såkalt risikofylt lek. Dette er et kjent fenomen både fra praksis og fra tidligere forskning, men da… Les mer->

36  Digital lese- og skrivestøtte

10.00-12.00Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#AKS
#bhg 1-3
#bhg 3-5
#digitalkompetanse
#Ledere
#leseopplæring
#sfo
#skole
#skriveopplæring

Mange elever har utfordringer med å lese og skrive. Teknologien kan være en helt nødvendig støtte for disse elevene for å oppnå læring. I dette kurset skal jeg gå igjennom hvilken lese- og skrivestøtte som… Les mer->

24  Nedsatt hørsel – en usynlig funksjonshemning med store konsekvenser

10.00-12.00Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#AKS
#bhg 1-3
#bhg 3-5
#helse
#sfo
#skole
#spesialpedagogikk

Hva gjør nedsatt hørsel til en usynlig funksjonshemning? Hva kjennetegner barn med nedsatt hørsel? Hvilke ulike konsekvenser kan hørselshemning gi? Hvordan tilrettelegge for god språklig og sosial utvikling hos barn i barnehage og skole? Vi… Les mer->

15  Se – forstå – handle

10.00-12.00Sted: Tempelet Storsal, Kommandør T.I. Øgrims plass

#AKS
#bhg 1-3
#bhg 3-5
#fellesskap
#sfo
#skole
#sosial kompetanse

Barnehagen skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon og utjevne sosiale forskjeller. Det skal oppleves trygt og godt for alle barn å tilbringe store deler av sin barndom i barnehagen. Hvordan skape et lekende og… Les mer->

14 «I DAG HAR DU ENDA IKKE SETT MEG ENDA!», sa Per. Se meg, hør meg, forstå meg.

13.00-16.00Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#bhg 3-5
#sosial kompetanse

Hvordan merker Per at du ser ham og vet at han finnes? Er du innstilt på å ta imotbarnets innspill? Hva uttrykker barnet – verbalt og non verbalt? Hva trengs for at barnetskal få tilgang… Les mer->

25  AVLYST – Å være mamma til et barn med autisme – hjemme og i møte med verden utenfor

13.00-15.30Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#bhg 1-3
#bhg 3-5
#sfo
#skole
#spesialpedagogikk

I dette kurset får deltagerne se dokumentaren ERVIN – et observerende portrett av en familie med et barn med autisme. Etter filmen blir det påfølgende foredrag av Benedikte som er mor til Ervin. Hun tar… Les mer->

47  AVLYST – SnakkOmMobbing-ressursen: å øve empati og refleksjon omkring vennskap og mobbing

13.00-16.00Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#helse
#mobbeforebygging
#skole

I første del av kurset gir vi skoleansatte innblikk i hva tusenvis av barn og unge har fortalt om sine erfaringer med mobbing på Blå Kors chat-tjeneste SnakkOmMobbing.no. Hvordan møter vi disse, slik at de… Les mer->

37  Digital læring i barnehage og begynneropplæring

13.00-16.00Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#AKS
#bhg 3-5
#digital læring
#Ledere
#sfo
#skole

Målet for kurset er å vise hvordan nettbrett kan brukes i språklæring og i lese- og skriveopplæring. En rekke apper vil bli presentert og diskutert. Hva er gode og mindre gode apper? Hvilke kriterier bør… Les mer->

51  Forebygging av seksuelle overgrep i barnehagen gjennom verktøyet «Kroppen min eier jeg – i barnehagen»

13.00-16.00Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#Barnehage 3-5
#forebygging
#helse
#Ledere

Med dette kurset ønsker vi å øke kunnskapen og kompetansen om hvordan man kan jobbe for å forebygge seksuelle overgrep i barnehagen, gjennom samtaleverktøyet «Kroppen min eier jeg». Samtaleverktøyet består av 4 animasjonsfilmer laget i… Les mer->

11  Forstå hvordan det er inni meg når jeg er ute av meg

13.00-16.00Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#AKS
#bhg 1-3
#bhg 3-5
#Ledere
#sfo
#skole
#sosial kompetanse
#spesialpedagogikk

Uttrykket til barn som har det vanskelig kan oppleves som svært voldsomt og uforutsigbart. Barna kan ha store reguleringsvansker, utagerende atferd, problemer med konsentrasjon og uro og vil ofte være i behov av ekstraordinære tilrettelegginger,… Les mer->

45 FULLTEGNET – Ja takk, jeg tar HJERNE påfyll!

13.00-16.00Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#AKS
#bhg 1-3
#bhg 3-5
#hjernen
#Ledere
#sfo
#skole

Ønsker du påfyll om barn og hjernen deres? Synes du det er spennende med nyere forskning og teori blandet med massevis av praksis? Foredragsholderne har skrevet boka «Alt jeg kan! Hvordan kroppen lærer hjernen å… Les mer->

43 FULLTEGNET – Trommekurs med djembe

13.00-16.00Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#bhg 1-3
#bhg 3-5
#musikk
#skole

Det er ikke uten grunn at djemben har blitt så populær i moderne musikkundervisning: den er dynamisk, lettspilt, lett kontrollerbar, klinger behagelig og det er lett å få frem flere anvendelige lyder – med djemben… Les mer->

40  FULLTEGNET. Sang og musikklek med sangappen TRALL

13.00-15.30Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#Barnehage 1-3
#Barnehage 3-5
#musikk

På dette kurset blir du kjent med sangappen TRALL, en musikkapp med sang- og musikkopplevelser for barn og voksne.  Å synge er en måte å være sammen på og en måte å uttrykke seg. Gjennom… Les mer->

02  Hva er ASK og hvordan komme i gang med god og fornuftig bruk

13.00-15.30Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#AKS
#bhg 1-3
#bhg 3-5
#sfo
#skole
#språk

Alle barn og elever har behov for å oppleve seg som en viktig del av det sosiale felleskapet og læringsmiljøet de deltar i hver dag, men dessverre er det flere som holdes utenfor. Språket er… Les mer->

38  Hvordan skal vi utvikle et matematisk tankesett?

13.00-15.30Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#matematikk
#realfag
#skole

Fagfornyelsen stiller krav til at man skal arbeide utforskende, problemløsende og kreativt i matematikk. Det krever at man arbeider på nye måter enn de tradisjonelle: Man må ha et matematisk tankesett.  Mange elever synes matematikk… Les mer->

08  Hvordan tilrettelegge for et trygt og godt skolemiljø?

13.00-15.00Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#AKS
#læringsmiljø
#sfo
#skole
#skolemiljø

Kurset vil ha fokus på forebygging av gode og trygge læringsmiljøer med vekt på systemtiltak. Erfaringsbasert kompetanse og konkrete verktøy vil vektlegges. Bente Granberg jobber som Trygg- kontakt og spesialrådgiver i Bærum kommune. Arbeidsoppgaver er… Les mer->

19  Kommunikasjon og konfliktløsning i relasjoner med barn

13.00-16.00Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#AKS
#bhg 1-3
#bhg 3-5
#sfo
#skole
#sosial kompetanse

En vanlig hverdag med barn byr på mange situasjoner som lett blir til konflikter. Og konfliktene kan lett bli intense både emosjonelt, med gråt, sinne og raseri, og med aggressiv atferd fysisk og verbalt. Samtidig… Les mer->

04  Konfliktarbeid i skolen – med gjenopprettende tilnærming

13.00-16.00Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#AKS
#Ledere
#sfo
#skole
#språk

Kurset gjennomføres som en workshop med høy grad av deltakelse, erfaringsdeling og refleksjon. Det gir et teoretisk grunnlag og praktisk verktøy for å forebygge, vedlikeholde og reparere relasjoner til – og mellom – elever/ansatte/foresatte. Kurset… Les mer->

18  NÅR FØLELSER BLIR ATFERD – hvordan møter vi vanskelige følelser hos barn på en klok måte?

13.00-16.00Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#AKS
#bhg 1-3
#bhg 3-5
#følelser
#Ledere
#sfo
#skole

Barn har sterke følelser som ofte vises i utfordrende atferd. I hverdagen møter vi mange barn som ikke har det godt med seg selv, som ofte strever i samspill eller havner i konflikter med andre… Les mer->

21  Oppmerksomt nærvær i barnehagen. Livsmestring og relasjonskompetanse for store og små

13.00-16.00Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#bhg 1-3
#bhg 3-5
#helse
#sosial kompetanse

Oppmerksomt nærvær/mindfulness handler om å samle seg og være tilstede i øyeblikket. Det er en måte å skape gode pusterom på i en travel barnehagehverdag for både barn og voksne. Samtidig bidrar det til å… Les mer->

34  Relasjoner, lek og læring på SFO/AKS

13.00-16.00Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#AKS
#lek og læring
#sfo
#skole

Arbeider du i barnehage eller i skolen, i begynneropplæringen eller i SFO/AKS? Da er du nok opptatt av å bygge inkluderende fellesskap for barn og du har et ønske om å bidra til å lage… Les mer->

30  Se og forstå barn – om vurdering i barnehagen

13.00-15.00Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#bhg 1-3
#bhg 3-5
#vurdering

Kurset handler om barnehagelærerens ansvar for å følge med på barns trivsel og utvikling. Dette kan kalles barnehagens vurderingsarbeid, og skjer både i det spontane samspillet med barn og med ulike grader av planlagt systematikk.… Les mer->

03  Hvorfor bruke tid på å snakke med barn?

13.30-15.30Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#AKS
#bhg 1-3
#bhg 3-5
#Ledere
#sfo
#skole
#sosial kompetanse

Barn har mye fornuft å komme med, men det krever at vi tilrettelegger for en god samtale på riktig tidspunkt. Ingen barn er spesielt fornuftige midt i store følelser, ikke vi voksne heller. Det er… Les mer->

32 Lag en naturlekeplass

13.30-15.30Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#AKS
#Barnehage 1-3
#Barnehage 3-5
#lek og læring
#sfo
#skole

Kurset gir ideer til hvordan å bygge en naturlekeplass i skolens nærnatur. Du lærer hvordan bygge hytter, lekeapparater og tilrettelegge læring -og opplevelsesområder med enkle virkemidler. Naturlekeplassen er et utgangspunkt for uteskole, tverrfaglig arbeid og… Les mer->

05  Livsmestring fra barnehage til ungdomsskole

13.30-15.30Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#AKS
#Barnehage 1-3
#Barnehage 3-5
#Ledere
#Livsmestring
#sfo
#skole

Kurset vil gi en presentasjon av de mentaliseringsbaserte programmene Se barnehagebarnet innenfra og Se eleven innenfra. Kurset vil være praksisnært og inneha eksempler som er tilpasset både de yngre og eldre barna/ungdommene. Ida Brandtzæg og… Les mer->

44  Mini-Røris

13.30-16.00Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#bhg 3-5
#helse
#musikk

Mini-Røris er et er bevegelsesprogram som inspirerer barn til å være i aktivitet: hjemme eller i barnehagen. Det er laget av Friskis&Svettis. Å hjelpe barn til å kjenne bevegelsesglede i tidlig alder er en investering… Les mer->

52  Mobbeforebygging i et fellesskapsperspektiv

13.30-15.30Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#AKS
#helse
#Ledere
#mobbeforebygging
#sfo
#skole

Hva er det som skjer når elevene opplever at de ikke har det trygt og godt på skolen? En forståelse av mobbing som sosiale prosesser på avveie, bygger på barn og unges eksistensielle behov for… Les mer->

27  Ulikheter som styrke

13.30-16.00Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#AKS
#bhg 1-3
#bhg 3-5
#Ledere
#motivasjon
#sfo
#skole

Ulikheter er glede. Ulikheter er styrke. Ulikheter er frustrasjon. Med relasjonskompetanse kan vi maksimere mulighetene.Mennesker trenger å bli sett og verdsatt, og veien til resultater går gjennom relasjonene vi skaper. Vi bærer alle på en historie… Les mer->

48  Barnehjernevernet – hvordan møte og oppdage barn som opplever omsorgssvikt, vold og overgrep

14.00-16.00Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#bhg 1-3
#bhg 3-5
#sfo
#skole
#spesialpedagogikk

Opplæringen i Barnehjernevernet består av temaer som: hvilket barneperspektiv har vi i møte med barn hvordan forstår vi tilknytning og traumer opp imot barns smerteuttrykk hvilken handlingskompetanse og selvrefleksjon trenger ansatte for å oppdage utsatte… Les mer->

28  Er du bevisst på hvor mye du påvirker deg selv og menneskene rundt deg?

14.00-16.00Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#AKS
#bhg 1-3
#bhg 3-5
#motivasjon
#sfo
#skole

Karianne utfordrer til refleksjon rundt eget tankesett, kommunikasjon, relasjoner og prioritering. Hvor bevisst er du ditt ansvar? Hvem er du i dette samspillet og hvem vil du være? Det fokuseres på begrepene psykisk helse, rollemodell,… Les mer->

06  Generasjonsmøter i barnehagen – læring og livsglede på tvers av generasjoner

14.00-16.00Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#bhg 1-3
#bhg 3-5
#sosial kompetanse

I dette kurset vil vi ta for oss hva generasjonsmøter er, hvilke fordeler forskning sier at generasjonsmøter har for deltakerne og hvordan dette arbeidet kan knyttes opp mot rammeplan for barnehager. Vi vil komme med… Les mer->

Lørdag

54  «Vil du ikke være med og leke?» om introverte barn…og litt om voksne…

09.00-11.30Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#bhg 1-3
#bhg 3-5
#sfo
#skole
#sosial kompetanse

Kjenner du et barn som ofte foretrekker å være alene? Tenker du at barnet er sjenert, usikker eller blir satt utenfor leken? Det er ikke sikkert! Kanskje barnet rett og slett er introvert!Introverte barn har… Les mer->

78  Du ser det ikke før du tror det – barn som lever i vanskelige livssituasjoner

09.00-12.00Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#AKS
#bhg 1-3
#bhg 3-5
#Ledere
#sfo
#skole
#spesialpedagogikk

Mange barn som er utsatt for seksuelle overgrep, vold og omsorgssvikt viser ikke alltid tydelige tegn eller symptomer. Ofte forteller de heller ikke om dette til de voksne i barnehage eller skole. Når et barn… Les mer->

55  Forstå hvordan det er inni meg når jeg er ute av meg!

09.00-12.00Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#AKS
#bhg 1-3
#bhg 3-5
#Ledere
#sfo
#skole
#sosial kompetanse
#spesialpedagogikk

Uttrykket til barn som har det vanskelig kan oppleves som svært voldsomt og uforutsigbart. Barna kan ha store reguleringsvansker, utagerende atferd, problemer med konsentrasjon og uro og vil ofte være i behov av ekstraordinære tilrettelegginger,… Les mer->

66  Lekekultur og voksenkultur på samme planet?

09.00-12.00Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#bhg 1-3
#bhg 3-5
#Ledere
#lek og læring

Kurset omhandler: Lekenhet hos barna. Fagområder og situasjoner som fremmer lekekultur. Inkludering og språk. Fysisk miljø som inviterer eller blokkerer. «…men vi er jo ikke så kreative her» – om å snu voksenkultur. Terje Melaas… Les mer->

76  SnakkOmMobbing-ressursen: å øve refleksjon og empati omkring vennskap og mobbing

09.00-12.00Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#helse
#mobbeforebygging
#skole

I første del av kurset gir vi skoleansatte innblikk i hva tusenvis av barn og unge har fortalt om sine erfaringer med mobbing på Blå Kors chat-tjeneste SnakkOmMobbing.no. Hvordan møter vi disse, slik at de… Les mer->

70  Syng og strekk for klima og natur

09.00-12.00Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#AKS
#bhg 1-3
#bhg 3-5
#musikk
#sfo
#skole

– Trenger du verktøy for å skape en gledesfylt dialog om klima og natur sammen med barn?– Ønsker du ideer til hvordan du kan jobbe med bærekraftig utvikling, livsmestring og helse?– Vil du være med… Les mer->

61  Takk for at du sier fra!

09.00-12.00Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#AKS
#bhg 1-3
#bhg 3-5
#Ledere
#motivasjon
#sfo
#skole

I dette kurset lærer dere hvordan vi kan gi og motta tilbakemeldinger på jobb og kommunisere enda bedre med våre medarbeidere.Dere lærer hvordan dere kan rose hverandre mye mer og forsterke de positive egenskapene hos… Les mer->

72  Trommekurs med djembe

09.00-12.00Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#bhg 1-3
#bhg 3-5
#musikk
#skole

Det er ikke uten grunn at djemben har blitt så populær i moderne musikkundervisning: den er dynamisk, lettspilt, lett kontrollerbar, klinger behagelig og det er lett å få frem flere anvendelige lyder – med djemben… Les mer->

60  AVLYST – Barn og unge med ADHD, Tourettes syndrom, autisme og ufrivillig skolefravær

09.30-12.00Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#AKS
#Ledere
#sfo
#skole
#spesialpedagogikk

Et økende antall barn og unge med nevroutviklingsforstyrrelser, slik som ADHD, Tourettes syndrom og autisme, strever med å møte opp og å være på skolen. Dette er barn som ofte også har strevd i barnehagen.… Les mer->

64 AVLYST – Lag en naturlekeplass

09.30-11.30Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#bhg 1-3
#bhg 3-5
#lek og læring
#sfo
#skole

Kurset gir ideer til hvordan å bygge en naturlekeplass i skolens og barnehagens nærnatur. Du lærer hvordan bygge hytter, lekeapparater og tilrettelegge læring -og opplevelsesområder med enkle virkemidler. Naturlekeplassen er et utgangspunktet for uteskole, tverrfaglig… Les mer->

62  Ulikheter som styrke

09.30-12.00Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#AKS
#bhg 1-3
#bhg 3-5
#Ledere
#motivasjon
#sfo
#skole

Ulikheter er glede. Ulikheter er styrke. Ulikheter er frustrasjon. Med relasjonskompetanse kan vi maksimere mulighetene.Mennesker trenger å bli sett og verdsatt, og veien til resultater går gjennom relasjonene vi skaper. Vi bærer alle på en historie… Les mer->

75  AVLYST – Ja takk, jeg tar HJERNE enda mer påfyll!

13.00-16.00Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#AKS
#hjernen
#Ledere
#sfo
#skole

Ønsker du påfyll om skoleelever og hjernen deres? Synes du det er spennende med nyere forskning og teori blandet med massevis av praksiseksempler? Foredragsholderne har nylig skrevet boka «Hjernen og klasserommet!». I løpet av tre… Les mer->

57  AVLYST – Livsmestring – i et relasjonelt perspektiv

13.00-16.00Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#bhg 1-3
#bhg 3-5
#helse
#Livsmestring
#sfo
#skole

Kurset belyser det helsefremmende potensialet for livsmestring som ligger i trygge mellommenneskelige relasjoner – i sammenhengen mellom fagpersoners relasjonskompetanse og barn og unges sosiale og emosjonelle utvikling. Oppmerksomt nærvær presenteres som hensiktsmessige tilnærming for å… Les mer->

65  AVLYST – Med lek skal landet bygges! Kreativt læringsspill med tverrfaglig appell

13.00-16.00Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#AKS
#bhg 3-5
#Ledere
#lek og læring
#sfo
#skole

Vil du være med å utdanne morgendagens kreative problemløsere?Bli med og få en introduksjon til et lekent og praktisk undervisningsverktøy som trener barn og unges kreative kompetanse, samt evne til å samarbeide om problemløsning.  Kurset… Les mer->

59 AVLYST – Pedagogisk kvalitet for barn og unge med multifunksjonshemming

13.00-16.00Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#bhg 1-3
#bhg 3-5
#Ledere
#sfo
#skole
#spesialpedagogikk

Kurset vil ta for seg ulike temaer som er relevante når den gode barnehagen og skolen skal skapes. Hva betyr det å ha en multifunksjonshemming, med dyp eller alvorlig utviklingshemming? Hvordan tilrettelegge for å få… Les mer->

77  Den motoriske boksen – fysisk aktiv med alle sansene.

13.00-16.00Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#AKS
#bevegelse
#bhg 1-3
#bhg 3-5
#sfo
#skole

Barn har et naturlig behov for å være i bevegelse – og samtidig synes de det er gøy! Bevegelse er en viktig kommunikasjonsmåte og tidlige bevegelsesferdigheter danner grunnlag for senere kognitive ferdigheter som lesing, skriving… Les mer->

67 Digital lese- og skrivestøtte

13.00-15.00Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#AKS
#bhg 1-3
#bhg 3-5
#digitalkompetanse
#Ledere
#sfo
#skole
#skriveopplæring

Mange elever har utfordringer med å lese og skrive. Teknologien kan være en helt nødvendig støtte for disse elevene for å oppnå læring. I dette kurset skal jeg gå igjennom hvilken lese- og skrivestøtte som… Les mer->

68  Hvordan skal vi utvikle et matematisk tankesett?

13.00-15.30Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#matematikk
#realfag
#skole

Fagfornyelsen stiller krav til at man skal arbeide utforskende, problemløsende og kreativt i matematikk. Det krever at man arbeider på nye måter enn de tradisjonelle: Man må ha et matematisk tankesett.  Mange elever synes matematikk… Les mer->

56  NÅR FØLELSER BLIR ATFERD – hvordan møter vi vanskelige følelser hos barn på en klok måte?

13.00-16.00Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#AKS
#Barnehage 1-3
#Barnehage 3-5
#følelser
#selvregulering
#sfo
#skole
#spesialpedagogikk

Barn har sterke følelser som ofte vises i utfordrende atferd. I hverdagen møter vi mange barn som ikke har det godt med seg selv, som ofte strever i samspill eller havner i konflikter med andre… Les mer->

74 Psykisk vold mot barn

13.00-15.00Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#AKS
#bhg 1-3
#bhg 3-5
#helse
#sfo
#skole

Dette foredraget gir en innføring i psykisk vold og grensene for når psykisk vold blir skadelig. Her belyses også fenomenet emosjonell omsorgssvikt, altså fravær av emosjonell omsorg – der barn over tid ikke får nødvendig… Les mer->

69 Sang og musikklek med sangappen Trall.

13.00-16.00

#AKS
#musikk
#sfo
#skole

Bli kjent med musikkopplevelsesappen Trall. På dette kurset skal vi synge mye. Her blir det både kjente og ukjente sanger i forskjellige sjangre, på ulike språk og dialekter. Du får tips til å tenke tverrfaglig,… Les mer->

73  Trommekurs med djembe

13.00-16.00Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#bhg 1-3
#bhg 3-5
#musikk
#skole

Det er ikke uten grunn at djemben har blitt så populær i moderne musikkundervisning: den er dynamisk, lettspilt, lett kontrollerbar, klinger behagelig og det er lett å få frem flere anvendelige lyder – med djemben… Les mer->

71  Ukulele på 1-2-3. Nybegynnerkurs.

13.00-16.00Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#AKS
#bhg 1-3
#bhg 3-5
#musikk
#sfo
#skole

Det er enkelt å lære å spille ukulele. Bruk den i barnehagen, på skolen, hjemme eller blant venner. Kurset bruker en enkel metodikk som gjør at du i løpet av kort tid vil kunne spille… Les mer->

63 Er du bevisst på hvor mye du påvirker deg selv og menneskene rundt deg?

13.30-15.30Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#AKS
#bhg 1-3
#bhg 3-5
#motivasjon
#sfo
#skole

Karianne utfordrer til refleksjon rundt eget tankesett, kommunikasjon, relasjoner og prioritering. Hvor bevisst er du ditt ansvar? Hvem er du i dette samspillet og hvem vil du være? Det fokuseres på begrepene psykisk helse, rollemodell,… Les mer->

58  Relasjoner med barn

13.30-15.30Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

#AKS
#bhg 1-3
#bhg 3-5
#Ledere
#relasjonskompetanse
#sfo
#skole
#sosial kompetanse

Ønsker du en nær, ærlig og tillitsfull relasjon med barn? Ønsker du å møte barn på en slik måte at masing og kjefting blir overflødig? Foredraget bygger på tenkningen fra boken «Relasjoner med barn» skrevet… Les mer->